מסלול מאגדי מגנ”ט – שיתוף פעולה בין חברות ומוסדות מחקר לפיתוח טכנולוגיות

על המסלול

מסלול זה מציע מענקים לשיתוף פעולה במו”פ במסגרת של מאגד (התאגדות של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח משותף של טכנולוגיות).
המאגדים השונים במסלול מאפשרים עיסוק במו”פ ארוך טווח ויוצרים סביבת עבודה תומכת.
עבור חברות התעשייה –  שיתוף הפעולה עם חברות נוספות וקבוצות מחקר מהאקדמיה מסייע בפיתוח טכנולוגיה פורצת דרך.
עבור מוסדות המחקר – שיתוף הפעולה עם התעשייה מקדם את יכולת המסחור של תוצרי המחקר האקדמי, כמו גם את הבנת צורכי השוק.
פעילות מאגד אורכת שלוש שנים.

לרשימת המאגדים המשתתפים במסלול
להוראות לגבי השתתפות במאגדים הקשורים לתכנית המסגרת האירופית

מטרת המסלול

המסלול נועד לסייע בפיתוח טרום מוצרי (רמת מוכנות TRL 2-5) בתחומים בעלי חשיבות בשוק העולמי, בהם יש או עשוי להיות לתעשייה הישראלית יתרון יחסי. מאחר שמסלול זה תומך במימון טכנולוגיה תשתיתית, הוא מאפשר  חלוקת ידע ושיתוף פעולה בין החברות הפועלות באותו תחום, שקשה היה לקיימם בדרך אחרת.
תחת מסלול זה פועלים שלושה סוגי מאגדים:

 • מאגד תעשייה  מאגד הכולל מספר תחומי התמחות שונים, בהשתתפות מובילים טכנולוגיים מהתעשייה הישראלית עם נוכחות משמעותית בשוק העולמי, וחוקרים מהאקדמיה עם ידע אקדמי רחב בתחומי הפעילות. על תוצרי המאגד להיות בעלי פוטנציאל השפעה גדול על הכלכלה הישראלית.
 • מאגד בונה ידע – מאגד זה מתמקד במחקרים יישומיים באקדמיה, תחומים בהם התעשייה עדיין לא בשלה לקחת חלק מהותי בתהליך המו”פ, אולם קיים פוטנציאל משמעותי לקידומה, עם הבשלתו של אותו ידע. במאגד זה תפקיד החברות התעשייתיות לשמש כגורם מכוון ומלווה.
 • מאגדון – מאגד הרלוונטי למספר מצומצם של חברות, המסתייעות במספר מוגבל של חוקרים מהאקדמיה, לטובת פיתוח טכנולוגי ממוקד, שעשויה להיות לו השפעה מהותית על עסקי אותן חברות.

למי מיועד המסלול?

 • ​חברות ישראליות שמפתחות מוצרים תחרותיים ובמקביל מעוניינות לפתח טכנולוגיות חדשניות, שעל בסיסן יהיה אפשר לפתח דור חדש ומתקדם של מוצרים.
 • קבוצות מחקר אקדמיות ישראליות העוסקות במחקר בתחום מדעי או טכנולוגי, המעוניינות לקדם מחקר יישומי במסגרת מאגד, לשתף פעולה עם התעשייה וללמוד את צורכי השוק.

מה מקבלים?

שיעור המענק הניתן במסגרת מאגד:

 • מאגד תעשייה:
  • חברות ישראליות יקבלו עד 66% מהתקציב המאושר.
  • מוסד המחקר יקבלו 100% מהתקציב המאושר (80% כמענק, 20% מהחברות במאגד).
 • מאגד בונה ידע: 
  • חברות ישראליות יקבלו יכולת הכוונת המחקר לצרכיהן, חשיפה ראשונית לטכנולוגיות שיפותחו, זכות שימוש ב-IP שיפותח.
  • מוסדות המחקר יקבלו 100% מהתקציב המאושר (80% כמענק, 20% מהחברות במאגד) ובעלות על ה- IP המפותח, בתנאי שזכות השימוש הוסדרה מראש עם מוסד המחקר.
 • מאגדון:
  • חברות ישראליות יקבלו עד 55% מהתקציב המאושר.
  • מוסד המחקר יקבלו 100% מהתקציב המאושר (80% כמענק, 20% מהחברות במאגד).

