חבילת סיוע להייטק הישראלי: רשות החדשנות מקימה ערוץ מהיר של 100 מיליון ₪ להארכת ה- Runway של חברות הזנק. בנוסף, תכנית הורייזן של האיחוד האירופי ביצע דחייה במועדי הגשת הבקשות למענקים במספר תוכניות מובילות.

19/10/2023

במקביל:
● הרשות מכריזה על שורה של הקלות לחברות בהן הרשות משקיעה, והאצת העברת המימון אליהן.
● האיחוד האירופי, בתכנית הורייזן, נענה לבקשת רשות החדשנות וביצע דחיה במועדי הגשת הבקשות למענקים בתכניות האירופאיות המובילות.

בעקבות פניה לאיחוד האירופי ולמנהלי תכנית הורייזן לדחייה של מועדי ההגשה בעקבות המלחמה: עודכנו כי מועד ההגשה במסלול היחידני EIC Accelerator נדחה לבקשתנו בכ- 20 יום (מה 19/10 ל 8/11) , במסלול Pathfinder Challenges נדחה מועד ההגשה מה 18/10 ל 25/10 – מדובר בצעד משמעותי שמעניק לחברות ההייטק הישראליות אורך נשימה של עוד כ 20 יום להגשות. חשוב לציין כי מדובר במסלול מענקים משמעותי מאוד לחברות, כאשר חברות זוכות צפויות לקבל מענק של עד 2.5 מיליון יורו מענק בנוסף יכולות לקבל השקעת equity של עד 15 מיליון יורו. עוד חשוב לציין כי רק במרץ האחרון קיבלו 5 חברות יחד כ 50 מיליון יורו במענקים וב Equity .

בנוסף, רשות החדשנות תשיק ערוץ מענקים מהיר בהיקף ראשוני של 100 מיליון שקלים להשקעה בכ-100 חברות הזנק: הרשות תפעיל ערוץ מענקים מהיר לטובת חברות סטארט אפ ישראליות בעלות נכסים משמעותיים ו-Runway קצר, לחברות המתמודדות עם קושי בגיוס סבב הון לגישור ממשקיעיהן הקיימים בעת הלחימה.
היקף ההשקעה הכולל את המצ’ינג של המשקיעים הפרטיים צפוי להיות מעל 200 מלש”ח. הערוץ, שיפעל במסגרת מסלול קרן המו”פ, מיועד לחברות ישראליות, הזקוקות למזומנים נוספים על מנת לצלוח את תקופת הלחימה וייסע להן להאריך את ה- Runway (אופק שרידות – התקופה שנשארה להן עד ניצול מלא של יתרות המזומנים שלהן) שלהן. הבדיקה תהיה מהירה והתשובות תינתנה בתוך זמן קצר. ההגשה תחל בתחילת נובמבר 2023.

אופיר אקוניס, שר החדשנות המדע והטכנולוגיה: “״כמו כל המשק הישראלי גם תעשיית ההייטק שלנו – נפגעה משמעותית. בעת הזאת, כולם מגויסים בתחומי אחריותם ובתוכם משרד המדע ורשות החדשנות. מדיניות תמיכה מהירה שלנו, עם משרד האוצר, תמנע פגיעה קריטית ביצוא, בתוצר ובהכנסותיהם של מאות האלפים שעובדים ומועסקים בתעשיות ההייטק. המדיניות הזאת תהיה נדבך מרכזי ביכולתה של כלכלת ישראל וקטר הצמיחה שלה, לחזור למסלול צמיחה מהירה בסופה של המלחמה״.

מנכ”ל רשות החדשנות, דרור בין: “ענף ההיי טק, המתמודד במהלך השנה האחרונה עם ירידה בהיקף ההשקעות, מושפע גם הוא ממצב הלחימה וההשפעה ניכרת באופן משמעותי יותר בחברות הזנק אשר זקוקות בדחיפות למימון דווקא בתקופה קשה, בה יש קושי לבצע גיוס סבבי גישור. אנו מחויבים להמשיך ולתת לחברות בענף רשת ביטחון מספקת כדי שההיי טק הישראלי יצליח להתעצם ביום שאחרי. מטרת המענק ושורת ההקלות היא לספק מימון גישור להתמודדות עם האתגרים שמציב מצב החירום. רשות החדשנות מחויבת לטפח חדשנות וצמיחה כלכלית ותמשיך לעקוב מקרוב אחר תמונת המצב כדי לתכנן צעדים נוספים, המהלך נועד להוות מכפיל כוח ליוזמות הברוכות של משקיעים מהארץ ומחו”ל לתמוך בחברות מצוינות אשר מצויות במצוקה זמנית בשל מצב הלחימה”.

המסלול מיועד עבור חברות טכנולוגיה בשלב פיתוח מוצר או תחילת מכירות, אשר להן נכסים טכנולוגיים משמעותיים, כולל כאלה הנמצאות בסבב גיוס פעיל.
הרשות תבחן את הבקשות באופן מהיר, –במגוון קריטריונים בינהם: בחינת הנכסים הטכנולוגיים של החברה, ה-Runway שלה, זמינות ההון להשקעה אצל משקיעיה ומידת הפגיעה בעובדים ובתשתיות.

