פורום תל"ם אישר את פיתוח תחום הבינה המלאכותית בהיקף של למעלה מחצי מיליארד ש"ח

23/12/2020

פורום תל”מ (תשתיות לאומיות למחקר) אישר היום את המלצות ועדת הבדיקה העצמאית, בראשות ד”ר ארנה ברי, שהוקמה על ידו בחודש פברואר וזאת לשם בחינת תחום הבינה המלאכותית והיקף התערבות הממשלה הנדרשת, וכן קבע שיפעל לקידום מהיר של הפעימה הראשונה של המלצות הוועדה שהוגדרו בדחיפות הגבוהה ביותר.

 

חברי הפורום, הכולל את רשות החדשנות, הוועדה לתכנון ותקצוב (ות”ת), מפא”ת (משרד הביטחון), משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד האוצר, מינו את ד”ר ארנה ברי לעמוד בראש הוועדה שכללה מומחים מהאקדמיה והתעשייה. 

מלבד ד”ר ארנה ברי, אשר עמדה בראשה, הוועדה כללה את החברים הבאים: פרופ’ יאיר וייס (האוני’ העברית), פרופ’ אמיר גלוברזון (אוני’ ת”א), פרופ’ שרית קראוס (אונ’ בר-אילן),
ד”ר איה סופר (חברת IBM), מר אבנר גורן (חברת אינטל) ותא”ל במ’יל מוטי בסר. עבודת הוועדה רוכזה על ידי מרי גדי לוין (האקדמיה הלאומית למדע), סא”ל ערן דהן (משרד הביטחון) וד”ר אביב באלאסיאנו (רשות החדשנות) והסתייעה בין היתר בפרופ’ חיים לוי (אוני’ בר-אילן) וד”ר ניר ברילר (חברת רבתית).   

במסגרת פעילותה, קיימה הוועדה פגישות רבות, בין היתר עם גורמים מובילים בתחומי התעשייה, הביטחון והממשל, חוקרים מובילים באקדמיה ומומחים זרים מובילים בתחומם. כמו כן, סקרה הוועדה תכניות דגל שונות שיושמו במדינות אחרות בעולם ודו”חות רלוונטיים אחרים שנכתבו בנושא.  

דו”ח הוועדה מציין את הצורך הקריטי והעיתוי הדחוף ליישום מסקנותיה, על מנת לייצר מובילות בתחומים מסוימים וכן מניעת נחיתות מול מדינות אחרות בתחום, אשר הינו בעל משמעות על היבטים רחבים במשק הישראלי – הכלכליים, האזרחיים והביטחוניים. במסגרת המלצות הוועדה, הוגדרו הצעדים שהינם ברמת הדחיפות הגבוהה ביותר לשנים הקרובות, אשר מומלץ להתחיל את יישומן באופן מיידי: הקמת תשתית מחשוב על בחומרה מופחתת (HPC) בסך של 270 מלש”ח, פרוייקטי מו”פ גנרי בדגש על יכולות NLP בסך של 180 מלש”ח וכן תקציב להכשרת כוח אדם ורכישת ציוד מתקדם באקדמיה בסך של 100 מלש”ח. בנוסף ההמלצות כוללות יצירת סביבה רגולטורית תומכת לקידום התחום וכן הבטחת גישה לפרויקט הענן הציבורי נימבוס. 

במהלך הדיון הובהר על ידי חברי הפורום כי עבודת ועדת הבדיקה מתכללת היטב את העמדה המקובלת על ידי חברי הפורום לעניין ההתערבות הממשלתית הנדרשת בתחום. כמו כן, התכנית הלאומית צפויה להיות מנוהלת על ידי ועדת היגוי שתכלול את נציגי הגופים החברים בפורום תל”מ, שתמנה מנהל מטעמה, והיא תלווה על ידי ועדה מדעית שתורכב ממומחים בארץ ובעולם. עוד סוכם כי בשלב הבא המלצות הוועדה יוצגו לדרג המקצועי והמדיני במשרדי הממשלה הרלבנטיים, וזאת על מנת להביא לקידום מהיר של ההמלצות שהוגדרו כדחופות ביותר.   

לדוח המלא של הוועדה לחצו כאן