רשות החדשנות ומשרד הביטחון משיקים תכנית לעידוד הטמעת טכנולוגיות קלינטק ישראליות במתקני מערכת הביטחון

06/03/2017

תכנית חדשה מפגישה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ומשרד הביטחון, במטרה לקדם פרויקטים משותפים הפועלים בתחומי התשתיות (מים, אנרגיה, ביוב), קלינטק והגנת הסביבה, להטמעת המערכות במוסדות הביטחון השונים. קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בתוכנית יושק במסגרת יום עיון ייעודי שייערך ב-22.3.17 במרכז התרבות שבאיירפורט סיטי. ביום זה יציג משרד הביטחון את צרכיו השונים בעולמות הקלינטק ויפגוש חברות טכנולוגיות רלוונטיות בתחומים אלה.

במסגרת תכנית חדשה של רשות החדשנות ומשרד הביטחון, אשר תוכרז ביום עיון שיתקיים ב- 22.3.17, תחבור החטיבה להגנת הסביבה והתשתיות של משרד הביטחון לרשות החדשנות, לטובת מחקר ופיתוח בתחומי הקלינטק. החטיבה הביטחונית, שמתעניינת במציאת פתרונות בתחומי התשתיות (מים, אנרגיה, ביוב), קלינטק והגנת הסביבה (מערכות ניידות לייצור ואגירת אנרגיה; מערכות לחימום מים המבוססות מערכות סולאריות; טיפול בשפכים בתשתית עצמאית- מנותקת מתשתית הולכת שפכים מרכזית; טיוב איכות השפכים המוזרמים ממחנות צה”ל למערכות הולכת שפכים מרכזיות; וטיפול בפסולת אורגנית – ביוגז / גזיפיקציה) קוראת לחברות מעולמות הקלינטק להציג את פיתוחיהן ביום העיון ולקיים מפגש ושיח עם אנשי משרד הביטחון בדגש על נושאים אלה.

במהלך יום העיון יושק הקול הקורא לחברות בתחומים אלה, כאשר תהליך סינון ההצעות יתבצע ע”י צוותי משרד הביטחון, אשר יבחנו את התאמתה של הטכנולוגיה המוצעת ליישום במתקני מערכת הביטחון. חברות שהצעותיהן תעבורנה את שלב הסינון הראשוני, תוכלנה להגיש לרשות לחדשנות בקשה לתמיכה בפרויקט. בקשות התמיכה תיבחנה בהתאם לתבחינים המקובלים במסלול קרן המו”פ של הרשות לחדשנות, הכוללים היבטי החדשנות הטכנולוגית בפרויקט המוצע, פוטנציאל השוק של הטכנולוגיה המוצעת והערכת יכולות צוות החברה ליישם את הפרויקט בהצלחה ולמנפו לצמיחת החברה. החלטה בנוגע לתמיכה כספית ושיעורה יתקבלו ע”י ועדת המחקר של רשות החדשנות, כאשר שיעורי התמיכה בפרויקט יכולים לנוע בין 20% ל- 75%, בהתאם לכללי קרן המו”פ.

חברות המעוניינות להציג את פתרונותיהן במסגרת יום העיון מתבקשות להעביר למייל: gil.shaki@innovationisrael.org.il לא יאוחר מיום 15.5.17, מצגת קצרה בת עד 5 שקפים שתכלול מידע כללי על החברה, על הפתרון המוצע, על רמת החדשנות הטכנולוגית הטמונה בו ויתרונותיו על פני פתרונות קיימים, ועל הרלוונטיות לצרכים ותחומי העניין של משהב”ט.

גיל שאקי, מנהל ענף אנרגיה, קלינטק ותשתיות ברשות החדשנות, מציין כי: “שיתוף פעולה זה מייצר מצב של win-win לשני הצדדים – מחד, הוא מאפשר לחברות הטכנולוגיה הישראליות להדגים את מוצריהן בתוך מתקני משרד הביטחון ומהווה התנסות חשובה אשר תספק להן הוכחות בדבר יעילות ונחיצות פיתוחיהן למשקיעים ולקוחות עתידיים, ומאידך, מקנה לבסיסי צה”ל ומתקני משרד הביטחון את הכלים להיות ירוקים ויעילים יותר”.

יו”ר רשות החדשנות, מר אבי חסון, מברך על שיתוף הפעולה עם משרד הביטחון ומציין כי: “ההסכם החדש מהווה הזדמנות לחברות ישראליות להציג טכנולוגיות קלינטק חדשניות עבור גורם גדול ומשמעותי כמו משרד הביטחון. אנו רואים בהסכם הזה כר פורה למינוף טכנולוגיות בתחומי התשתיות החיוניות לשמירה על הסביבה, למען חיסכון באנרגיה וקידום חשיבה טכנולוגית ירוקה יותר, והטמעתה במוסדות וגופים גדולים בארץ”.