מדוע כדאי?

 • חשיפה לידע חדש: המאגד חושף את החברות לידע חדש ומאפשר שיתוף פעולה במחקר ופיתוח באופנים שלא היו מתאפשרים בדרך אחרת.
 • פטור מתמלוגים: החברות המשתתפות במסלול פטורות מתשלום החזר תמלוגים בגין כספי המענק המועברים להן.
 • קרקע בטוחה לפיתוח: ההשקעה הכספית ארוכת הטווח, הפטור מהחזר תמלוגים, אספקת הציוד הנחוץ ויצירת שיתופי פעולה בין חברות טכנולוגיות מובילות לאקדמיה – משמשים קרקע נוחה ובטוחה לפיתוח של טכנולוגיות פורצות דרך, מקנים לחברי המאגד יתרון תחרותי ותורמים לכלל המשק בישראל.

תנאי המסלול

 • על כל משתתף להעניק לשאר החברים במאגד רישיון שימוש בידע המפותח במאגד ללא תמורה (לגבי ידע שפותח על ידי קבוצת המחקר האקדמית – מתן רישיון שימוש בתמורה, בהתאם להבנות עם מוסד המחקר שפיתח את הידע).
 • על תוצרי תכנית המו”פ להיות ניתנים ליישום תעשייתי ביותר מחברה או מוצר אחד, ובעלי סיכוי מסחרי בשוק העולמי.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתכנית המו”פ אינה ניתנת לרכישה בתנאים מסחריים סבירים בחו”ל.
 • הטכנולוגיה שתפותח בתוכנית המו”פ לא פותחה או נרכשה על ידי חברה בישראל ואינה בתהליך פיתוח כיום בישראל.
 • יקבלו עדיפות תכניות מו”פ אשר הטכנולוגיות שיפותחו במסגרתן ייועדו לפיתוח מוצרים אזרחיים לשוק העולמי.
 • מסגרת זמן הפעילות היא שלוש שנים.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה

כמפורט במסלול הטבה מס’ 5 ובמסלול משנה 5 א’:

 1. רמת החדשנות הטכנולוגית.
 2. הפער הטכנולוגי או כשל השוק שיפתרו.
 3. יכולות המבקש
 4. תרומת התכנית מושא הבקשה לכלכלה הישראלית.
 5. פוטנציאל עסקי -כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית
 6. חיוניות השת”פ.
 7. ההשפעה של תוצאות המאגד על יכולות המו”פ של התחום הטכנולוגי בישראל.
 8. הפוטנציאל לפיתוח מוצרים לשוק העולמי.
 9. יעדים מוחשיים ובני מדידה לבחינה במהלך תקופת המאגד ובסיומה.
 10. מידת היותה של התכנית מושא הבקשה ברמת מוכנות טכנולוגית 2-5 TRL

איך מגישים בקשה?

שלב א’ – טרום בקשה

היווצרותו של מאגד חדש מתחילה בפניה של מספר יזמים (מהתעשייה ו/או מאקדמיה) למנהל המסלול, משה אברהמי בדוא”ל: Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il ובאיזור האישי באתר הרשות, לצורך בחינת ההתאמה הראשונית של היוזמה למסלול ההשקעה. במסגרת הפנייה אחד מהיזמים יצטרך להגיש מסמך קצר (עד 5 עמודים) שיפרט את עיקרי היוזמה, בשם כל השותפים. המסמך ייבחן ע”י נציגי הרשות ויועלה לדיון והחלטה בועדת המחקר. אם היוזמה תתאים ותעמוד בכללי המסלול, היא תפורסם פומבית (באתר הרשות ובערוצים הדיגיטליים השונים).

