התארגנות לקראת הקמת מאגד OrganoSpheres – טכנולוגיות גידול ואפיון תרביות תלת ממדיות

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

קבוצת יזמים בהובלת החברות Aummune ו- Protai מתארגנת לקראת הגשת הצעה להקמת מאגד OrganoSpheres שיעסוק בפיתוח שיטות וטיובן של טכנולוגיות גידול ואפיון תרביות תלת ממדיות תוך התמקדות בתרביות תלת ממדיות שמקורן ברקמה סרטנית (אורגנואידים / ספרואידים), כבסיס לגילוי תרופות ולרפואה מותאמת אישית.

 

על מסלול מאגדי מגנ”ט:

​מסלול מאגדי מגנ”ט הינו מסלול סיוע של רשות החדשנות המופעל על ידי חטיבת  תשתיות חדשנות, שמטרתו לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות בחזית הידע הטכנולוגי על מנת להקנות יתרון יחסי לתעשייה הישראלית בשווקים בינלאומיים. מאגד במסלול מגנ”ט הוא התאגדות של תאגידים תעשייתיים ומוסדות מחקר אקדמיים לביצוע מו”פ של טכנולוגיות גנריות / מו”פ טרום מוצרי על בסיס שיתופי פעולה מהותיים בין חבריו, מתוך מגמה להשיג יחד הרבה יותר מהיכולת של כל אחד בנפרד.

 

תיאור הקול הקורא

חזון המאגד: 

חזון המאגד הוא ליצור תשתית טכנולוגית ומידע משותפת, על בסיס פיתוח שיטות וטיובן של טכנולוגיות גידול ואפיון תרביות תלת ממדיות, כבסיס לגילוי תרופות ורפואה מותאמת אישית.

 

מטרת המאגד:

פיתוח פרוטוקולים וידע ייחודי לטיוב פיתוח, תחזוקה ושימוש בתרביות תאים תלת מימדיות כדוגמת ספרואידים/ אורגנואידים תוך מתן מענה לפערים ואתגרים טכנולוגים קיימים, כדי לאפשר שימוש מסחרי משמעותי ואיכותי בטכנולוגיה לטובת פיתוח תרופות ורפואה מותאמת אישית..

 

אתגרים טכנולוגיים:

המאגד המוצע יתמקד בין השאר באתגרים הטכנולוגיים הבאים:

 • מגבלת זמן בה ניתן להחזיק את התרבית התלת ממדית תוך שימור המאפיינים של רקמת המקור
 • אחוז ההצלחה של יצירת התרביות התלת ממדיות
 • כמות הדגימה התאית הנדרשת לצורך יצירת התרבית
 • יציבות מוגבלת של הדגימה הראשונית.
 • שיטות לאפיון התרביות ואיכותן
 • משך זמן נדרש לגידול התרביות
 • שימור הייצוג התאי המלא.
 • ביסוס תרבית מתאי סרטן בדם (CTCs)

 

יישומים אפשריים

הפיתוחים הצפויים במאגד עתידים לשמש בעיקר כאמצעים במסגרת פיתוח פרה-קליני לבחינת יעילותן של תרופות בפיתוח וכאמצעים דיאגנוסטיים לסריקה ובחירת טיפול מיטבי לחולה נתון (תרפיה מותאמת אישית).

 

שותפים פוטנציאליים:

 • חברות בעלות ניסיון בגידול תרביות תאים תלת-ממדיות
 • חברות מתחום ה- Circulating Tumor Cell ( CTCs)  
 • קבוצות מחקר העוסקות בתחום 

 

ליצירת קשר עם היזמים

חברות וקבוצות מחקר המבקשות לקבל מידע נוסף ו/או לבחון את האפשרות להצטרף לייזום המאגד, מתבקשות לפנות לעירית כרמי-לוי מחברת Aummune במייל: irit@aummune.tech לא יאוחר מ- 9.3.2023

לקבלת פרטים נוספים על מסלול מאגדי מגנ”ט ניתן לפנות למשה אברהמי בדוא”ל: Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il