הודעות לעיתונות

רשות החדשנות: "לאורך שנים ההשקעה הממשלתית במחקר ופיתוח בתחומים מתפתחים ועתידיים, כאחוז מהתמ"ג, בירידה מתמדת. המשך הצמיחה בענף ההייטק הישראלי אל מול התחרות העולמית נמצא בסיכון בשל השקעה ממשלתית נמוכה בצורה מהותית אל מול מדינות העולם"
משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, רשות החדשנות ונתיבי איילון, משיקים מיזם לאומי לביצוע ניסויים להפעלת תחבורה ציבורית אוטונומית בו יושקעו 20 מיליון ₪
בהליך תחרותי בו התמודדו 13 מציעים, רשות החדשנות בחרה 5 קבוצות אשר יפעילו בתוך כשנה חממות טכנולוגיות חדשות. הקבוצות הזוכות מורכבות מתאגידי ענק גלובליים, כגון: חברת הפארמה ,Bristol Myers Squibb Becton Dickinson , Kyocera, Corning, קבוצת CBG, Eren Industries, ועוד.