התפקיד בארגוןשם הארגוןכתובת מייל לפניות
מנהל מרכז החדשנות מרכז רפואי סורוקהshefetz@clalit.org.il
COOמרכז רפואי איכילובomermuz@tlvmc.gov.il
מנהלת מערך חדשנות ומחקר מרכז רפואי הלל יפהIRA-HYMC@hymc.gov.il
סגנית מנהלבי״ח אברבנאלyael.delayahu@abr.health.gov.il
פסיכאטרית , אחראית על חדשנות במערך הפסיכיאטרי בית החולים איכילובilana.pelov@gmail.com
חדשנותחטיבת בתי החולים הממשלתייםsharon.harell@moh.gov.il
עו”ס מחלקה פעילה  סגורה גברים בבית חולים מרחבים בית חולים לבריאות הנפש באר יעקבerashkovan@gmail.com
Community Innovation Officer כללית שירותי בריאותguybeck@gmail.com
Guybe@clalit.org.il
סגן מנהל מרפאת החוץ, אחראי תחום חדשנותמרכז לבריאות הנפש שלוותהYuripo@clalit.org.il
יזהר לאופר- מנהל יחידת החדשנותלאומית שירותי בריאותinnovation@leumit.co.il
הדס הרצוג מנור, מנהלת יחידת חדשנותהמרכז לבריאות הנפש גההhaddasher@clalit.org.il