רשות החדשנות תתמוך בחברות ישראליות במימון ציוד מו"פ בתחום תאי הגזע והביו-רפואה בהיקף של 8 מיליון ש"ח

01/05/2017

תחום הביו-רפואה בכלל והשימוש בתאי גזע בפרט, הוא ללא ספק אחד התחומים החמים בעולם ההייטק. השילוב בין יזמות וחדשנות טכנולוגית לבין מציאת פתרון בריאותי שיקל על חיי חולים רבים בעולם, מהווה תמריץ לאלפי יזמים בארץ. אלא שפעמים רבות עלויות המו”פ יקרות מאוד, מה שגורם לרבים מהם לוותר על הרעיון שלהם. רשות החדשנות מזמינה חברות ישראליות להגיש בקשות לקבלת תמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום תאי גזע והביו-רפואה. החברות הזוכות בתמיכת רשות החדשנות יזכו בהזדמנות לרכישת ציוד יקר אשר יסייע בהגדלת מעגל השירותים אותן הן מספקות, ויהווה כרטיס כניסה לכלל הגורמים העוסקים במו”פ ובמחקר בתחום תאי גזע וביו-רפואה בתעשייה. אהרון אהרון, מנכ”ל רשות החדשנות: “אין עוררין כי בכוחו של מחקר חדשני בתחום תאי הגזע וביו-רפואה להציל חיים, והוא אינו יכול להתקיים בלי מכשור מתאים שיתמוך בו- כאן הרשות נכנסת לתמונה ומזמינה גופים שונים להגיש בקשה לתמיכה ברכש ציוד שכזה”

הסיוע יינתן לגופים תעשייתיים בהתאם למסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים. במסגרת מסלול זה, יוענקו מענקים כספיים לגופים תעשייתיים שעיקר עיסוקם והתמחותם במתן שירותי מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום תאי גזע וביו-רפואה, לצורך רכישת ציוד עתיר מימון. זאת, על מנת להנגיש ולהרחיב את השירות המסופק על ידם, לכלל הגורמים העוסקים במו”פ בתחום תאי גזע וביו-רפואה בתעשייה וגם גופי המחקר. 

ההיקף התקציבי לשנת 2017 העומד לצורך מימון כלל הבקשות הינו 8 מיליון ₪. 

כל המעוניין להגיש בקשה מוזמן להגיש הצעתו, ערוכה כמוסבר בהוראת הטבה מס’ 16 ובנהלי התכנית. יש לשים לב כי רק בקשות שתמולאנה על טופס ייעודי למסלול תתקבלנה. בקשות תוגשנה ע”י גורמים תעשייתיים למנהלת הזירה, בכתובת: tashtiot@innovationisrael.org.il. את הבקשות יש להעביר לא יאוחר מיום ה-31 אוגוסט 2017.