מועצת רשות החדשנות אישרה תקציב של 6 מיליון ₪ כסיוע לחברות ישראליות להגשת בקשות בתוכנית הורייזן 2020

22/03/2018

במטרה לאפשר הגשה של בקשות מקצועיות ואיכותיות ולסייע במציאת שותפים איכותיים בקרב תכנית המסגרת האירופאית – הורייזן 2020, תוביל רשות החדשנות מהלך של הקצאת משאבים ויצירת מסלולים חדשים להגברת השתתפות איכותית מצד חברות תעשייתיות כדרך לשפר את ההחזר לתעשייה.

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: במסגרת תכנית הורייזן 2020 – 888 גופים בישראל קיבלו מענקים בהיקפים של מעל 440 מיליון יורו, מתוכם כ-360 חברות בהיקף של 162 מיליון יורו. אנו מבקשים לסייע לעוד חברות לקבל מענקים מהאיחוד האירופי בתמורה להשקעת הממשלה. הורייזן 2020 היא פלטפורמת המו”פ הגדולה בעולם, ושיתוף הפעולה בין ישראל לאיחוד האירופי במחקר ובחדשנות הוא גורם מפתח ביחסים בין השניים. שיתוף פעולה זה, המתבצע באמצעות תכנית הורייזן 2020,  אינו רק מביא לישראל מימון למינוף תחום המחקר והפיתוח אלא מאפשר לנו להיות חלק מהזירה הבינלאומית של המדע והטכנולוגיה הנוכחית והעתידית.  תקציבי האיחוד האירופי אשר ניתנים כמענקים בישראל מאפשרים לנו לקחת חלק במחקרים בינלאומיים, לפתרון אתגרים תעשייתיים וחברתיים, לשתף פעולה עם מגוון חוקרים באירופה ולקדם חדשנות בעלת השלכות יישומיות. הסכם זה מעודד שיתוף פעולה מדעי ותורם במידה ניכרת לשמה של ישראל בעולם כמדינת חדשנית ומובילה בתחום המחקר והפיתוח”.

רשות החדשנות תקצה משאבים על מנת לתמוך בהגברת השתתפות של חברות תעשייתיות במסגרת תכנית הורייזן 2020. במסגרת כלי סיוע במסלול קצר טווח תינתן תמיכה לכתיבת בקשה וכן להשתתפות באירועי חיפוש שותפים בהיקף של עד 30,000 ₪. כל זאת, לצד תמיכה של עד 3 שנים שתינתן לחברות מובילות למעורבות ארוכת טווח בתכנית שבמסגרתה יוכרו הוצאות של השתתפות באיגודים תעשייתיים באירופה, נסיעות והשתתפות באירועים למציאת שותפים ועלות יועץ לסיוע בכתיבת בקשה למימון בתכנית הורייזן בהיקף של עד 180,000 ₪ ל- 3 שנים. ב- 21 שנות שותפות בתכנית השקיעה ישראל בתכנית כ- 1.4 מיליארד יורו וקיבלה החזר במענקים לאקדמיה ולתעשייה בהיקף של 1.8 מיליארד יורו.

בשנים האחרונות ישנה מגמה אירופית לחזק את ההשתתפות התעשייתית בתכנית המסגרת, בדגש על חברות קטנות ובינוניות. לדברי ד”ר עמי אפלבום, יו”ר רשות החדשנות ויו”ר ועדת ההיגוי של איסרד “הרשות רואה במגמה זו הזדמנות ומעוניינת לפעול לחזק גם את ההשתתפות התעשייתית הישראלית בתכנית, בשל העובדה שלהשתתפות בתכנית המסגרת יתרונות רבים: מענקי מו”פ נדיבים, אחוז מימון גבוה שיכול להגיע גם עד 100% מימון לפרויקט, ללא צורך בהחזר תמלוגים, ללא מגבלות על שימוש בקניין רוחני ובעיקר תוך יצירת שותפות רבת ערך עם מכוני מחקר, אוניברסיטאות וחברות אירופיות”.

כנהוג, הנ”ל מונח על שולחנם של שר הכלכלה ושר האוצר לאישרור.