משרד הבינוי והשיכון ורשות החדשנות פרסמו קול קורא ראשון מסוגו לשילוב בנייה מודולרית יבשה בתהליכי הבינוי בישראל

12/09/2022

הזוכים בתמיכה יקבלו מענקים של 17.5 מיליון ₪ בגובה 30-50% מהוצאות הפיתוח.

 

משרד הבינוי והשיכון ורשות החדשנות פירסמו קול קורא ראשון מסוגו, שנועד לקדם את שיטת הבנייה המודולרית כמרכיב רחב הקף ומשמעותי בתהליכי הבינוי בארץ. הזוכים יקבלו מענק כספי, ששיעורו ינוע בין 30-50% מהוצאות הפיתוח המאושרות על ידי הוועדה. לקידום מיזם זה שותפים גם משרד הכלכלה, משרד האוצר ולטובת המהלך נרתמו גם המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון, קהילת החדשנות לבנייה חכמה קונטק, התאחדות התעשיינים והתאחדות הקבלנים בוני הארץ.

המיזם החדש קורא לחברות להגיש הצעות לתוכניות פיתוח והדגמה טכנולוגית של הקמת מבנה מגורים בבניה רוויה, המורכב מיחידות מודולריות כאמצעי בנייה מחדש ובעל יתרונות בתחום. לקידום מיזם זה שותפים גם משרד הכלכלה, משרד האוצר ולטובת המהלך נרתמו גם המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון, קהילת החדשנות לבנייה חכמה קונטק, התאחדות התעשיינים והתאחדות הקבלנים בוני הארץ.

כחלק מהטמעת תהליכי חדשנות בענף הבנייה, בכוונת הגופים לסייע במתן מענקים לחברות המעוניינות להקים מבני מגורים מיחידות מודולריות בבנייה רוויה, בכדי להדגים את תועלות השיטה המודולרית ולהוכיח היתכנותה בישראל. בשיטה זו, יחידות המגורים הנפחיות מיוצרות במפעל, לרבות עם הגמרים, משונעות לאתר הבנייה ומורכבות באתר עצמו על שלד המבנה.  תהליך הייצור במפעל עתיד להבטיח דיוק ואיכות ברמת הבנייה ותהליך הביצוע יאפשר את קיצור משכי הביצוע ואת שיפור הפריון. שיטה זו נוסתה במספר מדינות בעולם, ולצד מחקרים מובילים, יתרונות השיטה מצביעים על קיצור משך הביצוע בעשרות אחוזים, שיפור פריון העבודה, שיפור הבטיחות באתרים, הגדלת הפוטנציאל להפחתת עלויות הבנייה, שיפור תועלות סביבתיות, ושיפור איכות הבנייה. כמו כן, יישום שיטות חדשניות בענף הבנייה כגון השיטה המודולרית, מוטת תיעוש, יביא לקידום הליכי אוטומציה ורובוטיקה במפעלים בתחום הבנייה.

אביעד פרידמן, מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון: “משרד הבינוי והשיכון שם לעצמו למטרה להתמודד עם משבר הדיור באמצעות כלים רבים ומגוונים. אחד הכלים המרכזיים הינו הטמעת החדשנות בשוק הבניה הישראלי לעידוד התייעלות, להתפתחות הענף ולהגדלת הפריון לרווחת כלל הציבור. המשרד דוגל בקידום ובהטמעת פתרונות טכנולוגיים חדשניים, כגון הבנייה המודולרית אשר מיושמת ברחבי העולם כשיטה מתועשת המצמצמת את משך הביצוע ובכך משפרת את הפריון להגדלת ההיצע”. 

דרור בין, מנכ”ל רשות החדשנות: “השיטה המודולרית נבחנה לעומק על ידי הגורמים המקצועיים ברשות החדשנות ומשרד הבינוי והשיכון, ונבחרה להדגמה טכנולוגית. אנו מאמינים כי שילוב שיטה זו בענף הבנייה בישראל יוביל הטמעה של טכנולוגיה משנת מציאות, ויקדם פיתוח ענף הייטק חדש של טכנולוגיות בניה בעל ערך כלכלי למדינת ישראל”.

שני הגופים פועלים מזה כ- 3 שנים לקידום החדשנות הטכנולוגית בענף הבנייה, תוך תמיכה בחברות טכנולוגיה וחברות ייצור מענף הבנייה במענקים לתוכניות מחקר ופיתוח והרצה של טכנולוגיות חדשות בגובה 7.5 מיליון ₪.

הקול הקורא יהיה פתוח להגשה עד ה- 18 באוקטובר ומיועד עבור חברות יזמיות ו/או קבלניות, ו/או חברות תעשיית ייצור בענף הבנייה הרשומות בישראל. הבחירה בזוכים, תעשה על פי אמות מידה המובאות במסמכי הקול קורא ולשיקולה של ועדה משותפת של רשות החדשנות ומשרד הבינוי והשיכון והתמיכה הכספית תינתן לחברות אשר הינן בעלות הקניין הרוחני של הטכנולוגיה המוצעת בפרויקט, ואשר עברו בדיקה מקדימה מטעם היחידה לבדיקה ולאישור שיטות בנייה חדשות בטכניון.

 

למידע נוסף ניתן לפנות לתיבת הדואר הייעודית המופיעה במסמך הקול הקורא.