רשות החדשנות אישרה את תוכניות העבודה ותקציביהם של שני מאגדי מגנ"ט בהיקף של 57 מיליון ₪

12/09/2022

.

 

דרור בין, מנכ”ל רשות החדשנות: “רשות החדשנות רואה חשיבות רבה בקידום תחום הרובוטיקה במדינת ישראל. פיתוח וחיזוק של יכולות “רכות” בתחום הרובוטיקה עשויים להקנות לחברות הרלוונטיות יתרון תחרותי משמעותי במכירה של מערכות רובוטיות מתקדמות בשוק העולמי, הן כמערכות שלמות והן כרכיב חשוב במערכות אוטונומיות המיוצרות על ידי צדדיים שלישיים.” 

דר’ אביב זאבי, סמנכ”ל זירת תשתית טכנולוגית: “חזון הרכבים האוטונומיים מתקרב. תוצרי המאגד יקנו לחלק משותפיו יכולת להציע מתן פתרון מלא של מרכז בקרה ושליטה מרחוק ולאחרים לשווק מכלולים נדרשים ו/או לשלב מכלולים אלו במערכות המפותחות על ידי החברות לא רק בתחום הרכב האוטונומי הקלאסי – לדוגמא בניהול ושליטה על ציי רחפנים, רובוטים לחלוקה, כלים חקלאים ועוד.”

ועדת המחקר של רשות החדשנות אישרה השבוע את תוכניות העבודה ותקציביהם של שני מאגדי מגנ”ט בהיקף של 57 מיליוני ₪, מהם כ- 39 מיליוני ₪ מענקים.

מסלול מאגדי מגנ”ט, המופעל על ידי זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות, מציע מענקים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח במסגרת של מאגד (התאגדות של חברות תעשייתיות ומוסדות מחקר לפיתוח משותף של טכנולוגיות), במטרה לקדם ולתמוך בשיתופי פעולה טכנולוגיים לפיתוחים תשתיתיים וטרום מוצרים, בחזית הטכנולוגיה העולמית, בעלי השפעה כלכלית משמעותית על החברות והכלכלה הישראלית.

תחומי הפעלות של שני המאגדים הינם:

  • מאגד HRI (Human Robot Interaction) – שיחל פעילותו בחודש אפריל 2022 – יפתח  טכנולוגיות מתקדמות לצורך הקניית יכולות חברתיות לרובוטים, שתאפשרנה ביצוע משימות משותפות ואינטראקציה אפקטיבית עם משתמשים מסוגים שונים, במגוון סביבות פעולה. הטכנולוגיות השונות תיושמנה בין השאר במסגרת tool kit על בסיס מערכת ROS (מערכת הפעלה לרובוטים הנפוצה כיום בקרב יצרנים, מפתחים ומשתמשים.) תוצרי המאגד יוטמעו במערכות הרובוטיות של שותפיו ויקנו להן יכולות עדיפות לחיזוק מעמדן בשוק העולמי. בנוסף, חלק מהטכנולוגיות שתפותחנה יונגש לחברות שתרצנה לשלב בצורה פשוטה יחסית, יכולות HRI במערכות מתוצרתן או שבשימושן. במאגד שותפות החברות הישראליות: Deep Learning Robotics (DLR), Robotican, ReWalk, Intuition Robotics, Cogniteam, Seamless Vision ואלביט מערכות תקשוב וסייבר. את המאגד מלווים חוקרים מובילים ממוסדות המחקר :אונ’ בן גוריון, אונ’ בר אילן, אונ’ תל אביב, הטכניון ואונ’ רייכמן. גורמים בינ”ל דוגמת סוכנות NIST האמריקאית (National Institute of Standards and Technology) וסמסונג העולמית (באמצעות מרכז המחקר של הקונצרן בישראל), הביעו רצון להשתתף במאגד כמשקיפים.

עוד הוסיף בין: “מאגד HRI הוא דוגמא טובה לשיתוף פעולה נכון בין חברות מדיסציפלינות שונות סביב אותו נושא, שעשוי להניב תוצאות בעלות אימפקט כלכלי משמעותי.”

  • מאגד ANDROMEDA (שליטה ובקרה מרחוק על ציים אוטונומיים) – שמסיים החודש  את תקופת הפעילות הראשונה שלו (18 חודשים) ומתחיל את תקופת פעילותו השנייה (18 חודשים) – שם לו למטרה לפתח טכנולוגיות שתאפשרנה הפעלה יעילה וכלכלית של מרכזי בקרה ושליטה מרחוק על ציים אוטונומיים (בדגש על רכבים אוטונומיים) ביחס של מפעיל (בן אנוש) אחד לכל 1000 כלים מנוטרים. היעד הטכנולוגי הוא יעד שאפתני המחייב מתן מענה על מספר אתגרים טכנולוגיים, ביניהם: מגבלות תקשורת (רוחב פס), אבטחת סייבר, מגוון רכבים, משק אדם מכונה, וכד’. במאגד שותפות החברות הישראליות DriveU, Mprest, Cognata, R-GO, אלביט תקשוב וסייבר ואלביט כלי טיס. את המאגד מלווים חוקרים מובילים ממוסדות המחקר :אונ’ בן גוריון, אונ’ חיפה, הטכניון ואונ’ אריאל. מספר יצרני רכב בינ”ל משמשים כמשקיפים במאגד כמו גם חברת נתיבי ישראל.

עוד הוסיף זאבי: “אני סבור שהתזמון של מאגד אנדרומדה נכון, ויאפשר לשותפיו להבשיל טכנולוגיות מתקדמות לשוק עתידי גדול.”