שינויים בתכנית החממות הטכנולוגיות - תמרוץ חממות בפריפריה וחברות בתחום הביוטכנולוגיה

07/01/2018

רשות החדשנות מודיעה על שינויים בתכנית החממות במטרה לעודד פעילות של חדשנות ומו”פ בפריפריה, ולסייע לחברות בתחום הביוטכנולוגיה להשיג את יעדיהן
במסגרת הזיכיון הקיים, חממות טכנולוגיות יורשו לפתוח שלוחות באזורי פיתוח א’
תקציבן של חברות חממה שיפעלו באזור פיתוח א’ יוגדל בסך של כ- 500,000 ₪ לחברה ותקציבן של חברות בתחום הביוטכנולוגי יוגדל ב 1,000,000 ₪.

רשות החדשנות מודיעה כי במטרה לעודד פעילות מו”פ בפריפריה ולסייע לחברות בתחום הביוטכנולוגיה, החליטה המועצה של רשות החדשנות בישיבתה האחרונה, לבצע תיקונים במסלול הטבה מס’ 3 – חממות טכנולוגיות.

המדען הראשי ויו”ר המועצה ד”ר אפלבום הסביר שרשות החדשנות חרטה על דגלה לעודד צמיחה, להגדיל את הפריון ולקדם חדשנות טכנולוגית במטרה להשיג שגשוג כלכלי בישראל. חיזוק והרחבת מעגלי היזמות, החדשנות ופעילות מו”פ בפריפריה הם חלק חשוב בהשגת המטרה ולפיכך אישרה המועצה שורת צעדים שנועדו להגביר את פעילות המו”פ המתבצעת בפריפריה במסגרת תכנית החממות. 

רשות החדשנות תאפשר לחממות, באישור מראש, להקים שלוחות באזור פיתוח א’ שיתאימו מצד אחד לאקו-סיסטם (ecosystem) המקומי ומצד שני יעשירו אותה ויעודדו פיתוח יזמות מקומית. בכך תתרחב הפעילות הקיימת של החממות למקומות נוספים בארץ וייפתחו הזדמנויות חדשות בפני יזמים מקומיים, לרבות נגישות רבה יותר לשירותים אותן מספקות החממות.  

כמו כן, תגדיל רשות החדשנות את התקציבים של כל חברות חממה שיפעלו באזור פיתוח א’ בסך של כ- 500,000 ₪ לחברה  מדובר בתמריץ משמעותי שמצד אחד יסייע לחברות להגיע לאבן דרך פיננסית משמעותית ולהשיג השקעות המשך, ומצד שני יסייע לחממות לבסס פעילות מו”פ משמעותית באזור פיתוח.

בנוסף על כך, המגמות האחרונות בתעשייה ובשווקים מחייבים הוצאות הולכות וגדלות מצד חברות בתחום הביוטכנולוגיה כדי להגיע לאבן דרך מימונית. על מנת לעודד חממות להשקיע במיזמים בתחום ביוטכנולוגיה ולעזור לחברות אלו להגיע לניסויים קליניים בסוף תקופת החממה, רשות החדשנות מגדילה את תקציב חברות אלו אשר נכנסות לשנה השלישית בסך של 1 מיליון ₪ לכל חברה.  

“השינויים הללו ממשים את אסטרטגיית הרשות לקדם חדשנות ומו”פ גם בפריפריה וכן לעודד הצלחה של סטארטאפים בתחומים עם סיכון גבוה, כגון ביוטכנולוגיה”, לפי אהרון אהרון, מנכ”ל רשות החדשנות

כבר היום זירת הזנק תומכת רבות ביזמות בפריפריה בכל תכניותיה. שינויים אלו יתנו לנו כלים נוספים על מנת לעודד חדשנות בפריפריה בהתאמה לאקו-סיסטם המקומי ובעזרה של גורמים מקצועיים שכבר נבחרו לנהל חממות טכנולוגיות בתכנית” אניה אלדן, מנהלת זירת הזנק

הקמת השלוחה כפופה לאישור מראש ויתבסס בין היתר על:
התאמת השלוחה לאקו-סיסטם (ecosystem) 
העשרת האקו סיסטם מעבר לקיים 
תרומת החממה לעידוד ופיתוח היזמות המקומית

*כנהוג, החלטות מועצת הרשות מונחות כעת על שולחנם של שר הכלכלה ושר האוצר  לאישרור*