המאיצים לפיתוח טכנולוגיות אקלים

מצב החירום בתחום האקלים מספק הזדמנויות עסקיות משתלמות לחדשנות בתחום האקלים-טק. הגורמים המעודדים חדשנות הם:

  • האצה בהתחייבויות הממשלתיות, הרשויות המקומיות והעסקיות להשגת היעד של אפס פליטות נטו.
  • מעורבות של ממשלות באימוץ מדיניות ירוקה בשילוב ניצנים של צעדי חקיקה למיתון שינויי האקלים.
  • חברות ומשקיעים המתאימים את השקיפות העסקית שלהם לדרישות הנוגעות לדיווחי ESG ולחשיפתם לסיכוני אקלים, כגון TFCD , ומעריכים את הסיכונים הכרוכים באסטרטגיה ובפעילויות ארוכות הטווח שלהם, אם אלו לא יעלו בקנה אחד עם תוכנית פעולה להיערכות לשינויי אקלים.
  • העלויות הכלכליות והחברתיות שנגרמות משינויי האקלים, לצד ההזדמנויות הכלכליות הנובעות מחדשנות אקלים-טק.