המענה הממשלתי לאבטלת הקורונה:

השקעות של 145 מיליון שקלים בהכשרות להיי-טק

לאורך השנה האחרונה, המשק הישראלי ניצב בפני משבר כלכלי ותעסוקתי רחב היקף ונשאלת השאלה – כיצד ענף ההיי-טק יכול לסייע לשיקום המשבר התעסוקתי? במהלך משבר הקורונה הושקו ברשות החדשנות שני מסלולים ייעודיים להכשרת כוח אדם איכותי להיי-טק, בתקציב כולל של כ 145- מיליון שקלים בשנתיים.
המסלול הראשון הוא מסלול קרן הון אנושי להיי-טק. זהו מסלול ייחודי שמטרתו לעודד יצירת פתרונות חדשניים העולים מן השטח והרחבת ערוצי הכניסה להיי-טק ולשדרוג או שיפור ההון האנושי הקיים בהיי-טק בתפקידי מחקר ופיתוח. עידוד זה נעשה באמצעות תמיכה כספית בתוכניות לפיתוח הון אנושי לתפקידים טכנולוגיים בהיי-טק. במסגרת הקול הקורא הראשון נבחרו 18 תוכניות שונות לקידום אוכלוסיות בתת ייצוג בתעשייה – נשים, חברה ערבית, חברה חרדית ופריפריה - לצד תוכניות לשילוב עולים ותושבים חוזרים בעלי ניסיון בהיי-טק מחו"ל המעוניינים להשתלב בהיי-טק המקומי. התוכניות זכו במענק כולל של כ-19 מיליון שקלים וצפויות להכשיר כ-2,800 משתתפים בשנתיים הקרובות.

המסלול השני הוא מסלול הכשרות הון אנושי לתעשייה. במענה למשבר התעסוקתי במשק שפרץ בעקבות מגפת הקורונה, רשות החדשנות, משרד האוצר ומשרד הכלכלה, יצאו במסלול חירום למימון הכשרות והשמות רחבות היקף בפרק זמן קצר למגוון תפקידים, טכנולוגיים ולא טכנולוגיים, במקצועות ההיי-טק. במסגרת המסלול אושרו מענקים לגופי הכשרה וחברות שיבצעו תהליך המשלב הכשרות והשמות לתפקידים טכנולוגיים ועסקיים מבוקשים.
במסלול הכשרות חירום אושרה השתתפות של קרוב ל-6,400 אנשים, בחלוקה בין תפקידי פיתוח לתפקידים טכנולוגיים ועסקיים תומכי פיתוח בתקציב של כ-125 מיליון שקלים. ההכשרות ייערכו גם באזורי פריפריה ויותאמו לאוכלוסיות בתת ייצוג, בדגש על המגזר החרדי והערבי. ההכשרות יבוצעו על ידי 29 גופי הכשרה ו-18 מעסיקים שהתחייבו לבצע הכשרה והשמה של הבוגרים.