רשות החדשנות תזרים מיידית 650 מיליון ₪ להייטק - כמענה ראשוני להתמודדות עם המשבר

02/04/2020

עזרה ראשונה חיונית לתעשיית ההייטק: משרד האוצר אישר הבוקר כצעד ראשוני הזרמה מיידית של 650 מיליון ₪ לקידום תכניות מו”פ בחברות המבצעות מחקר ופיתוח.
50 מיליון ₪ מתוך הסכום הנ”ל הינו סכום ייעודי עבור המלחמה בקורונה ו 600 המיליון הנוספים – יוזרמו ישירות לחברות אשר הגישו בקשות לרשות החדשנות מתחילת השנה ואשר הבקשות עליהם ידונו בנוהל מהיר עוד לפני חג הפסח.
מתחילת השנה הוגשו לרשות החדשנות 1161 בקשות – אולם בשל העובדה כי תקציב המדינה טרם עבר – בקשות אלו לא נידונו עד כה. כעת נדרשת הרשות לנוהל עבודה מזורז במסגרתו יכונסו מיידית ועדות המחקר לדון בבקשות ויתקבלו החלטות עוד לפני פסח.

אהרון אהרון, מנכ”ל רשות החדשנות: “גם באוצר מבינים כי התעשייה עתירת הידע בישראל היא המפתח ליציאה מהמשבר הכלכלי ביום שאחרי המגפה. תעשיית ההייטק מבוססת ברובה על הון פרטי. מניסיון העבר מקור מימון זה מצטמצם משמעותית בעתות משבר. בנוסף, מתרחשת ירידה משמעותית בהכנסות ממכירות עקב הגלובאליות של המשבר. בחברות המייצרות מוצרים מוחשיים קיימת בעיה נוספת, של שרשרת אספקה, קבלני משנה, יכולות ייצור והפצה. תפקיד הממשלה, באמצעות רשות החדשנות, להגביר את מימון הפרויקטים בעת הזאת, ולאפשר לחברות טובות לצלוח את המשבר.  אנו נמצאים בקשר יומיומי ישיר עם החברות, נציגי רשמיים ועם מכלול הגופים הרלוונטיים לסיוע למשבר – החל מהאוצר ועד רשות המיסים – כולם מבינים היטב את המצוקה ופתוחים לסייע במהלכים מיידים שימנעו החרפה נוספת במצב החברות”.

הרשות תמשיך לפעול על פי אמות מידה השמות דגש על תמיכה בפרויקטים בעלי חדשנות טכנולוגית ופוטנציאל עסקי. כפי שקבוע היום במסלוליה, הרשות תביא בחשבון גם את היכולות הפיננסיות של החברה ויכולותיה  להעמיד את המימון המשלים, בהתאמה למצב המשברי בו אנו מצויים. בתקופת משבר זו מצווה הרשות בנוסף לשמירה על איכות הפרויקטים, להגביר את הגמישות במענה לצרכי החברות, להיענות לדרישות תזרמיות מהחברות ולקצר את זמני המענה לבקשות.

כזכור, רשות החדשנות השיקה בשבוע שעבר 3 קולות קוראים למלחמה במגפת הקורונה בסכום של 50 מיליון ₪:

  1. קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור רעיונות טכנולוגיים או יישומים מנוסחים בשלבים מוקדמים (Ideation) היכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה.
  2. קול קורא לפרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי-מסחרית) שיוכלו לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה – התקנת מוצר והטמעתו. לרבות הטמעת המוצר בהיקף נרחב בארגוני הבריאות.
  3. קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתיים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה COVID19.

ההגשה לשלושת הקולות הקוראים הראשונים – עבור רעיונות טכנולוגיים או יישומים מנוסחים בשלב מוקדם; או פרויקטים בשלבי פיתוח, הרצה והדגמה, עומדת עם תום המועד הראשון להגשה על למעלה מ-400 בקשות לפרויקטים בהיקף כולל של 750 מיליון שקלים – כעת יצטרכו וועדות רשות החדשנות להתכנס במהירות לדון בבקשות הללו ולהשיב להן בפרק זמן קצר וממוקד כפי שהובטח.

בנוסף הרשות נוקטת עוד מספר פעולות לסיוע לחברות נתמכות בהתמודדות עם המצב המיוחד הקיים במשק:

  •  טיפול מהיר בדיווחים רבעונים ושינויים תקציביים.
  • אישור, בהתאם לצורך, של הארכות תקופה והתאמות בתקציב המאושר לחברות הזקוקות לכך עקב המשבר
  • וכן הארכת מועד להגשת דוחות לרשות 

 כל אלה ידונו , באופן טבעי, בהתאם למצב החברה.