קול קורא ראשון ישראל-אלסטום במסגרת תכנית שת”פ מו”פ עם תאגידים רב-לאומיים

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

קול קורא זה מתפרסם במסגרת הסכם שיתוף הפעולה במו”פ עם ארגונים גלובליים בין רשות החדשנות הישראלית לבין אלסטום.
אלסטום היא מנהיגה עולמית במערכות תחבורה משולבות. אלסטום מפתחת ומשווקת מערכות, ציוד ושירותים למגזר הניידות. החברה מציעה מגוון פתרונות מלא (רכבות מהירות, רכבות תחתיות, חשמליות ואוטובוסים חשמליים), פתרונות לנוסעים, שירותים מותאמים ללקוח (תחזוקה, שדרוג), תשתיות, מערכות איתות, פתרונות איתות וניידות דיגיטלית. 

תיאור הקול הקורא

אלסטום מחפשת חברות המפתחות טכנולוגיות ושירותים בתחומים הבאים:

ניידות דיגיטלית: 
 • ניהול זרימת אנשים בעיר / תחבורה ציבורית 
 • אנליטיקה של וידאו לאבטחת רכבות 
 • חוויה דיגיטלית לנוסע
אבטחת סייבר:
 • הגנה יזומה / אבטחה התקפית
 • מניעה בנקודת הקצה: 
  1. הגנה על מטרה נעה 
  2. הגנה ארוכת טווח
  3. זיהוי קוד
 • מניעת איומים על סמך התנהגות
טלקום: 
 • פתרון טלקום עתידי גמיש לתקשורת רכבת-קרקע
 • מערכת תחבורה חכמה (ITS), תקשורת רכב-לכל-דבר (V2X) לרכב אוטונומי – התמקדות על רכב-לתשתית / רשת
 
ההצעות ייבחנו על סמך קריטריונים של היתכנות טכנית, היתכנות ייצור, ופוטנציאל השתלבות בפעילות ובמו”פ של אלסטום. 
למידע נוסף על הפעילויות של אלסטום, בקרו באתר החברה
 
חברות המעוניינות להגיש הצעות מתבקשות לשלוח את תקציר ההצעה, כולל מידע על החברה (מצגת (Deck)/פרופיל חברה/תקציר מנהלים) אל: ayefet@aster.com 
בצירוף עותק אל: nili@iserd.org.il
 
יום החדשנות הישראלית יתקיים במטה אלסטום בפאריז, ב-25 במארס 2019.
חברות המעוניינות להשתתף מתבקשות לשלוח את בקשתן עד ה- 15 בפברואר 2019.
 
ההצעות ייבחנו על ידי הרשות לחדשנות ואלסטום. חברות שהצעותיהן יימצאו מתאימות יוזמנו להגיש בקשות תמיכה במסגרת שיתוף הפעולה למו”פ עם חברות רב-לאומיות מטעם רשות החדשנות. בקשות שיאושרו יקבלו את הסיוע הבא: 
 • מענק של רשות החדשנות בהיקף של עד 50% מתקציב הפרויקט המאושר; 
 • סיוע נוסף מאלסטום באותו סכום תקציבי בעין, לתמיכה בתחומים טכנולוגיים ורגולטוריים; שימוש בציוד מעבדה לצורכי מו”פ; קבלני-משנה ויועצים מקצועיים ועוד 
למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות מצד אלסטום לבחור אילו מההצעות שיוגשו, ואלסטום שומרת לעצמה את כל הזכויות בעניין זה.