קול קורא להגשת תכניות מו”פ והרצה לקידום יכולות טכנולוגיות של תעשיית הייצור בענף הבנייה

תאריך אחרון להגשה 

15/08/2024

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון מזמינים חברות תעשייה, המייצרות שיטות, מוצרים וחומרים לענף הבניה, להגיש בקשות לקבלת סיוע בתכניות מו”פ והרצה שמטרתן לתרום לשיפור ולייעול ענף הבנייה.
התוכניות המוגשות לקול הקורא יעסקו בפיתוח שיטות בנייה מתועשות, מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, שצפויים להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, ובכלל זה הגברת התיעוש, שיפור איכות המבנים, קיצור משך הבנייה, הארכת חיי המוצרים ולהתייעלות במשאבי הבנייה – כל זאת לקידום הענף ליצרני מתקדם וטכנולוגי. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות בענף הבנייה, להדגים את הטכנולוגיה המוצעת ולייצר ערך משמעותי עבור החברה ועבור ענף יצרני זה בישראל.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

חברות תעשיית הייצור מענפי הבנייה, ובהם: ייצור רכיבים מתועשים מתקדמים, ציוד מתקדם לבניה, רובוטיקה, חומרים מתקדמים ועוד

גובה המענק

 • תמיכה בשיעור של 30% – 50% מהוצאות המו”פ של תכניות שאושרו
 • תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי

תחומים מועדפים

 1. בנייה מתועשת  – לדוגמה: שיטות בנייה מתועשות חדשניות, מוצרים לתיעוש הבנייה, וכו’
 2. פיתוח מערכות אוטומציה בתהליכי הבנייה – כגון כלי ציוד-מכני-הנדסי המשלבים מערכות לאוטומציה, חיישנים בשילוב בינה מלאכותית, ועוד.
 3. רובוטיקה– פיתוח וייצור רובוטים לצורך שילובם בתהליכי הבנייה והביצוע, לדוגמה: רובוטלצורך עבודות שלד, רובוט לצורך עבודות גמר, וכו’
 4. פיתוח של מוצרים וחומרים מתקדמים וחדשניים לענף הבנייה . לדוגמה: תוספיםלבטון, התייעלות במשאבי הבנייה, גיוון חומרי גלם, מוצריבידוד חדשניים, הארכת חיי מוצרים, מוצרים חדשניים לחיפוי מבנים ועוד’

 

תנאי סף

חברות תעשיית הייצור העונות על אחד התנאים הבאים: 

 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה – כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות)
  • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים
  • מספר עובדי המו”פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • חברת תעשיית ייצור עילית – תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה – ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס);
  • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים;
  • מספר עובדי המו”פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר לא נזקפו להן הכנסות בשנה שקדמה להגשת הבקשה, אולם מרבית הכנסתן (למעלה מ-50%), בשנה שבה הוגשה הבקשה, נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית, מעורבת-מסורתית, מעורבת-עילית ועילית. 
 • חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי הן מבצעות פעולות המעידות על  “היערכות לייצור תעשייתי” של מוצרים (לפחות שתיים מתוך הפעילויות הבאות: (1) חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור; (2) רכישת מכונות לטובת תהליך יצור; (3) העסקת כוח אדם יעודי לייצור; (4) אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל; (5) הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור).

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.

החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל (עומדת בתנאי הסף של מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור).

על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2,  מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ומסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.

קריטריונים להערכת בקשה

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מסלול מו”פ בתעשיית הייצור – מופ”ת
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏15/08/2024 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו בחודש נובמבר, 2024.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏15/08/2024 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו בחודש נובמבר, 2024.

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפרטים אודות הקול הקורא ניתן ליצור קשר עם נציגי אגף ייצור מתקדם: דניאל פינטו, מנהל ייצור מתקדם ובנייה חכמה רשות החדשנות בדוא”ל: daniel.pinto@innovationisrael.org.il או בטלפון 052-3319433
ועם נציגי משרד הבינוי והשיכון:
מיכל ארן, מנהלת אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות,   michalar@moch.gov.il