הגדלת הערבות למוסדות פיננסיים ישראלים עד לשיעור של 80%

11/06/2020

כחלק מצעדי החירום בעקבות וירוס הקורונה:

תכנית הערבויות האירופיות, המופעלת בישראל על ידי קרן ההשקעות האירופית EIF במסגרת תכנית Horizon 2020, תגדיל את גובה הערבות הניתנת למוסדות פיננסיים ישראליים מ-50% עד לשיעור של 80%, זאת כחלק מן המאמצים לסייע לחברות בצמיחה לקבל הלוואה, בצל מגפת וירוס הקורונה.

אהרון אהרון, מנכ”ל רשות החדשנות: “מדובר בצעד משמעותי וחשוב מצד הבנק האירופי להשקעות כחלק מתוכנית סיוע אסטרטגית לסיוע במשבר הקורונה. לכלים הפיננסיים, שמופעלים בישראל במסגרת תכנית Horizon 2020, יש חשיבות רבה בפיתוח האקו-סיסטם המקומי. גיוון מקורות מימון ובהם פתרונות חוב למשק הישראלי נחוץ על מנת לעודד צמיחת חברות. ההלוואות המגובות בערבות אירופית מאפשרת למוסדות הפיננסיים להגדיל את תאבון הסיכון שלהם,  ולהעמיד חוב נחוץ לחברות טכנולוגיה בצמיחה.  הגדלת הערבות האירופית בתקופה קשה זו, תתמרץ מוסדות פיננסיים ישראלים שכבר פעילים בתכנית לתת הלוואות במנעד רחב יותר ובתנאים נוחים יותר לחברות”. 

יפעת אורון, מנכ”לית לאומיטק, פעילות הבנקאות להייטק, בנק לאומי: “״חברותה של ישראל בתוכניות האירופאיות היא בעלת חשיבות רבה בשגרה, וחשיבות זו מתעצמת בתקופת משבר. תוכניות מסוג זה מאפשרות לגופים פיננסיים לספק מימון נוסף להנעת התעשייה בזמנים שזמינות ההון נמוכה עד לא קיימת. אשראי באופן כללי, ואשראי זה במיוחד, מאפשר לחברות לקבל מימון שאיננו מדלל את אחזקותיהם ואינו דורש לקבוע שווי, מה שהופך מימון זה לאטרקטיבי מאוד בתקופת אי הוודאות בה אנו נמצאים כיום. לאומי מאפשר קבלת מימונים מיטיבים לחברות טכנולוגיה וחברות נוספות המביאות את החדשנות לקדמת הבמה, אם בישראל במסגרת התוכנית של ה-EIF ואם לחברות ישראליות בארה״ב, באמצעות הרשות לעסקים קטנים האמריקאית בתוכנית ה-PPP.”

אורי פז, שותף מנהל, קרן פנינסולה: “העבודה המשותפת עם הקרן ההשקעות האירופית מאפשרת לנו בקרן פנינסולה לסייע בהעמדת פתרונות מימון לחברות, הן חברות בתחום התעשייה והמסחר, והן חברות בתחום הטכנולוגיה, בצורה הרבה יותר גמישה המתאימה לצורכיהם ובמיוחד בסביבה של אי ודאות גבוהה יותר בשל משבר הקורונה”
תכנית הערבויות האירופיות היא חלק מסל הכלים הפיננסיים המוצעים במסגרת תכנית הורייזן 2020 המנוהלת על ידי מנהלת איסרד שברשות החדשנות במסגרת התכנית, חברות צמיחה ישראליות שיש בהן אלמנט חדשנות, זכאיות לקבל הלוואה בערבות אירופית, ממוסדות פיננסיים ישראלים הפעילים בתכנית וזאת בנוסף למתן הכספים למחקר ופיתוח דרך תכנית Horizon 2020.

לאור המשבר הפיננסי שנוצר בשווקים והקשיים התזרימיים של עסקים קטנים ובינוניים, לרבות חברות הי-טק שמהוות את מנוע הצמיחה של המשק, תוגדל הערבות לחוב בתכנית “הלוואה בערבות אירופית” המופעלת בישראל ע”י קרן ההשקעות האירופית (EIF), מקבוצת הבנק האירופי להשקעות, ה-EIB. שיעור גובה הערבות שתינתן למוסדות פיננסיים ישראלים המשתתפים בתכנית יוגדל מ- 50% עד לשיעור של 80%, למטרות הון חוזר ותאפשר תנאי פריסה נוחים יותר של הלוואות שאורכן החל מ-6 חודשים.

הערבות, כחלק מתכנית הערבויות האירופית, מפחיתה למעשה את סיכון ההלוואה והתוצאה היא קבלת הלוואה בתנאים מועדפים והפחתת שיעור הריבית לחברות ישראליות הנמצאות בצמיחה העומדות בתנאי התכנית.

כיום, ישנם שני גופי פיננסיים בארץ המספקים הלוואות בערבות אירופית – בנק לאומי באמצעות מרכזי העסקים במערך המסחרי ובלאומיטק) וקרן פנינסולה.

תנאי הקבלה כפופים לתנאי התכנית, וההקלות יהיו תקפות עד 31.3.2021 עבור הלוואות חדשות ועבור לקוחות קיימים. לפרטים נוספים יש לפנות לגופים המפעילים את התוכנית בארץ: בנק לאומי וקרן פנינסולה.