עוד מוסיף בין: “מתוך מיפוי הצרכים של חברות הסטארט אפ בישראל אנו מבינים כי חלקן חוות קשיים תזרימים, עיכובים וביטולים מול משקיעים פוטנציאליים והשהייה של פרויקטים משמעותיים ופיתוחים טכנולוגיים. אנו נעבוד בצורה מאוד מהירה כדי לאשר את הבקשות, הערוץ נועד לספק וודאות ומזומנים שיסייעו לחברות לצלוח את המשבר ולהוות מנוע לצמיחה כלכלית-משקית ביציאה ממנו”.

בנוסף, לאור האתגרים שמציבה מלחמת “חרבות הברזל” רשות החדשנות אישרה שורה של הקלות וצעדים תומכים לחברות הייטק כדי לסייע להן להתמודד עם הקשיים שעולים מאז פרצה המלחמה. ההקלות אושרו בתוקף מידי ולמשך 90 יום.

ההקלות הן:
● הרחבת מועד הגשת תיקונים והבהרות: המועד להגשת הבהרות ותיקונים לבדיקת בקשות חדשות שהוגשו יוארך מעבר לחלון הסטנדרטי של 48 שעות.
● דחיית מועד להצגת מימון משלים לתקופה נוספת של עד 3 חודשים: חברות יהיו רשאיות לדחות את המועד להצגת מימון משלים לתקופה נוספת של עד 3 חודשים, מעבר לתקופה הראשונית של 60 הימים שנקבעה בנוהל. עיכוב בחתימה על מסמכי הפעלת תיק: לחברות יהיו 60 ימים נוספים, מעבר לתקופה הראשונית של 60 יום שנקבעה בנוהל, לחתום על מסמכי הפעלת תיק. הקלה באימות חתימות: אימות החתימות על דוחות ומסמכים שיוגשו לרשות יתגמש וניתן יהיה לביצוע בזום. הגשת דוחות ללא עותקים סרוקים: חברות רשאיות להגיש דוחות במערכת החברות ללא צירוף עותקים סרוקים.
● הארכת מועד הגשת דוחות תקופתיים: המועד האחרון להגשת דוחות תקופתיים יוארך בשלושה חודשים נוספים מעבר לתקופה הראשונית של 60 הימים שנקבעה בנוהל.
● הרחבת המסלול הירוק: חברות יוכלו להגיש דוחות תקופתיים הכוללים חריגה עד לגובה של 20% בתת סעיף תקציבי, ללא צורך בהגשת בקשה לשינויים.
● דוחות תקופתיים קצרים יותר: חברות יכולות להגיש דוחות תקופתיים לתקופה קצרה משלושה חודשים מבלי להמתין לתום תקופת הדיווח על מנת לאפשר תזרים מזומנים שוטף.
● בקשות נוספות לשינויי תכנית: מותרת בקשה נוספת לשינויים בתכנית מאושרת, בנוסף לשתי הבקשות שניתן כיום להגיש.
● בקשה לשינויים מעבר למועד שנקבע: בתאום עם הרשות ניתן להגיש בקשות לשינויים גם לאחר המועד הנקוב בנהלים.
● בקשות לשינויים מהותיים: חברות יכולות כעת להגיש בקשות לשינויים מהותיים גם במועד סגירת התיק, גמישות שלא הוענקה קודם לכן בהליך.
● הארכה לדוחות סופיים: המועד האחרון להגשת דוח טכני סופי ודוח פיננסי סופי מוארך בשלושה חודשים נוספים מעבר לתקופה של 90 הימים שנקבעה בנוהל.
● ביקורת סופית ללא ביקור רו”ח: לחברות יש אפשרות לבקש כי תבוצע ביקורת סופית ללא ביקור של רואה חשבון מוסמך (רו”ח) מטעם הרשות בחברה.
● הכרה בהוצאות שנצברו: בדוח הכספי הסופי יוכרו כעת הוצאות שנצברו בתקופת המחקר והפיתוח המאושרת, אשר שולמו בפועל ונפרעו לא יאוחר מ-120 יום מתום תקופת המו”פ המאושרת. בעבר, הוכרו רק הוצאות ששולמו ונפרעו תוך 60 יום מתום תקופת המו”פ.
● פריסה או דחיה של תשלומי תמלוגים והתחייבויות: הרשות הציגה נוהל המאפשר פריסה או דחיה של תשלומי תמלוגים והתחייבויות שוטפות אחרות, בכפוף לתשלום הפרשי ריבית והצמדה. אישור פרטני יינתן על ידי ועדת פריסות ייעודית.
● אי עיכוב תשלומים בגין חובות שאינם עולים על 10,000 ש”ח: הרשות לא תעכב תשלומים לחברות בשל חובות שוטפים לרשות אם הסכום לא יעלה על 10,000 ש”ח לתקופת הדיווח האחרונה.
● אי עיכוב תשלומים עקב היעדר תעודת רו”ח: תשלומים לחברות לא יעוכבו עקב אי הגשת דו”ח רו”ח.