במסגרת שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה: 75 מיליון ₪ יושקעו בהקמה של עד 5 מרכזי חדשנות לתמרוץ יזמות ותעסוקת הייטק בפריפריה

18/06/2023

לראשונה, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד החדשנות מדע וטכנולוגיה ורשות החדשנות חברו יחד לתכנית משותפת במסגרתה יוקצו 75 מיליון ₪ לעד 5 מרכזי חדשנות בפריפריה לעידוד יזמות בתחומים שונים ותעסוקת הייטק.

 

במסגרת התוכנית יבחרו עד 5 זכיינים שיורכבו מחברות ישראליות, תאגידים ועמותות לתועלת הציבור. גופים רלוונטיים יוזמנו להגיש בקשות עבור הקמה והפעלה של מרכזי חדשנות טכנולוגית בפריפריה על מנת לעודד צמיחה כלכלית בת קיימא באזור הפעילות. הזוכים יזכו במענק של עד 15 מיליון ₪ למשך 5 שנים. המרכזים שזכייניהם יבחרו בהליך התחרותי עשויים להתמקד בתחומים כדוגמת טכנולוגיות חדשניות בחקלאות, מזון, אנרגיה, אתגרי האקלים השונים או תחומים אחרים שבהם קיימים עוגנים מקומיים.

במרכזי החדשנות יופעלו, בין היתר, תכניות לעידוד יזמות, קידום חדשנות מקומית, הכשרות והסבות לתעסוקה בענף ההייטק ועוד. בנוסף, ניתן יהיה לתמוך ביצירת מעטפת תומכת להקמת מיזמים חדשניים תוך שיתוף פעולה עם השחקנים המקומיים כגון: אקדמיה, מוסדות מחקר, גוף שלטון מקומי ותעשיות קיימות, משקיעים ואף ניתן לכלול שרותי ייעוץ רלוונטיים להגשות תחרותיות לכלל מסלולי רשות החדשנות. ההצעות תיבחנה על פי תכנית עסקית הנותנת מענה לכל שלבי היזמות, המכילה תוכניות לעידוד יזמות בתחום החדשנות הטכנולוגית בתחום ספציפי, מציגה מפגשי חיבור עם תעשיית ההייטק וכן מפגשים בנושאי העשרה שונים. בנוסף, התכנית העסקית עשויה לכלול הנגשת תשתיות להתנסות ולעידוד רעיונות יזמיים, גיוס הון, אספקת כלים ותוכניות לחיזוק ולהקניית ידע ומיומנויות עסקיות ליזמים, ועוד.

יצחק וסרלאוף, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי: “אני גאה להביא היום לשטח בשורה משמעתית לתושבי הנגב והגליל – 75 מיליון ₪ שמיועדים כולם לפתיחתם של 5 מרכזי חדשנות ויזמות טכנולוגית ביישובי האזור. מדובר במנועי צמיחה חשובים וארוכי טווח, שיעמידו לטובת היזמות המקומית את תנאי השטח הנדרשים והמיטביים להגיע לשגשוג כלכלי ויסייעו להפיכת הנגב והגליל למרכזים כלכליים עצמאיים. במרכזים אלו יזכו היזמים לפגוש את חוד החנית של תעשיית הייטק, האקדמיה, המחקר והפיננסים בישראל, ויקבלו ארגז כלים מעשיים למימוש חזונם העסקי. נמשיך לפעול במלוא המרץ לקידום הנגב והגליל ויישובי החוסן, למענם ולמען עתידה של מדינת ישראל”.

עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה: “ההתמודדות עם משבר האקלים מהווה אתגר גלובלי אבל גם הזדמנות כלכלית אדירה לישראל. הקמת מרכז חדשנות בפריפריה, שיעסוק בהתמודדות עם אתגרי אקלים ומדבר תוך קידום טכנולוגיות ישראליות. התמיכה שאנחנו מפרסמים היום היא בשורה אמיתית לפריפריה הישראלית, ומגיעה בהמשך לפעילות הענפה של המשרד להגנת הסביבה ורשות החדשנות לקידום האקוסיסטם של טכנולוגיות אקלים חדשניות ישראליות לאורך שרשרת הערך הטכנולוגי, הפעם בדגש על שלב ההנבטה. אני שמחה להיות חלק משיתוף פעולה מיוחד זה, בין רשות החדשנות למשרדי ממשלה מובילים”.

