רשות החדשנות מרחיבה את מסלול המו"פ הגנרי לחברות צמיחה נוספות ומאפשרת שת"פ עם חברות קטנות וחברות ייצור

13/02/2018

מעתה ניתן להצטרף למסלול מו”פ גנרי החל ממכירות של 70 מיליון דולר בשנה והוצאות מו”פ של מעל 20 מיליון דולר בשנה.

שגיא דגן, ראש זירת צמיחה ברשות החדשנות: “מסלול המו”פ הגנרי מתמקד בפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך ובסיכון גבוה בחברות הגדולות והמובילות בהייטק הישראלי, ובכך מאיץ את פוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח שלהן. שינוי תנאי הסף נועד לאפשר את הצטרפותן של חברות הנמצאות בצמיחה מהירה, ולסייע להן להתבסס כחברות ישראליות גלובאליות ומובילות. שינויים נוספים יאפשרו לרשות לקדם שיתופי פעולה בין חברות מוטות ייצור וחברות קטנות ובין החברות הגדולות, ובכך לחזק את האקוסיסטם של ההייטק והתעשייה בישראל.”

בישיבת מועצת רשות החדשנות הוחלט על מספר תיקונים במסלול הטבה מס’ 8 (מו”פ גנרי) – אשר נוגעים לפעילות זירת צמיחה ורשות החדשנות מול חברות ההסדר, ולפעילות חברות אלו מול האקוסיסטם בישראל.

מסלול מו”פ גנרי משקף את אסטרטגיית הרשות וזירת צמיחה אל מול חברות ההייטק הגדולות והמובילות בישראל: המסלול מתמקד במו”פ חדשני, פורץ דרך ובסיכון גבוה, אשר יגביר משמעותית את פוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של החברה הנתמכת. היקף התמיכה בחברות במסלול זה אל מול היקפי המו”פ של החברות הוא נמוך ביותר (אחוזים בודדים) הן בשל תנאי הסף במסלול והן בשל אמות המידה ומאפייני תכניות המו”פ הנתמכות.

תנאי הסף במסלול: חברה גדולה ועתירת השקעה במו”פ (מעל $20M הוצאות מו”פ שנתיות), שאין לה חוב מול הרשות (או שהגיעה להסדר תשלום תמלוגים), ושסך הבקשות שלה אינו עולה על 20% מתקציב המו”פ השנתי שלה.

אמות המידה נוספות לפרויקטים במסלול:

  • שלב טרום תחרותי – התוכנית אינה עוסקת בפיתוח של מוצר אלא בפיתוח טכנולוגיות.
  • עומק וסיכון טכנולוגי – רמת חדשנות טכנולוגית וסיכון טכנולוגי גבוהים.
  • גנריות – יישום הטכנולוגיה הוא למגוון יישומים/מוצרים ועל פני תקופת זמן ארוכה.
  • תכנית בהיקף מוגבל המבוצעת על ידי צוות מו”פ מובחר בחברה ומחזקת את ליבת הידע בארגון.

 

עיקרי השינויים:

התאמת סף המכירות לכלל מכירות החברה והורדתו לרמה האחידה של כלל החברות הגדולות ברשות – זאת, על מנת לאפשר הצטרפות מוקדמת יותר לחברות הנמצאות בצמיחה מהירה והופכות לחברות גדולות.

מתן אפשרות תמיכה בהרחבת פעילות של מרכזי מו”פ גדולים ובהפיכתם לחברות שלמות, אשר מקיימות היקף פעילות גבוה בישראל של כלל שרשרת הערך העולמית של התאגיד הרב-לאומי אליו הן שייכות.

מתן אפשרות פשוטה לחברות מוטות ייצור, לחברות קטנות ולחברות הזנק לשתף פעולה במחקר ופיתוח מול חברות ההסדר, על מנת לחזק את האקוסיסטם של ההייטק הישראלי ואת צמיחת החברות הקטנות.

מתן אפשרות לחברות הסדר לקבל תמיכה בפעילות מחקר ופיתוח גנרי דו-לאומית שמטרתה פיתוח והבאה של טכנולוגיות מתקדמות משותפים שהם מובילים טכנולוגיים בינלאומיים.

להלן פירוט התיקונים במסלול 8, ההסבר לשינוי, ומשמעויות תקציביות נלוות:

הסעיף במסלול

המצב הקודם

המצב בעקבות התיקון שעבר

הסברים ומשמעויות

סעיף 2.2 – תנאי סף לחברה גדולה: מכירות

מעל $100M מכירות בשנה של החברה

$70M מכירות בממוצע לשנה בשלוש השנים האחרונות של החברה וחברות בנות (100%)

 

או

יישור קו אל מול תקנות התמלוגים לחברות גדולות (חברה גדולה מוגדרת ככזו בעלת מכירות של מעל $70M).

הכללת מכירות חברות הפצה בשווקי היעד כמקובל בחברות גלובאליות.

שייכות החברה לתאגיד רב-לאומי המוכר מעל $2.5B בשנה

עידוד תאגידים רב לאומיים להתחיל ברישום ליבת הקניין הרוחני העתידי שלהם בישראל, ולהביא לרישום עתידי של הכנסות בישראל. בהמשך למדיניות
ה- Post-BEPS של הממשלה ומשרד האוצר.

סעיף 7.2 – אפשרות לחברות הייטק וייצור מתקדם (שאינן גנריות) לשתף פעולה במו”פ (שיתוף בידע) עם חברות הסדר

מותנה בהחזר מיידי של סך המענקים שקיבלה חברת ההיי-טק/ייצור בעבור פיתוח הטכנולוגיה ע”י חברה גנרית

לאפשר לוועדת המחקר לאשר לחברה “רגילה” שיתוף בידע עם חברה גנרית, בפרויקט שת”פ ללא מימון לחברה הגנרית (וללא החזר מיידי של סך המענקים של החברה “הרגילה” בכלל)

מתן הזדמנות לחברות קטנות, בינוניות, הזנק וייצור ליצור שיתופי פעולה במו”פ עם החברות הגדולות והמובילות בהיי טק הישראלי

סעיף 5.2 – סך מענקים מצרפי לחברה

65 מלש”ח בכלל מסלולי הרשות

25 מלש”ח, במסלול גנרי בלבד

הגבלת התמיכה האפשרית לחברה, ומניעת אפשרות ניצול המסלול למספר מועט של חברות.

העברת מסר לחברות הסדר ולחברות בוגרות לגבי מיקוד תמיכת הרשות מול חברות גדולות

סעיף 5.3 – סך מענקים מצרפי לבעל שליטה

65 מלש”ח בכלל מסלולי הרשות

25 מלש”ח, במסלול גנרי בלבד

סעיף 3 – הוועדה

הוספת פירוט אודות סמכויות הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה וכן הוספת סעיף המאפשר מתן גמול לחברי הוועדה מקרב הציבור.

תיקונים לצורך התאמת מסלול ההטבה לחוק החדשנות לאחר תיקון מס’ 7 לחוק החדשנות.

תוספת של 10% לפרויקטים באזור עדיפות לאומית (פריפריה)

 

החלטות מועצת הרשות מונחות כעת על שולחנם של שר הכלכלה ושר האוצר  לאישרור