לכבוד יום האישה מתפרסמים נתונים עדכניים על מצב הנשים בהייטק 2023

21/03/2023

בין הנושאים מרכזיים:

 

  • לראשונה אנו כוללים הגדרה של משרות טק הכוללת גם תפקידים טכנולוגיים מחוץ לענף ההייטק.
  • בשנת 2022 הועסקו 137 אלף שכירות בענף ההייטק בישראל המהוות 34% מהשכירים בענף. מספר השכירות המועסקות בענף גדל ב-16 אלף נשים ב-2022 – עליה של 13.2% במספר השכירות.
  • קצב הגידול במספר השכירים והשכירות בענף משנת 2014 ועד שנת 2022 היה דומה: מספר השכירים גדל ב-60% ומספר השכירות ב-63%.
  • 71% מהגברים השכירים בענף ההייטק מועסקים בתפקידים טכנולוגיים (תפקידי “טק”), בהשוואה ל-52% מהנשים.
  • את הצמיחה המהירה ביותר הציגו השכירות החרדיות בהייטק – עליה של כ-180% מ-2014 ועד 2022. קצב מהיר כפי 3 מקבוצות הנשים האחרות. מספר השכירות החרדיות עלה מ-3,000 ל-8,500. החרדיות הצליחו להכפיל את חלקן היחסי בהייטק ובמשרות טק מחוץ לענף בתקופה זו.
  • חלקן היחסי של השכירות הערביות במשרות הטק שמר על גודלו כ – 4%. סה”כ ב 2022 הועסקו במשרות טק (ענף ההייטק ומחוץ לו) כ – 7000 שכירות ערביות.

להורדה