כחלק מתכנית "אימפקט לחברה הערבית" שמובילה שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אורית פרקש הכהן ועוגנה בהחלטת ממשלה "תקאדום" – תכנית החומש לקידום כלכלי של המגזר הערבי שמוביל המשרד לשוויון חברתי:

12/09/2022

רשות החדשנות והרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים משיקים תכנית כוללת לקידום ההייטק והחדשנות בחברה הערבית ב- 225 מיליון ₪ ל- 5 שנים.

 

במסגרת התכנית תתמוך רשות החדשנות בבנייה וחיזוק אקוסיסטם של חדשנות, עידוד הנבטת מיזמים טכנולוגיים חדשים בדגש על יישובים ערביים באזורי פריפריה ועל קידום חדשנות בקרב החברה הערבית.

אורית פרקש הכהן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה: “תכנית ״אימפקט לחברה הערבית״ יוצאת לדרך. שמחתי לאשר את המסלול החדש של רשות החדשנות, שישמש פלטפורמה להוצאת התכנית לפועל. שילוב עובדות ועובדי הייטק מן החברה הערבית הוא צורך חברתי, וכלכלי אסטרטגי מן המעלה הראשונה. למרות עליה במספר הסטודנטיות והסטודנטים הערביים באקדמיה עדיין רק כ-2% מעובדי ההייטק מגיעים מן החברה הערבית. לכן, עם כניסתי לתפקיד התוויתי מדיניות להגברת האמצעים לשילוב החברה הערבית בתעשייה. במסגרת זו סיכמנו בליל התקציב בחודש נובמבר האחרון, תקציב תוספתי ייעודי לרשות החדשנות לחמש השנים הבאות. תכנית חומש מקבילה נוספת תפעל גם בתחומי המדע והמחקר במשרדי, גם היא לחברה הערבית, עם תקצוב נוסף שהושג לצורך כך. אני מברכת את רשות החדשנות על הירתמות לאתגר הגדול הזה ועל היותם מכפיל כוח משמעותי ליצירת שינוי אמיתי.״

השרה לשוויון חברתי, מירב כהן: “שילוב מוצלח של האוכלוסייה הערבית ואוכלוסיות אחרות בעולם ההייטק הישראלי, הוא אינטרס מובהק של עולם ההייטק הישראלי. בחודשים האחרונים אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המנהלים והמנהיגים של ענף ההייטק, אשר מצביעים על הצורך בעידוד יוזמות ומיזמים טכנולוגיים מהשטח. ככל שנצליח לשלב יותר עובדים מהחברה הערבית במקצועות הייטק, כך נצליח לגרום לצמיחה הכלכלית בישראל לחלחל לעוד שכבות באוכלוסייה”.

דרור בין, מנכ”ל רשות החדשנות: “התוכנית מיועדת לעידוד יזמות הייטק בחברה הערבית. עידוד היזמות היא המשימה הקשה ביותר שכן  מספר חברות ההזנק המונבטות ע”י יזמים ערבים נמוך מאד בהשוואה לכלל האוכלוסייה. הסיבות לכך מגוונות ונובעות בעיקר מחוסר ברישות (נטוורקינג), הריחוק הפיזי ממרכזי ההייטק, חשש מלקיחת סיכונים והעדפה למשרה בטוחה ועל פני יזמות, וכן חוסר גישה למשקיעים. פיתחנו את מסלול ההנבטה החדש כחלק מתוכנית הממשלה לקידום היזמות בחברה הערבית ועל מנת לתת מענה מיטבי לחוסרים אלה ולפתח את האקוסיסטם היזמי בחברה הערבית כחלק מחיזוק כלל ההייטק הישראלי”.

