קול קורא להקמת מרכז לתשתית מובילה למו”פ לביו-התקנים מבוססי צ’יפים

המועד האחרון להגשה נדחה מתאריך 10.9.2023 וכעת ניתן להגיש עד לתאריך 21.9.2023

חטיבות

תשתיות-חדשנות

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך להגשת בקשות למענק להקמת מרכז לתשתית מחקר ופיתוח (מו”פ) לביו-התקנים מבוססי צ’יפים. המרכז יכיל ציוד ייעודי וכוח אדם מולטידיסציפלינרי לשירותי מו”פ לתאגידים ישראליים ו/או למוסדות מחקר ישראליים, באמצעות תמיכה בשלבי המחקר, הפיתוח, התכנון, ייצור אבי טיפוס, ואלידציה וכו’.
הגשת הבקשות תיעשה במסגרת מסלול משנה ב’ – תשתיות מו”פ לתעשייה של מסלול הטבה מס’ 5 – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה  (“מסלול המשנה” או “מסלול ההטבה“, בהתאמה).

הגדרות:

 • ביו-התקן – הביו-צ’יפ עצמו או התקן היכול לכלול מספר רכיבים (כגון: ביו צ’יפ/ים, אלמנטים מכניים, אלמנטים פאסיביים) המבצעים יחדיו פעולות שונות.  לרוב משמש לקיום אינטראקציה עם דגימות ביולוגיות (תאים, חלבונים, DNA וכו’) לשם ביצוע משימות מגוונות כגון ריצוף DNA, סיוע בפיתוח תרופות, אבחון וניטור של תהליכים ביולוגיים וכו’.
 • ביו-צ’יפ – רכיב המשלב אלמנטים פונקציונליים שונים של אלקטרוניקה וביולוגיה ומהווה פלטפורמה רב-תכליתית לביצוע מגוון רחב של פעולות, ניסויים או יישומים בצורה קומפקטית ויעילה.
 • ביו-קונברג’נס – תחום טכנולוגי שמהותו שילוב של שיטות, רעיונות או טכנולוגיות שבסיסם ביולוגי, יחד עם ידע וטכנולוגיות מתחומים אחרים, כגון: תחומי הנדסה, פיזיקה, מדעי המחשב ומתמטיקה. התוצר של השילוב האמור יהיה בינתחומי. יישומיו  משפיעים על תחומי חיים רבים, לרבות בריאות, סביבה, אנרגיה, מזון, חישוביות ועוד.

תיאור הקול הקורא

 

תחום הביו-קונברג’נס בכלל ותחום הביו-התקנים בפרט הוא תחום מאתגר בשל המורכבות וריבוי התחומים הנדרשים בכדי לבצע את המחקר והפיתוח בתחום ייחודי זה ולכן, הרשות מעוניינת לקדם את הקמת המרכז/ים לתשתית מחקר ופיתוח לביו-התקנים מבוססי צ’יפים.
דוגמאות לביו-התקנים מבוססי צ’יפים: חיישנים דיאגנוסטיים לסביבה, שתלים חכמים לאדם או חיה המיועדים לטיפול ו/או דיאגנוסטיקה, מעבדה על שבב (Lab on Chip) וכו’. המרכז/ים יכול לכלול ציוד כגון: תשתיות לייצור צ’יפים, כלי תכנה, ציוד לאנליזה, מעבדות רטובות, תשתיות לביו הדפסה ועוד המאפשרים שירותי מחקר, פיתוח, ותכנון, ייצור אבי טיפוס, ואלידציה, ועוד.

מטרות הקול הקורא

 1. מתן שירותי מו”פ בעזרת צוות טכני קבוע המועסק ע”י המבקש, לרבות בהיבטים הנוגעים להאצת תהליך הפיתוח (חסכון בזמן ובכסף) לתאגידים תעשייתיים המפתחים ביו-התקנים מבוססי צ’יפים בעזרת ציוד ייחודי וידע ייחודי שפותח ו/או נרכש ע”י המבקש ו/או בעזרת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים נוספים מהארץ ומהעולם המשלימים את יכולות המבקש.
 2. מתן שירותי ייצור אבות טיפוס וסדרות קטנות בהתבסס על התשתית (ציוד וכ”א) של המבקש ו/או יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים נוספים מהארץ ומהעולם המשלימים את יכולות המבקש.
 3. פיתוח ידע ייחודי ומתן פתרונות יישומיים, אשר יאפשרו מובילות בתחרות בתחום זה ברמה הבינלאומית עבור תאגידים תעשייתיים, מוסדות מחקר או גופים אחרים.
 4. ביצוע הכשרה ופיתוח הון אנושי עבור מתן השירותים לתאגידים התעשייתיים ומוסדות המחקר.