מנכ”ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, גלעד שדמון: “מרכזי החדשנות הם בשורה אמיתית לתושבי הפריפריה וצעד נוסף בקידום המדיניות שמוביל השר דוד אמסלם, לצמצום פערים, מתן הזדמנות שווה וחיזוק החוסן הכלכלי-חברתי של מדינת ישראל. הקמת המרכזים מהווה רווח אסטרטגי כפול; פעם אחת בהעצמת פעילות ההיי-טק כמנועי צמיחה משמעותיים בפריפריה החברתית-גיאוגרפית, ופעם שנייה בערך המוסף העצום שיש למרכזים, בקידום שותפויות עם מדינות האזור וההשפעות שיהיו לכך על התושבים והיישובים באזורים הללו”.  

מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה, אמנון מרחב: “אנו משיקים היום שיתוף פעולה בין-משרדי ראשון הנגזר מהתוכנית הממשלתית לצמיחה כלכלית (במודל פורטר) שמוביל השר ברקת, בשיתוף מגוון רחב של משרדי ממשלה, גופי סמך, רשויות מקומיות, גופים חוץ ממשלתיים ועוד. שיתוף הפעולה יניב השקעה בחדשנות טכנולוגיות שתהווה עוגן אזורי משמעותי לפיתוח כלכלי, השקעות ותעסוקה, על בסיס החוזקות היחסיות לפי תחומים (קלאסטרים). בחודשים הקרובים נראה עוד ועוד תוכניות שיתבססו על תוכנית פורטר ויביאו להשקעות משמעותיות ברחבי הארץ.

שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס: ״פתיחת כחמישה מרכזי חדשנות חדשים בפריפריה היא בשורה אדירה. מדיניותנו העקבית היא להנגשת החדשנות לכלל החברה הישראלית והחלטה הזאת היא צעד למימושה. ההייטק הישראלי הוא קטר הצמיחה של המשק וככזה חובה עלינו לדאוג שכל אזרחי ישראל יקבלו הזדמנות שווה להיות חלק ממנו. את זרעי ההשקעה של היום נראה בעתיד הקרוב כתרומה אדירה, וכמשתלמים להייטק בפרט ולחברה הישראלית ככלל״.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, חה”כ אבי דיכטר: “משרד החקלאות רואה חשיבות גבוהה בקידום ועידוד חדשנות בתחום ומעודד הכנסת טכנולוגיה וחדשנות לייצור המזון המקומי. הקמת מרכזי חדשנות אלה הינה חלק מתפיסת המשרד שתביא לקידום החקלאות כך שתוכל להמשיך לייצר מזון לאוכלוסייה ולדאוג לביטחון המזון בישראל בתנאים המשתנים באופן תדיר. מרכזים כדוגמת אלה מייצרים פתרונות חדשניים לייצור מזון כדוגמת חלבון מן הים וחלבון אלטרנטיבי, ייעול שיטות יצור המזון, ייצור מזון בשיטות מתקדמות כדוגמת חקלאות InDoor, התמודדות עם תנאי עקה ועוד, פתרונות אלה יהוו את המזון של כולנו בשנים הקרובות”.

דרור בין, מנכ”ל רשות החדשנות: “פעילות ההייטק בישראל מרוכזת ברובה במרכז הארץ ובתחומי פעילות מוטי תוכנה (תוכנות ארגוניות, סייבר, פינטק וכו’). רשות החדשנות מובילה אסטרטגיה לגיוון ההייטק מבחינה תחומית, גיאוגרפית ודמוגרפית. לפריפריה הגיאוגרפית והדמוגרפית נכסים רבים אותם ניתן למנף לטובת הגיוון של ההייטק הישראלי, וזו מטרת המהלך של הקמת מרכזי החדשנות באיזורים אלו. פיתוח ההייטק בפריפריה יחזק גם אותה וגם את ההייטק הישראלי כולו”.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות: 30 באוגוסט 2023 בשעה 14:00.