התוכנית תכלול – מספר כלים מותאמים לאוכלוסייה הערבית בישראל:

  • מרכזי יזמות – יוקמו באמצעות זכיינים נבחרים, יקבלו מענק תפעולי של עד 2 מיליון ₪ בשנה (בכל אחת מ-5 שנות הזיכיון) ויפעלו לעודד יזמות וחדשנות מקומית באזורים גיאוגרפים שונים (בדגש על פריפריה חברתית וגיאוגרפית), לספק מעטפת עסקית ומקצועית תומכת ליזמים מקומיים, לעודד הקמת אקו-סיסטם ותרבות של חדשנות ויזמות בשיתוף עם עוגנים באזור (כגון רשויות מקומיות/אזוריות, תעשיה, משקיעים וכד’) ולתת פתרון לכל שלבי החיים מעידוד יזמות ויצירת רעיונות חדשניים, הובלת גיבוש וקידום המיזמים עד לשלב הגיוס ו/או הגשה למסלול רשות החדשנות. המרכז יוכל להפעיל מאיץ טכנולוגי, מפגשי תוכן ומיטאפים, תכנית מנטורים, שת”פ עם חברות גדולות וכל תכנית שתוביל ליצירת מיזמים טכנולוגיים חדשניים.
    בנוסף, יוכלו זכיינים אלה לפעול גם לעידוד התעסוקה באזור ובפיתוח הון אנושי להייטק על ידי חיבור למעסיקים פוטנציאלים והקמת שלוחות של חברות הייטק באזור הפעילות של המרכז. פעילות זו תזכה לתוספת מימון מענק של עד 1 מיליון ₪ בשנה (בכל אחת מ 5 שנות הזיכיון).
  • מאיצים טכנולוגיים – זכיינים נבחרים יפעילו תוכניות האצה חדשות יקבלו מימון של עד 1 מיליון ₪ לשנה ויסייעו ליזמים מתחילים בדגש על אוכלוסיות בתת ייצוג והפריפריה, לקדם רעיון טכנולוגי ולהביאו להיתכנות עסקית, כולל תיקוף שוק, בניית MVP, ליווי והכוונה של מנטורים, גישה למשקיעים, ייעוץ טכני ומשפטי, חשיפה תקשורתית והדרכות.
  • מועדוני אנג’לים –  יוקמו ע”י זכיינים נבחרים אשר יקבלו מימון של עד 900,000 ש”ח בשנה (בכל אחת מ-3 שנות הזיכיון) להקמת המועדון ויפעלו לגיוס המשקיעים, לקידום השקעות במיזמים בשלבי הפרה-סיד/סיד באמצעות חשיפה למיזמים רבים בדגש על מיזמים מאוכלוסיות בתת ייצוג ומהפריפריה, וכן לבניית תהליך השקעה סדור הכולל גם ביצוע בדיקת נאותות.
  • חממה לעידוד יזמות ערבית – רשות החדשנות תקדם הקמת חממה טכנולוגית אשר תופעל ע”י זכיין נבחר ואשר מטרתה עידוד יזמות והקמת חברות הזנק חדשות מהחברה הערבית. חברות חממה חדשות אשר תקים החממה יזכו לתמיכה מימונית מרשות החדשנות של עד 6.5 מיליון ₪ לחברה בשיעור של 85-74% מתוך התקציב המאושר.  

רשות החדשנות צפויה כבר בתחילת שנה 2022, לפרסם קולות קוראים לבחירת זכיינים להפעלת תוכניות אלה. בשלב ראשון לעידוד היזמות והחדשנות בחברה הערבית, על ידי שילוב מרכזי חדשנות, מרכזי חדשנות, מאיצים ומועדון אנג’לים.

התכנית ומסלול ההנבטה החדש אשר תפעיל רשות החדשנות, מדגישים את חשיבות הצורך בקידום רעיונות טכנולוגים חדשניים בחברה הערבית והפיכתם לחברות הזנק חדשות, ובמקביל הגדלת כמות המשקיעים בחברות אלה בשלבים מוקדמים מאד, וכל זאת על מנת ליצור את התנאים הדרושים ליזמים לא מנוסים ולא מקושרים להפוך למובילים של מיזמים מצליחים בהייטק.