משרד האנרגיה ורשות החדשנות ישקיעו כ-12 מיליון ש"ח במימון תכניות בתחום האנרגיה.

29/09/2020

למרות משבר הקורונה, ההשקעה בחדשנות ממשיכה:

משרד האנרגיה ורשות החדשנות, בשיתוף מנהלת תחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה, משתפים פעולה לראשונה ומפרסמים בימים אלה שני קולות קוראים בתחום האנרגיה בהשקעה כוללת של כ-12 מיליון ₪. במסגרת התוכניות הראשונה, ישקיעו המשרדים כ-10 מיליון ₪ לקידום פרויקטים ופיתוח חדשנות במשק האנרגיה, תחליפי נפט, מים ואוצרות טבע. במסגרת התוכנית השנייה, משקיעים משרד האנרגיה והרשות כ-2 מיליון ₪ במימון תוכניות ראשונות מסוגן של מחקר ופיתוח לקידום אנרגיה מתחדשת והתייעלות באנרגיה בתעשיית הייצור. 

במסגרת הקול קורא הראשון להשקעה בקידום פרויקטים ופיתוח חדשנות המשק האנרגיה, יוקמו מתקני פיילוט מסחריים או חצי מסחריים בתחומי האנרגיה, תחליפי נפט, מים ואוצרות טבע, כאשר הפרויקטים להם יינתן המימון ייבחרו במסגרת קול קורא ועל פי ציונים המוענקים להם על בסיס הקריטריונים שנקבעו, ביניהם השפעה על משק האנרגיה, היתכנות טכנולוגית ויזמות בעלת ניסיון עסקי ומסלול מסחור ברור. 

הקול קורא השני מפורסם עבור מפעלי ייצור בתעשיית הייצור, שיוכלו לזכות במענק בשיעור של בין 30% ל-70% מהוצאות הפיתוח של טכנולוגיה בתחומי האנרגיה. המפעלים מוזמנים להגיש בקשות לקבלת סיוע למימון תכניות של מחקר ופיתוח וחדשנות טכנולוגית, אשר יעסקו בפיתוח של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים. במסגרת התוכנית, תינתן תמיכה לפיתוח או הטמעה של טכנולוגיות, מוצרים ותהליכים על ידי התעשייה היצרנית, המקדמים אנרגיה מתחדשת והתייעלות באנרגיה, חיסכון במים או טיפול בשפכים, ועוד. 

השקעה זאת של משרד האנרגיה ורשות החדשנות מבססת את ההחלטה של שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ, להעלות את יעדי השימוש באנרגיות מתחדשות של מדינת ישראל מ-17% ל-30% עד שנת 2030. 

ד”ר גדעון פרידמן, המדען הראשי בפועל במשרד האנרגיה: “אני שמח על שיתוף הפעולה בין רשות החדשנות למשרד האנרגיה, הממנף את המומחיות של כל אחד מהשותפים. העולם עובר שינויים דרמטיים ומהירים לשימוש במקורות אנרגיה נקיים. הקול הקורא לפיילוטים במשק האנרגיה יביא למסחור מהיר של טכנולוגיות אנרגיה חדשניות על מנת להביא הובלה ישראלית עולמית בתחום זה, ולפיתוח משק אנרגיה מתקדם בישראל. מטרת הקול הקורא השני היא לעודד חדשנות בתעשייה היצרנית, להעלות את הפריון שלה ולשפר את התחרותיות שלה. זאת ניתן להשיג תוך כדי מעבר לטכנולוגיות של אנרגיה ומים נקיים ומקיימים. כך נרוויח פעמיים, נוכל לעמוד ביעדים של הפחתת פליטות וזיהומים, ונשפר את הביצועים של התעשייה היצרנית “.

שגיא דגן, סמנכ”ל רשות החדשנות: ” בשל החשיבות של תחומי האנרגיה למשק והפוטנציאל הכלכלי הגלום בטכנולוגיות האנרגיה, רשות החדשנות מקדמת הן פיתוח ניסוי והדגמת טכנולוגיות האנרגיה בישראל והן את אימוץ החדשנות במגזר האנרגיה. באופן זה אנו מביאים לבנייתו של יתרון יחסי למגזר האנרגיה הישראלי המבוסס על חדשנות טכנולוגית ישראלית. בנוסף, כמו בשיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אחרים, יאיץ מהלך זה גם פעילות רגולטורית מתקדמת ומדיניות ממשלתית לאימוץ חדשנות במגזר האנרגיה, החיונית לשגשוגו של משק האנרגיה הישראלי “.

דר’ מלכה ניר ראש זירת יצור מתקדם, רשות החדשנות: “התייעלות אנרגטית ושימוש משאבים מתחדשים  מובילים לשיפור הפריון בתעשייה בעולם. זוהי הזדמנות לקדם תחרותיות של המפעלים ולהוריד עלויות יצור.  במקביל לעודד כלכלה סביבתית הפועלת להאצת חדשנות  בתחומי האנרגיה במפעלים בישראל.”