שירותי מו”פ שיינתנו ע”י המרכז:

 • מחקר פיתוח ותכנון – לדוגמא: צבירת הידע הנדרש במרכז כדי לתת שרותי ייעוץ, מחקר ופיתוח שיתמכו פעילותם של תאגידים ישראליים ו/או מוסדות מחקר ישראליים, תכנון האלמנטים האלקטרוניים של הביו-צ’יפ, תכנון הממשק אלקטרוניקה-ביולוגיה, תכנון התקן לאבחון וניטור של התהליכים הביולוגיים, תכנון מעבדה על צ’יפ. היישומים הפוטנציאליים של תוצרי התכנון הם מגוונים ויכולים לשמש, בין היתר, למחקר בתהליכי פיתוח תרופות (לדוגמא איבר על צ’יפ), לחיישנים סביבתיים (לדוגמא ניטור חיידקים או גזים), לניטור תהליכים בגוף האדם או בבעלי חיים, לאבחון וטיפול בגוף האדם (לדוגמא שחרור מבוקר וממוקד של תרופות ו/או תוך מדידת השפעת האפקט התרופתי).
  דוגמאות לכוח אדם/ציוד שיאפשרו את מתן השירות:
  • מומחים בתחומי חומרה, תכנה, חומרים, דאטה, ביולוגיה, כימיה, ממשקי חומרה-ביולוגיה/כימיה/חומרים.
  • תוכנות לתכנון וסימולציה של רכיבי הביו-התקנים על היבטיהם השונים.
 • ייצור אבות טיפוס –  לדוגמא, ייצור של ביו-צ’יפים בטכנולוגיה של מוליכים למחצה שישמשו כרכיב של הביו-התקן, ייצור רכיבים של מערכת הביו-התקן כדוגמת התקני מיקרו-זרימה, ייצור רכיבים אופטיים או ייצור רכיבים ביולוגיים של הביו-צ’יפ. טכנולוגיות הייצור של אבות הטיפוס יהיו כאלו שיאפשרו חזרתיות וייצור סדרות גדולות וכלכליות בשלב הייצור ההמוני. 
  דוגמאות לכוח אדם/ציוד שיאפשרו את מתן השירות:
  • מומחים בתחומי ההנדסה השונים וכוח אדם לתפעול הציוד והתהליכים.
  • חדרים נקיים, מדפסות תלת ממד והדפסה ביולוגית (הדפסת חומרים שונים כולל ביו-חומרים), ציוד לעבודה מכנית, מעבדה כימית, מעבדה ביולוגית, ציוד הדמיה, זיווד, ציוד בדיקה אלקטרוני.
 • וריפיקציה וולידציה – לדוגמא: ביצוע בדיקות הנדרשות לבחינת הביצועים של המוצר בהיבטים הרלוונטיים השונים (בדיקות מכניות, זמן מדף, עמידות בתנאי הסביבה הצפויה, הדירות וכו’) שיאפשרו הגשה של המוצר לאישור של גופי רגולציה שונים בהתאם לייעודו. 
  דוגמאות לכוח אדם/ציוד שיאפשרו את מתן השירות:
  • מומחים לתכנון שיטות ותהליכי בדיקה, מומחים להבטחת איכות בתחומים שונים.
  • מעבדות וציוד בדיקה שמתאים לתחומים טכנולוגיים שונים (חומרה, כימיה, ביולוגיה, מכניקה וכו’).
 • מעבדות שיתופיות או מעבדות ייעודיות – לדוגמא: מעבדה המאפשרת שימוש בציוד ללא נתינת שרותי מו”פ, מעבדה המכילה תשתיות של ציוד יקר ערך שיאפשר בחינה של היבטי פעילות שונים של המוצר, אינטגרציה של רכיבים, אנליזות ייחודיות של הרכיבים המיוצרים (למשל הרכב חומרים, פעילות ביולוגית) או יכולת גידול לתשתית עתידית שתוקם בעתיד ע”פ דרישה של לקוח ספציפי . 
  דוגמא לכוח אדם/ציוד שיאפשרו את מתן השירות:
  • שטח פוטנציאלי להתרחבות פיסית של התשתית

ובהסתכלות כוללת של התשתית ומתן מענה לכלל השירותים, התשתית יכולה לכלול גם כח אדם הכולל לדוג’ מנכ”ל ומנהלי פיתוח עסקי.

 

קהלי יעד

קבוצת משתמשים, תאגיד תעשייתי, חברת יישום או יזם, בהתאם להוראות מסלול המשנה.

גובה המענק

 סך התקציב המאושר לכל הבקשות שתאושרנה במסגרת הליך זה יהא עד 113 מיליון ש”ח, אשר ימומנו בשיעור מענק של 55% או 66% מהוצאות התקציב המאושר.

קריטריונים להערכת בקשה

כמפורט בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה.

כל האמור כאן, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחייה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה, מסלול המשנה וכן הנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי מסלול המשנה).

הגשת בקשה

 1. ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 21.9.2023  בשעה 12:00 בצהריים. מובהר, כי לא תתקבלנה בקשות אשר תוגשנה לאחר מועד זה.
 2. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה וכן את הנהלים הרלוונטיים, ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בנוסחם המלא.
 3. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה, הנהלים הרלוונטיים והודעה זו.
 4. יש להגיש את הבקשה באזור האישי באתר האינטרנט של הרשות, על גבי טופס הבקשה של מסלול המשנה.
 5. יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, אשר בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך, אם יהיו.
 6. אין באמור בהודעה זו משום התחייבות לאישור בקשה כלשהי אשר תוגש במסגרת ההליך.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00.

תכולת הבקשה:

הבקשה ונספחיה, תכלול התייחסות ומענה, בין היתר, להיבטים הבאים המפורטים להלן*. מומלץ להתייחס לסוגיות נוספות שאינן כלולות כאן.

 1. היבטים מדעיים-טכנולוגיים – מענה לאמור בסעיף זה יינתן בסעיפים 3, 4 ו-8 לטופס הבקשה.
  1. ייעוד המרכז (סעיף 3): יש לפרט את ייעודו של המרכז לרבות בהיבטים הנוגעים לשירותים שיינתנו וכן למשתמשים הפוטנציאליים בתשתית, זאת בשים לב לניתוח שיערך על ידי המבקש בכל הנוגע להוכחת הצורך ולתרומת המרכז לתעשייה הישראלית.
  2. תחום נבחר (סעיפים 3-4) :
 • יש לפרט את המיקוד אותו המבקש בחר (לדוג’ מיקוד בתחום ספציפי, מיקוד בטכנולוגיה, קהל יעד וכדומה), מידה וקיים.
 • יש לפרט את מיפוי האתגרים הקיימים והזדמנויות טכנולוגיות ועסקיות שהמיקוד הנ”ל מביא עמו.
 1. שירותים מוצעים (סעיף 8):
 • יש לפרט את שירותי המחקר והפיתוח שהמרכז ייתן למשתמשים (סוגי השירות, תחומי השירות) ובפרט, דגש על שירותים שלא ניתן כיום לקבל באופן אפקטיבי (בין אם בהיבטים פיננסיים ובין אם בהיבטים תפעוליים).
 • פירוט השירותים יכלול מידע הנוגע לתאריך תחילת מתן השירות, עלויות שימוש צפויות וכן השוואה לשירותים אחרים קיימים בעולם.
 1. יש לפרט אופציות לפעילויות הרחבה נוספות של המרכז, מעבר לשלוש שנות ההקמה ככל שימצא לנכון.
 2. היבטים ניהוליים-תפעוליים – מענה לאמור בסעיף זה יינתן בסעיפים 5 ו-6 לטופס הבקשה:
  1. יש לפרט אודות השותפים האסטרטגיים של המבקש.
  2. יש לפרט אודות התוכנית לפיתוח עסקי/שיווק והנגשת המרכז למשתמשים השונים.
  3. יש לפרט אודות היקף כוח האדם הניהולי והטכנולוגי, שיועסק בהפעלת הציוד וכן ניסיונו המקצועי בתחום זה (יש לצרף את קורות החיים של כוח האדם המוצע).
  4. יש לפרט אודות אופן מתן השירות לתאגידים תעשייתיים ולמוסדות מחקר, לרבות בהיבטים של הבעלות על הקניין הרוחני.
  5. לו”ז להקמה:
 • פירוט הלו”ז להקמת המרכז ותחילת מתן השירות. יש לתאר את שלבי בניית היכולות הטכנולוגיות ושירותי המו”פ שהמרכז יספק. יש להציג אלו חלקים כבר קיימים או מתבססים על תשתיות קיימות ואלו יבנו במסגרת התוכנית המאושרת.
 • תיאור תכנון הטווח הקצר והטווח הארוך במסגרת שלבי בניית הידע הטכנולוגי ויכולת מתן השירותים של המרכז. במסגרת הטווח הארוך יש לתאר אילו יכולות ושירותי מו”פ נוספים ניתן יהיה לספק לאחר התבססות וצבירת יכולות והתנסות בתפעול המרכז.
 1. היבטים תקציביים/כלכליים – מענה לאמור בסעיף זה יינתן בסעיפים 9, 10 ו-12 לטופס הבקשה ובקובץ האקסל המהווה נספח שלו.
  1. תכנית עסקית – יש לפרט את תפיסת ההפעלה לטווח הקרוב (הכוללת את מענק רשות החדשנות) וכן את הטווח ההמשכי (קיום עצמאי של המרכז לאחר תקופת התוכנית המאושרת). התוכנית העסקית יכולה לכלול מודל הכנסות נוספות, מעבר להכנסות על מתן שרותי המו”פ, כגון הקמת חברות או הכשרות לכוח אדם.
  2. תמחור מתן השירותים (מחיר צפוי לשירות) – פירוט התהליך הצפוי לקביעת גובה התמורה שהמרכז ידרוש מהמשתמשים הפוטנציאליים, בשים לב לתחרות הקיימת בעולם במתן שירותים מסוג זה.
  3. פירוט עלויות כוח האדם הניהולי והטכנולוגי, לרבות בהיבטים של הצורך בהכשרתו טרם תחילת מתן השירותים על-ידי המרכז.

רוצים/ות לשמוע עוד? צפו בוובינר ההסבר שערכנו בנושא:

מוזמנים/ות גם לצפות בוובינר הסברתי על אופן הגשת הבקשה, בקישור זה.

*מובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה והאמור מהווה רק חלק מהנדרש במסגרת טופס הבקשה

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.