רשות החברות הממשלתיות ורשות החדשנות בתכנית חדשה לפיילוטים תעשייתיים בתקציב של 10 מיליון ₪

04/06/2018

רשות החברות הממשלתיות ורשות החדשנות משיקות היום, ה-03.06.18, תכנית לקידום חדשנות טכנולוגית באמצעות תמיכה במתקני הרצה (פיילוטים) של חברות טכנולוגיה שימוקמו במתקני חברות ממשלתיות.

במסגרת התכנית, תינתן תמיכה בפיתוח של מוצרים, ובפרט בהקמת והפעלת פיילוטים ליישומם באתרי חברות ממשלתיות, אשר צפויים להשפיע על ייעול פעולותיהן הכלכליות של החברות הממשלתיות ועל ביצועיהן העסקיים.

שר האוצר, משה כחלון: “התכנית נותנת תמריץ נוסף לחברות הממשלתיות להצטרף לעידן הדיגיטלי, שיחד עם מערכי החדשנות המוקמים בהן, יביאו את החברות לקפיצת מדרגה נוספת שתשפר את ביצועיהן, תנגיש אותן לציבור ותשדרג את רמת השירות שלהן״

אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה: “תמיכה בהקמת והפעלת פיילוטים ויישומם בחברות הממשלתיות תקדם את התפתחותן של מערכות חדשנות צומחות ומתפתחות בישראל בתחומי שוק שהגישה אליהם דורשת שיתוף פעולה עם חברות ותשתיות ממשלתית. מהלך זה משולב עם החלטת הממשלה לתת דגש על פיתוח חדשנות בחברות הממשלתיות ועל השקעתן בטכנולוגיות חדשניות בתחומי פעילות הליבה שלהן, ולפעול להסרת חסמים העומדים בפני החברות הממשלתיות, באימוץ טכנולוגיות חדשניות.”

מטרת המסלול הינו פיתוח ובחינת טכנולוגיות ומוצרים חדשניים באמצעות אתרי הרצה של חברות ממשלתיות רלבנטיות, או לחילופין באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשות החברה הממשלתית לצד פיתוח ובחינת טכנולוגיות המאפשרות ייעול הפעילות הכלכלית והביצועים העסקיים של החברות הממשלתיות זאת במטרה לסייע בהיווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות (אשר אינן חברות ממשלתיות) אשר יבצעו את הפרויקט שלהן באתרי החברות הממשלתיות. החברות יקבלו תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות  ואף יוכלו להגיע עד תמיכה בשיעור חריג 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית.

המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי,  המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 

קריטריונים להערכת בקשה: רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית, רמת האתגרים במימוש התוכנית, יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי, פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית, התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית, ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית ועל ביצועיה העסקיים השירותים והתפעוליים, איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

יו”ר רשות החדשנות, ד”ר עמי אפלבום: “אנו עוסקים רבות בקידום והשקת תכניות חדשות מעין אלו מתוך הבנה שהשקעה בחדשנות היא המפתח לצמיחה כלכלית בת קיימא וליצירת פריון וערך כלכלי למשק. לרשות החברות הממשלתיות קיימת גישה לתשתיות ומידע שאינו נגיש לחברות היי טק הפועלות בתחומן ואשר להנגשתו לחברות חשיבות רבה בבחינת פתוחים והטמעתם. מתן גישה כזאת יסייע לחברות בשלבי הצמיחה לבסס את המוצרים והפיתוחים אשר בבעלותם”.

מנכ”ל רשות החדשנות, אהרון אהרון: “אנו סבורים כי באמצעות התכנית נוכל להשיג מטרה כפולה:  לחברות הטכנולוגיות תינתן גישה לאתרי הפיילוט הגדולים מסוגם בארץ ולחברות הממשלתיות תינתן הזדמנות לשדרג את המערכות ברשותן ובעקבות כך את ביצועיהן בזכות גישה לטכנולוגיות המתקדמות בתחומן בעולם. אנו פותחים פתח לחברות הטכנולוגיה לבצע ניסויים שלא היו אפשריים בעבר, ומייצרים הזדמנות להתוות בעתיד רגולציה חדשנית ומובילה של המשק הישראלי כולו”.

ראש רשות החברות הממשלתיות, יעקב (ינקי) קוינט: “התכנית היא תוצר של שיתוף פעולה מצוין שנוצר בין רשות החברות הממשלתיות ורשות החדשנות  ומשרתת אינטרס משותף של שתי הרשויות. התכנית היא נדבך נוסף בפרויקט החדשנות בחברות ממשלתיות שאנחנו מקדמים. קדם לה חוזר בנושא שקורא לחברות להקים מערכי חדשנות ולהקצות משאבים להטמעת חדשנות. החברות אימצו את החוזר ובימים אלו אנחנו מלווים אותן ביישומו. בנוסף, לאחרונה העברנו החלטת ממשלה להסרת  חסמים רגולטוריים הייחודיים לחברות הממשלתיות אשר מקשים עליהן ביכולת לקדם חדשנות טכנולוגית כמקובל בעולם העסקי״.