קול קורא להקמת מאגד בתחום עיבוד נוירומורפי

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

קבוצת יזמים בהובלת חברת אלביט מערכות תקשוב וסייבר והחברות TOWER ו- CEVA, מתארגנת לקראת הגשת הצעה להקמת מאגד בתחום טכנולוגיות העיבוד הנוירומורפי ומזמינה אתכם להצטרף.
התקני עיבוד נוירומורפי הינם הדור הבא של תשתיות מחשוב בינה מלאכותית (3.0 AI). תהליך העיבוד הנוירומורפי פועל בדומה למוח האנושי, ומאפשר להפעיל רשתות בינה מלאכותית עם עיבוד מקבילי (בצריכת הספק שהיא נמוכה מהקיים כיום), עמידות גבוהה לרעשים ותקלות, ולימוד עצמאי כמעט ללא אימון.

המאגד יתמקד בפיתוח טכנולוגיות גנריות ומאפשרות (חומרה, תוכנה, אלגוריתמיקה) לבניית יכולות עיבוד נוירומורפי במערכות קצה, המשלבות יכולות חישה שונות, לטובת שימושי AI.

מסלול מאגדי מגנ”ט הינו מסלול סיוע של רשות החדשנות המופעל על ידי חטיבת  תשתיות חדשנות, שמטרתו לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות בחזית הידע הטכנולוגי על מנת להקנות יתרון יחסי לתעשייה הישראלית בשווקים בינלאומיים. מאגד במסלול מגנ”ט הוא התאגדות של תאגידים תעשייתיים ומוסדות מחקר אקדמיים לביצוע מו”פ של טכנולוגיות גנריות / מו”פ טרום מוצרי על בסיס שיתופי פעולה מהותיים בין חבריו, מתוך מגמה להשיג יחד הרבה יותר מהיכולת של כל אחד בנפרד.

תיאור הקול הקורא

חזון המאגד הוא לפתח טכנולוגיות גנריות המאפשרות מימוש יכולות עיבוד ניורומורפי, ליישום מודלי AI בהתקני קצה, בהספקים אולטרה נמוכים, הקטנים בסדרי גודל מהקיים היום.

טכנולוגיות רלוונטיות

המאגד יעסוק בפיתוח טכנולוגיות גנריות מאפשרות הכוללות רכיבי חומרה ייעודיים, מכלולי תוכנה ואלגוריתמים לבניית מערך מחשוב נוירומורפי מלא (FULL STACK), משולב יכולות חישה, שיאפשר לממש עיבוד AI של אפליקציות קוגניטיביות ואדפטיביות במערכות IoT, ובהספקים שהם ב 3 סדרי גודל נמוכים יותר מהקיים היום.

יישומים אפשריים

 • מערכות אוטונומיות תבוניות עצמאיות דלות הספק
 • מערכות IOT משולבות יכולות AI עם צריכת הספק אפסית
 • מצלמות EVENT ליישומי בטיחות ורפואה
 • סינון רעשים אדפטיבי במכשירי קצה
 • חיישנים לבישים המשלבים יכולות AI מקומיות לזיהוי מגמות לאורך זמן
 • ממשקי מח – מחשב חדשניים

שותפים פוטנציאליים 

 • חברות וחוקרים העוסקים בתחומים הבאים:
 • טכנולוגיות רכיבים והתקנים חדשניים למחשוב נוירומורפי (דיגיטליים, אנלוגים, מיקס-סיגנל) המשלבים אלמנטי עיבוד וזיכרון (טכנולוגיות התנגדות (דוגמא: ממריסטורים), מטען, פאזה, אלקטרו-אופטיקה, ועוד)
 • דרכים חדשות לשילוב טכנולוגיות והתקני זיכרון חדשים (RRAM, PCM, MRAM, FeFET) כדי לאפשר מערכות מחשוב נוירומורפיות
 • פיתוח התקנים ומעגלים נוירומורפים משולבים דלי הספק – כדוגמת עבודה ב Subthreshold, שילובי חיישנים ויחידות עיבוד נוירומורפי ללא A/D   (Analog to spike) ועוד..
 • פיתוח אלגוריתמים חדשניים לחומרות הנוירומורפיות החדשות, כדוגמת   Spiking Neural Network (SNN) , Liquid State Machines (LSM), (Reservoir Computing (RC), Spike-Timing-Dependent plasticity (STDP, ועוד
 • שיטות וכלים להתמרה יעילה של אלגוריתמים קיימים לרשתות קיימות (DNN) לרשתות החדשות (דוגמת SNN) 
 • פיתוח שיטות וכלים לאימון המערכות הנוירומורפיות 
 • פיתוח סביבה וכלי תוכנה חדשים למימוש יכולות מעל חומרות נוירומורפיות, המשולבות עם ארכיטקטורת המאגד, תוך דגש על הספק נמוך – מערכת הפעלה, סימולציה, מימוש אלגוריתמים, מימוש אפליקציות,..
 • פיתוח מודלים מעל אבני הבניין הנוירומורפים – מודלים של שפה מעל מערכות נוירומורפיות , סינון רעשים אדפטיבי , ועוד

החברות יידרשו לעמוד בתנאי הסף של רשות החדשנות להשתתפות במאגד מגנ”ט

יצירת קשר

חברות וקבוצות מחקר המבקשות להצטרף למאגד מתבקשות למלא את הטופס עד לתאריך 20.9.2023 

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למנהל הטכני של המאגד – מר איתן עפרון NeuromorphicIL@gmail.com  או ליו”ר המאגד – אלי בן-יצחק באימייל eli.ben-yizhak@elbitsystems.com .

לקבלת פרטים נוספים על מסלול מאגדי מגנ”ט ניתן לפנות למשה אברהמי בדוא”ל: Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il

*למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ונהליו, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים (כולל טופס ההצעה והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה, נהליו ונספחיו, יגבר האמור בהוראות מסלול ההטבה, בנהלים ובנספחים כאמור.

*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.