תהליך גיוס מנכ"ל רשות החדשנות יצא לדרך!

21/10/2020

רוצים להיות מופקדים על המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל? ועדת איתור אשר מונתה על ידי מועצת הרשות לחדשנות מתכבדת לפרסם את המכרז הרשמי לתפקיד מנכ”ל רשות החדשנות.

רשות החדשנות, הגוף האמון על סיוע, עידוד וקידום מחקר ופיתוח החדשנות הטכנולוגית בתעשייה הישראלית על שלל תחומיה, מפרסמת היום את המכרז לאיתור מועמדים לתפקיד המנהל הכללי של הרשות, שיחליף את מנכ”ל רשות החדשנות היוצא, אהרון אהרון, שהודיע לאחרונה על פרישתו. 

הרשות מזמינה את כל המועמדים שעומדים בתנאי הסף המפורטים מטה להגיש את מועמדותם לתפקיד, עד לתאריך 10 בחודש נובמבר, 2020 בשעה 11:00.  ועדת האיתור רשאית לפנות גם למועמדים/ות נוספים /ות שלא יפנו מיוזמתם/ן לוועדה.

ד״ר עמי אפלבום, ראש הרשות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה: ” עם פרישתו של מנכ”ל רשות החדשנות היוצא, אהרון אהרון, שעסק בהקמת רשות החדשנות עם הפיכתה לגוף סטטוטורי בשנת 2017 והוביל אותה  להישגים משמעותיים במהלך שלש שנות כהונתו, מועצת רשות החדשנות פותחת בתהליך לגיוס מנכ”ל שיוביל את הרשות לחדשנות ואת המשק הישראלי לגבהים חדשים. אני רוצה להודות לאהרון על תרומתו לביסוס תעשיית עתירת הידע והטכנולוגיה בישראל ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו. הרשות לחדשנות הפכה בשנים האחרונות לגורם משמעותי וחשוב בכלכלה הישראלית. ההייטק הישראלי אחראי כיום ל 43% מהיצוא התעשייתי של מדינת ישראל ול- 15% מהתל”ג. ההון האנושי בו התברכה מדינת ישראל מהווה את משאב הטבע החשוב ביותר שלנו. מועצת רשות החדשנות שמה לעצמה כמטרה לאתר מנכ”ל שיוביל בהצלחה את פעילותה הענפה של הרשות בקידום המחקר והפיתוח של החדשנות הטכנולוגית בתעשייה הישראלית וימשיך בביסוס מעמדה הבינלאומי כמובילת חדשנות וטכנולוגיה מתקדמת”.

בחינת המועמדים הרלוונטיים, שיגישו את מועמדותם לתפקיד מנכ”ל רשות החדשנות, תתבצע על ידי וועדה לאיתור מועמדים, אשר חבריה נבחרו מקרב חברי מועצת רשות החדשנות. בראש וועדת האיתור יעמוד ד”ר עמי אפלבום, ראש הרשות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה. 

מנכ”ל רשות החדשנות החדש, יקבל את מושכות ניהול הרשות מאהרון אהרון, מנכ”ל הרשות היוצא, בתהליך מוסדר ובתיאום עם מועצת הרשות. המנכ”ל החדש ימשיך בפעילות הענפה של רשות החדשנות לקידום החדשנות הטכנולוגית, המחקר והפיתוח בתעשייה הישראלית ושמירה על יתרונה היחסי של מדינת ישראל בעולם. כמו כן, הוא ימשיך בהובלה וניהול של כלי הסיוע המגוונים לתעשייה המקומית בהתמודדות עם ההשלכות של משבר הקורונה הכלכלי שפוקד אותנו בימים אלו, ובהם: ערוץ המענקים המהיר, תוכנית החירום להון אנושי, כניסת המשקיעים המוסדיים להייטק ומגוון תוכניות נוספות. אתגרי המנכ”ל הנבחר יהיו להביא את החדשנות, הטכנולוגיה והתעשייה הישראלית בהווה ובעתיד לגבהים חדשים.

 

המעוניינים להגיש את מועמדותם לתפקיד מנכ”ל רשות החדשנות לעמוד בתנאי סף כפי שנקבעו על ידי מועצת רשות החדשנות:

 1. תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות.
 2. בעל תואר אקדמי באחד מהמקצועות הבאים המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או משרד החינוך: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי החיים ומדעי המחשב.
 3. במהלך 15 השנים הקלנדריות האחרונות הינו בעל ניסיון מצטבר מוכח של 8 שנים לפחות באחד מאלה, או לחילופין שהוא בעל ניסיון מצטבר מוכח של 8 שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
 • מנכ”ל תאגיד תעשייתי בעל היקף עסקים משמעותי (היקף העסקים של התאגיד התעשייתי הינו לפחות 80 מיליון ש”ח בשנה). 
 • מנהל חטיבה עסקית (או כל תואר מקביל) בתאגיד תעשייתי בעל היקף פעילות משמעותי (היקף העסקים של התאגיד התעשייתי הינו לפחות 80 מיליון ש”ח בשנה). 
 • שותף בקרן הון סיכון אשר הוביל השקעות של הקרן בהיקף של 200 מיליון ש”ח לפחות במצטבר.
 • כהונה בתפקיד מנכ”ל בשירות הציבורי (או מוקבל מנכ”ל) במשרד/גוף אשר עוסק או מממן מחקר ופיתוח/פיתוח טכנולוגיות, או קצין צה”ל בדרגת אלוף משנה ומעלה ביחידה אשר עוסקת באופן ישיר במחקר ופיתוח/פיתוח טכנולוגיות. בנוסף לכך, נדרשת כהונה באחד או יותר מהתפקיד/ים המפורט/ים בסעיפים 3.1-3.3 לעיל במשך 5 שנים לפחות במצטבר. 

*במקרים חריגים ניתן למנות מי שלא מתקיים בו האמור בנוגע לתואר האקדמי (סעיף 2 לעיל), אם הוא בעל ניסיון מצטבר של 12 שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בסעיף 3 לעיל, שמתוכן 6 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של הרשות, והוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים למינוי כאמור.

 1. בעל ניסיון בניהול ישיר של מנהלים או לחילופין ניהול גוף/יחידה/תאגיד המונה 40 עובדים לפחות. 
 2. אינו מתקיים לגבי המועמד האמור להלן:
 • שר, סגן שר וחבר הכנסת;
 • אדם מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד-עניינים עם תפקידו כמנכ”ל הרשות;
 • מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת את אי מינויו;
 • מי שפסול לכהן כדירקטור בחברה על פי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ”ג-1983, או על פי כל דין אחר. 

 

דרישות נוספות אשר מקנות יתרון:

 • תואר שני בכלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי החיים ומדעי המחשב.
 • ניסיון בהובלת תהליכים משמעותיים בתאגיד/גוף/יחידה. 
 • ניסיון בניהול תקציב של תאגיד/גוף/יחידה.
 • ניסיון מוכח בעבודה מול דירקטוריון (או גוף/גורם מקביל לו, לפי העניין).
 • ניסיון בניהול כוח אדם בהיקף גדול.
 • מידת ההיכרות של המועמד עם התעשייה עתירת הידע (הייטק וביוטק) הישראלית והבנת הליכי מחקר ופיתוח בהתחשב בתפקידים שביצע, והכרת הצרכים שלה הן בהיבטים של השוק המקומי והן בהיבטים של השווקים הגלובאליים.
 • התפקידים הבכירים בהם כיהן המועמד בישראל ובעולם ואיכותם ביחס לפעילות הרשות.
 • מילוי מגוון תפקידים מקצועיים או ניהוליים בתחום הפעילות של הרשות ומגוון התחומים הטכנולוגיים בהם עבד המועמד.
 • הכרה וראיית מאקרו של המשק הישראלי.
 • ניסיון בעבודה עם או מול המגזר הציבורי.

 

כישורים אישיים נדרשים:

 • יכולת הנעה, קבלת החלטות ויחסי אנוש טובים.
 • שליטה בשפה האנגלית ברמה גבוהה (כתיבה, דיבור והעברת מסרים לקהל גדול).
 • כושר ביטוי בעל פה ובכתב.
 • כושר ניהול משא ומתן