מסלול הקמת והנגשת מעבדות מו”פ ומאגרי מידע לתעשייה

על המסלול

המסלול יעזור לתאגיד (ובכלל זה יזם/חברת יישום) או קבוצת משתמשים ברכש, בהקמה, בפיתוח שירותי מחקר ופיתוח, בהפעלה או בהנגשה של ציוד התשתית לביצוע מחקר ופיתוח, לצורך מתן שירותים לתאגידים תעשייתיים ולמוסדות מחקר, במטרה לקדם את התעשייה בישראל ולחזק את היתרון הטכנולוגי ארוך הטווח שלה. במסלול זה אפשר להגיש בקשות להקמה והנגשה של מעבדות מו”פ ומאגרי מידע לתעשייה בתחומים שונים.
עד היום הוקמו במסגרת המסלול תשתיות אלה: תשתיות בריאות, תשתיות שוטפות, איגודים, עיבוד שפה טבעית בעברית.

מטרת המסלול

לעודד ולקדם שימוש רחב במעבדות ומאגרי מידע חיוניים עבור תהליכי מו”פ.

למי מיועד המסלול?

חברה יחידה או תאגידים תעשייתיים, שיכולים להתאגד, שרוצים להקים מעבדת מו”פ או מאגר מידע ייעודי למתן שירותי מו”פ חדשני לתאגידים שונים בתעשייה. כל זה בתנאי שקיים צורך בתעשייה, ושהתעשייה הזו היא ייחודית ואינה קיימת בישראל כיום.

מה מקבלים?

 • תאגיד תעשייתי יכול להגיש תקציב כולל עד 5 מלש”ח בשיעור מענק של 55% או 66% לתקופת זמן של עד 3 שנים
 • קבוצת משתמשים יקבל מענק של 55% או 66% מגובה התקציב המאושר לתקופת זמן של עד 6 שנים
  (הוצאות 3 השנים הראשונות יכללו אפיון והקמה של תשתית המו”פ. השנים העוקבות יכללו הוצאות תפעול שוטף של התשתית).

*במסגרת המסלול ניתן להגיש גם בהגשה שוטפת וגם כמענה לקול קורא בנושא ייעודי.

 

מדוע כדאי?

סיוע ברכש, הקמת והתקנת ציוד למעבדת מו”פ או מאגר מידע חדשני, שאינם כלכליים או בהישג יד עבור החברות ללא סיוע זה, תביא לקידום משמעותי של יכולות המו”פ בקרב קבוצת המשתמשים, ולהרחבת מתן השירותים האפשריים עבור התאגיד היחיד ללא צורך בתשלום תמלוגים.

תנאי המסלול

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו”פ של החברה לרשות החדשנות.
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • ביצוע סקר שוק מקדים עבור ציוד המו”פ המבוקש, טרם הגשת הבקשה תוך הוכחת הצורך ותרומתו המשמעותית למו”פ התעשייה הישראלית.
 • כשל שוק קיים או מגבלה בנגישות אשר מונעת מהתאגיד או קבוצת המשתמשים לרכוש ציוד זה ללא סיוע.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה

 • קיים צורך טכנולוגי משמעותי עבור ציוד התשתית לתהליכי המו”פ של התאגידים והתעשייה ככלל.
 • קיים כשל שוק, פער טכנולוגי או מגבלה בנגישות לציוד התשתית המתואר בתוכנית, שייפתר ע”י מימוש התוכנית המוגשת לקבלת השקעה
 • רמת החדשנות הטכנולוגית של התוכנית מושא הבקשה.
 • יכולות המבקש, ובכלל זה יכולת הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית המוגשת לקבלת השקעה והמימוש העסקי שלה.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית מושא הבקשה לכלכלה הישראלית
 • פוטנציאל הצמיחה הטכנולוגי והעסקי-כלכלי של המבקש או של חברי קבוצת המשתמשים עקב הצלחת התוכנית.
 • תנאי השימוש בציוד התשתית לתאגידים התעשייתיים, ובכלל זה המחיר וזמינות השירותים.

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות ולהוריד את המסמכים הרלוונטיים המופיעים במסלול ההטבה  ובנהלי המסלול

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי אליו יש להכנס ולהרשם ואז-

 1. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 2. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

*רגע לפני שאתם ממלאים את מסמכי הבקשה קראו את דף הנחיות טכניות חשובות למילוי מסמכי הבקשה
*משתמשי מקינטוש! הכנו גם עבורכם הנחיות למילוי מסמכי הבקשה.

טבלת מועדי ההגשה, תתעדכן כאן בימים הקרובים

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*בקשות עד סכום תקציב של 5 מליון ש”ח ניתן להגיש באופן שוטף. בקשות מעל סכום זה ניתן להגיש רק כמענה לקול קורא.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.

 

טפסים ומסמכים להגשה

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת תשתיות בדוא”ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il

כדי למנוע כפילויות וכדי לעודד את פניותיכם אנו מזמינים אתכם לפנות ולהתייעץ עם מנהלת המסלול בחטיבת תשתיות חדשנות לפני גיבוש ההצעה או בקשת ההשקעה. 

שימו לב!

מסלול זה מחליף את מסלול תשתיות מו”פ לתעשייה
החל מתאריך 11.7.2024 הגשות חדשות יתקבלו רק במסגרת המסלול החדש, מסלול הקמת והנגשת מעבדות מו”פ ומאגרי מידע לתעשייה

נפתח קול קורא חדש
להקמת מעבדת מחקר ופיתוח לביו התקנים וביו שבבים
הקליקו לפרטים

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>