קול קורא לתוכניות מו”פ דואלי בחברות ייצור בתעשייה

שימו לב!

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 30.1.2024 בשעה 12 בצהריים

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות תעשיית הייצור הפועלות בענפים ביטחוניים, ורוצות לבצע תוכניות מו”פ דואלי, כפתרון לצרכים מבצעיים-ביטחוניים במקביל ליישומים בשוק האזרחי (כולל ביטחון פנים). ניתן להגיש בקשה משותפת על ידי חברת ייצור, או בשיתוף פעולה בין שתי חברות ייצור או שיתוף פעולה בין חברת ייצור ויזם.

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של 30%-50% מהוצאות המו”פ המאושרות. 
 • תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א. 
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי
 • סך תקציב התמיכה לכלל בקשות המענק המוגשות בתת מסלול מו”פ דואלי בתעשיית יצור יהא עד 5 מיליון ₪ לשנה קלנדרית לכלל השותפים. במקרה של שתוף פעולה בין חברת ייצור ויזם,  תקרת התקציב ליזם תהא עד 500 אלף ₪ 

תחומים מועדפים

 • פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח מערכות אופטיות מתקדמות, פיתוח רחפנים, כלי טייס וחלל המיועדים לשוק הבטחוני והאזרחי, פיתוח רכיבים ותתי-מערכות המיועדים לשוק הצבאי והאזרחי  ועוד
 • פיתוח תהליכים או מוצרים מבוססי לייזר בתעשיית הייצור, לדוגמה: פיתוח לייזר לשימושים רפואיים או ביטחון אזרחי, פיתוח תהליכי ייצור מתקדמים במפעלים בשימוש בלייזר ועוד.  
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות מוצר קיים, ובהם פיתוח תהליכי ייצור חדשניים בהדפסה דיגיטלית, שימוש בחומרים מרוכבים בעלי תכונות משופרות, יישום טכנולוגיה בשימוש בטחוני לטובת מוצר אזרחי ועוד
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פיתוח פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות

תנאי סף

חברת ייצור (כמוגדר במסלול הטבה מס’ 2, נספח י”ז תת מסלול תעשיית יצור לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון) היא 

חברת תעשיית הייצור העונה על אחד התנאים הבאים: 

 • חברה תעשייתית אשר התאגדה במדינת ישראל ומרבית הכנסתה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר) או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה – מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
 • חברה תעשייתית אשר התאגדה במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה – כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות) או בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה – ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס);
  • מספר עובדי הייצור המועסקים על ידה הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים;
  • מספר עובדי המו”פ המועסקים על ידה הינו לכל היותר 25 עובדים.
  • חברה הנמצאת בהיערכות לייצור תעשייתי: חברה שביצעה ומבצעת פעולות מוחשיות שמטרתן הקמת מפעל יצור או תהליך יצור בישראל, הכוללות לפחות שתיים מבין חמש הפעילויות המופיעות בהוראת מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור
  • יזם השותף להגשת תוכנית פיתוח, הינו יחיד/ים בעל/י הרעיון הטכנולוגי אשר בבסיס תכנית מחקר ופיתוח נושא הבקשה, המבקש/ים לפתחו למוצר מסחרי. מבקש שהוא יזם יידרש להתאגד כתאגיד תעשייתי ולהגיש את המסמכים המתאימים בעניין זה לרשות החדשנות לאחר אישור התיק וטרם הפעלתו. 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית/התהליכית ומידת הייחודיות של התכנית ותוצריה.
 • רמת האתגרים הטכנולוגיים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הטכנולוגיות והניהוליות להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית, ויכולתה של החברה לפעול בשוק האזרחי במקביל לשוק הבטחוני.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק, היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל 
 • במקרה של הגשה על ידי שני מבקשים, מידת הערך המוסף בשיתוף הפעולה בין המבקשים לביצוע המחקר והפיתוח מושא הבקשה, לעומת ביצוע המחקר והפיתוח בנפרד

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. 

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מופ”ת https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/mofet. כמו כן ניתן לצפות בוובינר המסביר על אופן הגשת הבקשה כאן

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏30/01/2024 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו בחודש אפריל  2024.

לשאלות:

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

רשות החדשנות, זירת ייצור מתקדם: 

לפרטים אודות המסלול, ניתן לפנות אל: 

דניאל פינטו , מנהל מסלול מופ”ת במייל  daniel.p@innovationisrael.org.il  או בטלפון 03-5118155, 052-3319433

רונית אשל, מנהלת אגף ייצור מתקדם, במייל ronit.eshel@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157936