קול קורא להשתתפות בהליך תחרותי לבחירת זכיינים להקמת חממות טכנולוגיות

05/04/2021

תאגידים וקרנות הון סיכון, ישראלים וזרים, מוזמנים להגיש הצעה לקבלת זיכיון להפעלת חממה טכנולוגית (בהליך ייבחרו עד שלושה זכיינים).

תאריך אחרון להגשה – 30 בספטמבר 2021

ד”ר עמי אפלבום, יו”ר רשות החדשנות: “מסלול “חממות טכנולוגיות 2020″ נועד לעודד השקעות במיזמים טכנולוגיים בשלבים הראשוניים Pre-Seed – ו-Seed, באמצעות חממות אשר יציעו מערך סיוע ותמיכה, לצד ערך מוסף גבוה, במטרה לזרז את הפיכתם של רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלב פיתוח ראשוני, לחברות הזנק המגיעות לאבן דרך מימונית המתאימות לגיוס השקעות הון פרטי. התוכנית מותאמת לשינויים שחלו במשק ובכלכלה בארץ ובעולם ובאתגרים בפניהם ניצבת התעשייה הישראלית על מנת לשמור על מובילות גלובלית”.

אניה אלדן, סמנכ”לית הרשות ומנהלת חטיבת הזנק: “החממות שיבחרו, יפעלו לגיבוש וקידום של מיזמים טכנולוגיים ממקורות מגוונים, כולל דגש מיוחד, הכולל תקצוב נוסף, על מסחור ידע ממוסדות מחקר ישראליים וזרים לחברות חממה, יזמים ויזמות או חברות הזנק צעירות עם רעיון טכנולוגי פורץ דרך ופוטנציאל שוק משמעותי”.

החממות שזכייניהן יבחרו בהליך התחרותי עשויות להתמקד בתחומים עם סיכון גבוה כדוגמת Bio Convergence, פודטק, אגריטק, קליימטק, או תחומים אחרים שבהם קיימת רמת מורכבות וחדשנות טכנולוגית גבוהה ומאתגרת.

הזוכים יקבלו זיכיונות להפעלת חממות טכנולוגיות לתקופה של עד 5 שנים, עם אפשרות להארכה ב-3 שנים נוספות, שבמהלכן הם יוכלו להנות ממינוף השקעותיהם במיזמים טכנולוגיים פורצי דרך בשלבים ראשוניים, באמצעות מענקים מרשות החדשנות – עד לשיעור של 85% מהתקציב המאושר. בנוסף, הזכיינים יוכלו לקבל מענק בגובה של עד 2 מיליון ₪ לתקופת הזיכיון, לצורך רכישת ציוד למעבדה מרכזית לשימושם החופשי של המיזמים. ניתן לעיין בתנאי הסף למציעים ובקריטריונים להערכת הבקשה.
 החממה תוכל להשקיע במיזם טכנולוגי, בתקציב כולל של עד 6,500,000 ₪ במשך עד 3 תקופות ביצוע: שנת ביצוע מקדמית – לביצוע העברת ידע ממוסד מחקר ותיקוף טכנולוגי, ולאחר מכן שתי תקופות ביצוע עיקריות, עד להגעה לאבן דרך מימונית.