לראשונה: חברות יוכלו לתת רישיון שימוש בידע לגורם מחוץ לישראל

10/05/2017

ללא צורך בהחזר מיידי של מענקי התמיכה לרשות החדשנות.
מועצת רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) קבעה לראשונה הוראות המאפשרות לחברה שקיבלה הטבות מרשות החדשנות לתת רישיון שימוש בידע לגורם מחוץ לישראל – מבלי שהדבר יחשב כהעברת ידע המחייבת את החברה בהחזר מידי של כל המענקים שקיבלה מהרשות.

כידוע, רשות החדשנות הינה הגוף המרכזי בישראל הנותן מענקים לחברות העוסקות במחקר ופיתוח. את המענקים על החברות להחזיר בצורת תמלוגים, המחושבים על בסיס המכירות שנוצרו בזכות המו”פ שקיבל את תמיכת המדינה.

בהתאם להוראות החוק שהיו בתוקף עד כה, כל העברת ידע אל מחוץ לישראל הייתה מחייבת את החברה מעבירת הידע בתשלום מיידי לרשות. זאת, מתוך מטרה ליצור אקוסיסטם טכנולוגי ישראלי, אשר יחזק את המחקר והפיתוח בתעשייה הישראלית, וישמר את מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית.

התשלום שהחברות היו מחויבות בו, אשר עפ”י חוק נעשה במזומן, מנע מחברות לחתום על הסכמי רישוי תמורת תמלוגים וגרם לחברות להעביר את הבעלות על הקניין הרוחני אל מחוץ לישראל כבר בשלבים מוקדמים של המו”פ. 

אלא שההוראות החדשות מקנות הטבה משמעותית לחברות: הן קובעות שהתשלומים לרשות יעשו רק כאשר החברה תקבל תמורה בגין הסכם הרישיון עליו חתמה. גובה התשלום ייקבע בהתאם לשיעור ההשתתפות של הרשות במחקר ובפיתוח של החברה. בנוסף, במקום תשלום מיידי ובמזומן, יקבלו החברות שיאושרו פריסה נוחה של ההחזרים לרשות. בכך למעשה ממשיכה הרשות להיות שותפה בסיכון המחקרי של החברה עד לשלבי המסחור של המוצר. 

עוד חשוב לציין כי ביטול הסכם הרישיון לא יחייב את החברה בהעברת תשלומים נוספים לרשות. 

יש לזכור כי חברות המעבירות ידע לגורם מחוץ לישראל אינן רשאיות לקבל תמיכה מהרשות לאחר ההעברה, בעוד שחברות המשאירות את הבעלות על הידע אצלן, אך מעניקות רישיון לשימוש בו, יוכלו להמשיך ולקבל תמיכה מהרשות בגין המשך המו”פ אותו הן מבצעות.

אהרון אהרון, מנכ”ל רשות החדשנות: “השינויים אותם אישרה המועצה הם חלק מרפורמה שאנו מתחילים לבצע בימים אלו בתחום הקניין הרוחני. בשנים האחרונות הבינו בכל העולם את חשיבות נושא הבעלות על הקניין הרוחני המפותח בתחומי המדינות. הוראות ה-BEPS של ארגון ה-OECD והתיקון של חוק עידוד השקעות הון, שאושר בחודש ינואר האחרון, הינם אבן דרך משמעותית בהסדרת התחום. רשות החדשנות התאימה בזמן קצר את מערכת החוקים והכללים על פיהם היא פועלת באופן שיאפשר לתעשייה לפעול תוך שמירה על האינטרסים של המשק.  ההוראות שאושרו ע”י מועצת הרשות בתמיכת שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, תואמות את התהליכים הגלובליים ומשקפות את האיזון הנכון בין האינטרסים הלאומיים מחד, והאינטרסים של התעשייה עתירת הידע מאידך”.