רשות החדשנות בשיתוף הנציבות האירופית וקבוצת בנק ההשקעות האירופי יובילו כנס בנושא צמיחה ומימון בתחום ההייטק

13/11/2017

חברות הייטק בשלבי תחילת הצמיחה במכירות (בהיקפים של מיליוני דולרים), המבקשות לממן את הגברת קצב צמיחתן על בסיס הכנסותיהן, אינן נגישות כיום להלוואות בנקאיות. כמענה לכך, מגבשת ומעמידה רשות החדשנות, בשיתוף הנציבות האירופאית וקבוצת בנק ההשקעות האירופי, מגוון כלי מימון, שיוצגו בכנס מרכזי שייערך ב- 12.12.17.
שגיא דגן, מנהל זירת חברות בצמיחה ברשות החדשנות: “מטרת הכנס הינה להציג את אסטרטגיית הרשות לקידום מימון חברות בצמיחה, ולהביא לידיעת שחקני האקוסיסטם הפיננסי את מגוון הכלים המימוניים הקיימים והצפויים לעמוד לרשותם, על מנת לתמוך בהגברת קצב צמיחתן של חברות אלו”.

רשות החדשנות מתמקדת במגזר חברות הצמיחה, כחלק מהאסטרטגיה הכוללת להרחבת ההשפעה הכלכלית של מגזר ההייטק על הכלכלה הישראלית. הצמיחה המהירה של חברות ישראליות-גלובליות ושלמות, מביאה להיקף תעסוקה נרחב ומכליל במגזר ההייטק, הכולל עובדים נוספים מעבר לעובדי המו”פ. עובדים אלו, הנהנים מפריון גבוה יחסית לתחומים תעסוקה אחרים בישראל, מביאים להרחבה משמעותית של הפירות ממגזר ההייטק ולמשיכת הכלכלה המקומית לצמיחה מכלילה ובת-קיימא. 
הכנס הפיננסי הנוכחי, עתיד לעסוק במדיניות ובכלי מימון לחברות הייטק בשלבי צמיחה: באסטרטגיה הממשלתית, באקוסיסטם הפיננסי ובכלי המימון הרלוונטיים למגזר הפיננסי ולחברות. הכנס יתמקד במימון באמצעות חוב ובמימון שלבי הצמיחה המוקדמים, וזאת במטרה להגביר את החשיפה של השחקנים הפיננסיים הרלוונטיים לכלי מימון אלה.
לכן, מזמינה הרשות בנקאים ובנקאי השקעות, משקיעים וקרנות הון סיכון, מובילי מחלקות הייטק במשרדי עורכי דין ורואי חשבון, מנהלי כספים של חברות בצמיחה (בעלי היקף מכירות מעל מיליון דולר), ומובילי גופי ממשל רלוונטיים, להתרשם ממגוון כלי המימון והאסטרטגיה שיש בידה למימון צמיחת חברות, לקידום אפשרויות למימון מבוסס חוב ולהגברת קצבי הצמיחה של חברות הייטק ישראליות.

הכנס יתקיים ב-12.12.2017 בין השעות 09:00-17:30, במתחם האירועים של הבורסה לניירות ערך, רח’ אחוזת בית 2, תל אביב. הכנס הינו ללא תשלום, אך הרישום מותנה בקבלת אישור מפאת אילוצי מקום.
לפרטים נוספים והרשמה לאירוע לחץ כאן.