מסלול קלינטק – המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות

על המסלול

המרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות תומך במיזמי מחקר ופיתוח החל משלבי המחקר האקדמי, במיזמים טכנולוגיים בראשית דרכם ובביצוע בדיקות וניסויים למוצרים בשלבי פיתוח, ניסוי והדגמה. המרכז מופעל על ידי זכיין מהמגזר הפרטי בשילוב עם משקיע אסטרטגי ומרכז מחקר אקדמי. פעילות המרכז מתבצעת באזור חבל אילות תוך ניצול היתרונות הגיאוגרפיים והאקלימיים הייחודיים של אזור זה והתמיכה הממשלתית המוצעת.

מטרת המסלול

לסייע לחברות וליזמים המפתחים, או מעוניינים לפתח, מוצר בעל טכנולוגיה חדשנית שיש לו פוטנציאל כלכלי בתחומי האנרגיות המתחדשות. בנוסף, המסלול מיועד לצוותים שיכולים לבצע בעצמם את המו”פ המוצע, ברמה הניהולית והטכנולוגית. תמיכה זו מותנית בכך שהמיזם יוכל לתרום לפיתוח אזור חבל אילות.

 
 
 

למי מיועד המסלול?

 • ליזמים וחברות המעוניינים לבצע פרויקטים הדורשים מחקר ופיתוח טכנולוגי בתחומי האנרגיות המתחדשות. המרכז הטכנולוגי תומך במיזמים בתחומים הטכנולוגיים הרלוונטיים, כגון אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח, אנרגיה גיאותרמית, תחליפי נפט, התייעלות אנרגטית, רשת חכמה, אגירת אנרגיה ועוד.
 • אל המסלול רשאים לגשת יזמים וחברות צעירות המעוניינים לפתח מיזמים טכנולוגיים בתחומי האנרגיות המתחדשות, חוקרים המעוניינים לבצע מחקר יישומי בתחומים אלו או חברות המעוניינות לבצע ניסויים בשטחי הניסוי והמעבדות המופעלים במרכז. יש לעיין ברשימת התנאים המלאה לפני הגשת הבקשה ובחירת המסלול.
 • התמיכה מתבצעת בשלושה מסלולים: מסלול ראשוני: מימון ותמיכה בפעילות מו”פ יישומי בשיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה. מסלול מתקדם: מימון ותמיכה במיזמים טכנולוגיים של חברות מתחילות בשלבי ה-Seed וה-Pre-Seed. מסלול שטחי ניסוי: מימון ותמיכה בהדגמות ובניסויים בתחומי האנרגיות המתחדשות באמצעות הפעלת שטחי ניסוי ותשתיות נדרשות.

מה מקבלים?

בכל המסלולים זוכים מגישי הבקשה לתמיכה טכנולוגית ומקצועית להשלמת הפרויקט מטעם צוות המרכז. ההטבה הכספית תלויה במסלול שבו מתבצעת הפעילות:

מסלול ראשוני: 

תמיכה כספית בשיעור של 66% מהוצאות המו”פ המאושרות, לתקופת פעילות של עד שנתיים. במקרים מיוחדים תאושר הארכה של תקופת הפעילות בשנה ללא שינוי בהיקף ההטבה הכספית. מגישי בקשה במסלול הראשוני פטורים מתשלום תמלוגים לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

מסלול מתקדם:

 • תמיכה כספית בשיעור של 60% או 85% מהוצאות המו”פ המאושרות מטעם רשות החדשנות ומימון משלים ל-100% מהוצאות המו”פ המאושרות מטעם זכיינית המרכז – לתקופת פעילות של עד שנתיים.
 • לתמיכה של 60% מהוצאות המו”פ זוכות חברות צעירות קיימות, המצויות בראשית דרכן, אף אם נתמכו בעבר על ידי מסלולים אחרים של רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) או כל מסגרת אחרת.
 • לתמיכה של 85% מהוצאות המו”פ זכאים אך ורק פרויקטים שלא זכו בעבר לתמיכה ממשלתית במסגרת מסלול תמיכה נוסף של רשות החדשנות או כל מסלול אחר, למעט המסלול הראשוני של המרכז הטכנולוגי.
 • התקציב המאושר לפרויקט הינו עד שניים וחצי מיליון שקלים. במקרים חריגים תאושר הארכה של תקופת הפעילות בשנה ללא שינוי בהיקף ההטבה הכספית.
 • על יזם או חברה הזוכים בהטבות במסגרת המסלול להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלו על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור ואם קיימות לחברה הכנסות.

מסלול שטחי ניסוי: 

תמיכה כספית בשיעור של 50% מהוצאות המו”פ המאושרות לתקופת פעילות של עד שנתיים, ללא צורך בתשלום תמלוגים.

מדוע כדאי?

 • תמיכה כספית משמעותית למיזמים בתחומי האנרגיות המתחדשות: תקציב כולל של 98 מיליון שקלים השמור לתמיכה בפרויקטים, המופעלים במסגרת המרכז הטכנולוגי במהלך שבע שנות הזכיינות, ולהשקעות המשך של הזכיין בפרויקטים גם לאחר תקופת הפעילות במסגרת המרכז הטכנולוגי.
 • סיוע מגורם מומחה בתחומי האנרגיות המתחדשות: הפעילות מתבצעת בתמיכת זכיין בעל התמחות, ניסיון וקשרים עם שותפים אסטרטגיים וגורמי השקעה בתחומי האנרגיות המתחדשות.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות והמרכז הטכנולוגי, הניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.​

תנאי המסלול

יש לעיין ברשימת התנאים המגבילים, המפורטת באתר הרשות, לפני הגשת הבקשה ובחירת המסלול.

איך מגישים בקשה?

יש לעיין ברשימת התנאים המגבילים, המפורטת במסלול הטבה מס’ 14 ונספחיו לפני הגשת הבקשה ובחירת המסלול.

לאחר מכן, על היזם, החברה או מוסד המחקר לזכיינית המרכז לפנות לזכיין – חברת “הון הטבע בע”מ”, להגשת בקשה.

לאחר אישור הפרויקט על ידי זכיין המרכז הוא נבדק על ידי בודקים מקצועיים של רשות החדשנות ומועבר לאישור ועדת המסלול.
 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 14:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח

 

יצירת קשר

 • המרכז לאנרגיות מתחדשות

טלפון: 02-6662664 / 03-5118142

 • חברת “הון הטבע”

אתר חברת “הון הטבע”
טלפון: 09-7715230 / 08-6371717
כתובת דוא”ל: info@capitalnature.com

הודעה חשובה

מסלול זה סגור להגשות

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>