הודעות לעיתונות

רשות החדשנות מודיעה היום על מינויו של חנן ברנד, לסמנכ"ל ומנהל חטיבת ההזנק ברשות החדשנות.