שלב ב’ – גיבוש הבקשה המקדימה (לקראת שלב “אור ירוק”)
הצעות שאושרו ע”י ועדת המחקר בשלב א’ יפורסמו באתר הרשות ובערוצים דיגיטליים שונים

 • לאחר הפרסום הפומבי, זירת תשתית טכנולוגית מקיימת, לפי הצורך, כנס התנעה בהשתתפות הגרעין היוזם של המאגד, חברות נוספות וקבוצות מחקר מהאקדמיה אשר הביעו עניין להצטרף.
 • לאחר הכנס או הפרסום ינסחו החברות ומוסדות המחקר בקשה ראשונית להקמת המאגד. את הבקשה המקדימה (מקסימום 20 עמודים) יגיש אחד היזמים בשם כל השותפים, באזור האישי באתר הרשות וגם ישלח אותה לזירת תשתית טכנולוגית בדוא”ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il ולאגף הקליטה ברשות החדשנות בדוא”ל: Klita@innovationisrael.org.il
 • הבקשה תבחן על ידי מספר בודקים טכנולוגיים שיחוו את דעתם בפני ועדת המחקר של זירת תשתית טכנולוגית. הוועדה תדון בו זמנית בכל ההגשות שהוגשו במועד ההגשה הרלוונטי (כפעמיים בשנה) ותחליט למי מהמאגדים ינתן אישור עקרוני להמשך התארגנות והגשת תכניות עבודה מפורטות באזור האישי.
 • האישור העקרוני אינו מהווה אישור לתחילת העבודה במסגרת המאגד.

שלב ג’ – הגשת בקשה מפורטת באיזור האישי, המתייחסת לחלק של כל אחד מהשותפים במאגד. בנוסף לכך, אחד מהשותפים יגיש גם טופס המתייחס למאגד כולו שכולל את תכנית העבודה ומסמך ההצדקה המאגדי.

מועדי הגשה:

שלב א’ (טרום בקשה -מסמך ייזום) : הגשה שוטפת

שלב ב’ (הבקשה המקדימה – לקראת “אור ירוק”) :

 1. תשובות לבקשות שתוגשנה עד 1/5/2024  תינתנה לא יאוחר מ- 31/7/2024
 2. תשובות לבקשות שתוגשנה עד 3/11/2024 תינתנה לא יאוחר מ- 30/1/2025

שלב ג’ (בקשה מפורטת) : הגשה שוטפת (בכפוף ללו”ז שהוגדר בהחלטת הועדה שניתנה בתשובתה לשלב ב’)

אז איך ניגשים לעניין?

קודם כל, קראו את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
כעת, גשו לאיזור האישי באתר, שכן הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון (חוץ מההגשה בשלב א’ שנעשית דרך הדוא”ל).

 • יש להירשם או להיכנס לאזור האישי.
 • יש למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 • יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).כשהם חתומים על ידי המגיש.
 • שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }
*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה

מסמכים להגשה לרשות החדשנות במסגרת הליך אישור ההשתתפות בתוכניות המשנה של תכנית המסגרת האירופית – תכניות במימון משותף של תכנית המשנה ושל רשות החדשנות.
מסמכים להגשה לרשות במסגרת הליך אישור ההשתתפות בתוכניות המשנה של תכנית המסגרת האירופית – תכניות במימון רשות בלבד (בכלל זאת גם "EUREKA").
שלב א טרום בקשה (מסמך הייזום)
שלב ב בקשה מקדימה (אור ירוק)
מסמכים להגשת בקשה מלאה

כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: ContactUs@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא”ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il

מנהל המסלול, משה אברהמי דוא”ל: Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>