קול קורא בתחום טכנולוגיות וחומרים מפחיתי משקל במסגרת יוריקה

תאריך אחרון להגשה 

25/09/2024

חטיבות

בין-לאומית, תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

קול קורא זה נפתח לחברות ישראליות, לצורך הגשת בקשה לביצוע תוכניות מחקר ופיתוח משותפות עם שותפים זרים במדינות בחו”ל בתחום טכנולוגיות וחומרים מפחיתי משקל במסגרת נוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית  ובהתאם להוראות מסלול הטבה מס’ 5א של רשות החדשנות – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה  (מאגדי מגנ”ט).

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

הקול הקורא פתוח לחברות ישראליות ולחוקרים מהאקדמיה שיבצעו מחקר משותף עם החברות הישראליות.
המדינות השותפות לקו”ק במסגרת תוכנית יוריקה (Eureka):

צרפת, גרמניה, ספרד, אוסטריה, קנדה, דרום קוריאה,, ליטא, פורטוגל, בלגיה, טורקיה, צ’ילה, אסטוניה, לוקסמבורג.

גובה המענק

  • לחברות ישראליות – מענק בשיעור של 66% או 55% מהתקציב המאושר לחברה. המענק פטור מתמלוגים. 
  • למוסדות מחקר ישראליים – 90% מהתקציב המאושר
     

*מוסד מחקר יוכל להגיש רק אם יהיה שותף למשימות עם חברה ישראלית השותפה במאגד ואתה חברה תממן 10% מתקציבו המאושר)
(בקשה לקבלת מענק תוגש כתיק לתקופת ביצוע של עד 24 חודשים. על התקופה המבוקשת ע”י כלל השותפים בפרויקט להיות זהה).

תחומים מועדפים

טכנולוגיות וחומרים מפחיתי משקל. 

תנאי סף

תנאי הסף מפורטים בנוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית.

קריטריונים להערכת בקשה

הקריטריונים להערכה מפורטים בנוהל ליישום הסכמים בינ”ל הקשורים בתוכנית המסגרת האירופית ובמסלול הטבה מס’ 5א של רשות החדשנות – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (מאגדי מגנ”ט).

שימו לב שמסלול 5א’ מיועד לפיתוח משותף של טכנולוגיות בשלבי מוכנות טכנולוגית TRL 2-5 ואינו מאפשר פיתוח מוצרי

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים הרלוונטיים שיש לצרף אליה מופיעים בדף זה באיזור “מסמכים להגשה לרשות במסגרת הליך אישור ההשתתפות בתוכניות המשנה של תכנית המסגרת האירופית- תוכניות בממון רשות בלבד (ובכלל זה גם יוריקה)

שימו לב! 

  • יש להוריד ולמלא טופס בקשה וגיליון תקציב כמפורט במסלול 5א’ (מאגדי מגנט)
  • יש לצרף לבקשה LOI חתום על ידי השותפים.
  • יש להעלות באזור האישי של המגיש באתר הרשות את מסמכים שפורטו לעיל (הבקשה המשותפת, טופס הבקשה, גיליון תקציב, LOI).

לצד ההגשה של הטופס המקוון באזור האישי – שימו לב להערות ההגשה הספציפיות למסלול שאתם בוחרים להגיש אליו. 

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי. אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 25 בספטמברי 2024, בשעה 12:00 בצהריים
תשובות סופיות יימסרו אחרי קבלת החלטות מצד ועדת המחקר והוועדה השותפה בחו”ל (במידה ונדרש).  

יצירת קשר

  • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 08:30-16:30.
  • לפניות בנוגע למסלול, ניתן ליצור קשר עם החטיבה הבינלאומית בדוא”ל: internationalcollaborations@innovationisrael.org.il.

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפוני