קול קורא להגשת בקשות עבור פיילוטים בתחומי החקלאות (אגריטק)

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

קול קורא 2023 בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה (“פיילוטים”) של חברות הזנק וחברות טכנולוגיה בתחומי החקלאות.

תיאור הקול הקורא

קול קורא במסגרת מסלול תמיכה בפיילוטים בתחומי טכנולוגיות חקלאות (אגרי-טק): טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

 

במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש:

פיילוטים (תכניות הרצה) לבחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלוונטיים ולקידום מיסחורן לחו”ל. ניתן להגיש גם תכניות הרצה בשיתוף מרכזי המו”פ האיזוריים של משרד החקלאות (היכולים לשמש כאתרי הרצה לתכניות המוגשות).

*על מוצרים המוגשים במסגרת הקול הקורא להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות וליצור אימפקט משמעותי ליצירת ולצמיחת חברות בתחומי טכנולוגיות החקלאות (אגריטק).

ההגשה תתבצע באמצעות מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח ה’.

 

קהל יעד

 חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי טכנולוגיות החקלאות.

* השדות החקלאיים במרכזי המו”פ האיזוריים של משרד החקלאות, יכולים לשמש כאתרי פיילוט או כקבלני משנה לפיתוח בתכניות המוגשות.

 

מימון

  • תינתן תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו”פ המאושרות.
  • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

 

אופן הגשת הבקשה

ההגשה לקול הקורא תתבצע דרך דף מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק)

 

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 29.8.2023 עד השעה 12:00 בצהריים. 

תשובות יתקבלו בסוף נובמבר 2023 
 

לפרטים ויצירת קשר

ניתן לפנות לחטיבת צמיחה בדוא”ל:  Growth@innovationisrael.org.il

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.