נחתם מזכר הבנות לשיתוף פעולה טכנולוגי בתחום הבינה המלאכותית

01/12/2022

בשלב הראשון יתמקד שיתוף הפעולה בתחומים – עיבוד השפה הטבעית, יצירת תשתיות למחקר פיתוח ויזמות בכלל התחומים בהם נעשה שימוש בשפה כתובה או מדוברת, וכן חיזוק הקשר שבין הציבור לעבודת הכנסת על ידי הנגשה של תהליכי החקיקה, פעילות הוועדות ותוצרי גוף המחקר של הכנסת.
הכנסת ורשות החדשנות יבצעו פעילויות משותפות נוספות שעיקרן עידוד חדשנות לטובת הציבור וקהילת המחקר והפיתוח בישראל.

דרור בין, מנכ”ל רשות החדשנות וגיל סגל, מנכ”ל הכנסת, השתתפו בשבוע שעבר באירוע חגיגי על הסכם שיתוף פעולה ראשון מסוגו בתחום הבינה המלאכותית. שיתוף הפעולה יתמקד תחילה בתחום עיבוד השפה הטבעית, תת-תחום של בינה מלאכותית העוסק בבעיות הקשורות לעיבוד וניתוח של שפה אנושית כתובה או מדוברת והבנתה על ידי כלים טכנולוגיים. מטרת שיתוף הפעולה היא ליצור תשתיות למחקר ופיתוח המתבסס על ניתוח השפה העברית והערבית, ולהביא את התשתיות האלה לכדי בחינה ויישום בהקשר של חיזוק הקשר שבין הציבור לכנסת. במסגרת זאת תאפשר הכנסת שימוש במאגרי המידע הייחודיים שברשותה הכוללים טקסט ושמע בהיקפים גדולים מאוד, ורשות החדשנות תקדם על בסיסם תשתיות לשימוש התעשיה האקדמיה והמגזר הציבורי שמטרתן האצת החדשנות והיזמות. כמו כן תסייע הרשות לכנסת בבחינה ויישום של תוצרים טכנולוגיים מתקדמים המתבססים על התשתיות הטכנולוגיות אשר יפותחו.

תחום עיבוד השפה הטבעית מהווה גם חלק מהתוכנית הלאומית לבניית תשתיות מחקר ופיתוח בתחום עיבוד שפה טבעית (Natural Language Processing – NLP), שיצר פורום תל”מ (תשתיות לאומיות למו”פ), בו חברים רשות החדשנות, ות”ת, מפא”ת, משרד החדשנות והמדע ומשרד האוצר.

 

דרור בין, מנכ”ל רשות החדשנות: “תחום עיבוד השפה הטבעית עומד במרכזה של התכנית הלאומית לתשתיות בינה מלאכותית ונושא בחובו פוטנציאל משמעותי ליזמות וחדשנות, כמו גם לשיפור משמעותי בשירות שהמדינה מספקת לאזרחיה. כמעט בכל תחומי החיים ישנה הסתמכות על ידע כתוב או תקשורת מילולית, ומכאן כי הפוטנציאל הכלכלי-חברתי הטמון ביכולות עיבוד השפה הינו עצום. מאגרי המידע הייחודיים הקיימים בכנסת, וכן נכונותה לבחון טכנולוגיות מתקדמות הלכה למעשה מהווים תרומה משמעותית לקידום הפעילות בתחום זה.”

מנכ”ל הכנסת, גיל סגל: “כנסת ישראל נמנית על גופי הפרלמנט המובילים בעולם בהקשר של אימוץ טכנולוגיות מתקדמות לטובת שיפור הפעילות הפרלמנטרית, יצירת שקיפות וחיבור הציבור הרחב עם פעילותה. מזה מספר שנים מקיימת הכנסת תכנית אסטרטגית סדורה לטובת שיפור התשתיות הטכנולוגיות ומאגרי הנתונים שברשותה. שיתוף הפעולה עם רשות החדשנות ופורום תל”מ מהווה המשך ישיר לפעילות זו, ומאפשר מימוש של פוטנציאל התועלת הגלום במאגרי מידע אלו עבור הציבור, התעשייה וקהילת המחקר והפיתוח.


קרדיט: דני שם טוב, דוברות הכנסת.

בתמונה מימין לשמאל:
צפריר נוימן, היועץ המשפטי של רשות החדשנות.
דרור בין, מנכל רשות החדשנות
גיל סגל מנכ”ל הכנסת
שמוליק חזקיה, מנהל חיטבת המידע בכנסת
זיו קציר, מנהל תכנית ה AI הלאומית, רשות החדשנות