הודעות לעיתונות

שלוש חברות טכנולוגיה פיננסית (פינטק) חדשות נבחרו לאחרונה למחזור החדש של תכנית ה- Data Sandbox: פמילי ביז, וולטי טכנולוגיות ואופק אגודת אשראי שיתופית
במסגרת התכנית תתמוך רשות החדשנות בהקמה של 3 מרכזי חדשנות, 2 מאיצים טכנולוגיים ומועדון אנג'לים שממוקד בהשקעות במיזמים מהאוכלוסייה הערבית.
בשלב הראשון יתמקד שיתוף הפעולה בתחומים - עיבוד השפה הטבעית, יצירת תשתיות למחקר פיתוח ויזמות בכלל התחומים בהם נעשה שימוש בשפה כתובה או מדוברת, וכן חיזוק הקשר שבין הציבור לעבודת הכנסת על ידי הנגשה של תהליכי החקיקה, פעילות הוועדות ותוצרי גוף המחקר של הכנסת. הכנסת ורשות החדשנות יבצעו פעילויות משותפות נוספות שעיקרן עידוד חדשנות לטובת הציבור וקהילת המחקר והפיתוח בישראל.