קול קורא לתוכניות הרצה (פיילוטים) בתחומי הבנייה בשיתוף משרד הבינוי והשיכון

נפתח במקביל גם קול קורא לחברות מתחום תעשיות הייצור!
ההגשה לקול קורא זה הינו לחברות תעשיית ייצור בישראל העומדות בתנאי הסף של הקול הקורא לעיל.

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

 

קול קורא במסגרת המסלול המשותף לרשות החדשנות ולמשרד הבינוי והשיכון, המעניק תמיכה לחברות טכנולוגיה שמבצעות מחקר ופיתוח ותכניות הרצה (“פיילוטים”) בתחומי ענף הבנייה. 
הפיילוט מיועד לסייע לצמיחת החברה ולאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולחדירה לשוק.

ההגשה מתבצעת באמצעות מסלול הטבה מס’ 2 , מסלול י’. 
על מוצרים המוגשים במסגרת מסלול זה, להיות בשלים לפיילוט (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

 

תיאור הקול הקורא

מטרות הקול הקורא

 1. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הבינוי ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים, לרבות אתרי בנייה.
 2. פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה לשיפור הפריון בענף הבנייה, ובכלל זה הגברת התיעוש, הארכת חיי המוצרים והתייעלות במשאבי הבנייה ובכך לקדם את מצב ענף הבנייה בישראל ולפתח תעשייה ישראלית עתירת ידע ויצרנית בתחום.
 3. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבינוי בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים אשר בעלי פוטנציאל משמעותי להטמעה רחבת היקף בישראל.

 

קהל יעד

חברות טכנולוגיה ישראליות שעוסקות בתחומי הבינוי במבנים ותשתיות. טכנולוגיות אשר יש יכולות להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, ובכלל זה הגברת התיעוש, הארכת חיי המוצרים והתייעלות במשאבי הבנייה.
טכנולוגיות אלו כוללות, בין היתר, את התחומים הבאים: שיטות לבנייה מתועשת, אוטומציה, רובוטיקה, וציוד לשיפור פריון העבודה, חומרי בנייה חדשניים ומתקדמים; פתרונות למניעת ליקויי בנייה, טכנולוגיות לייעול תהליכי הבנייה בתשתיות ובמבנים, תוכנות וכלי אוטומציה לתכנון, ביצוע ניהול, פיקוח ובקרת הבנייה.

*נפתח קול קורא לחברות מתחום תעשיות הייצור – ההגשה לקול קורא זה הינו לחברות תעשיית ייצור בישראל העומדות בתנאי הסף של קול קורא זה. 

 

גובה המענק

 • אין הגבלה על סכום הבקשה לפיילוט.
 • פרוייקטים שבקשתן תאושר יקבלו תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל לרמת חדשנות פורצת דרך ותרומתה בתחום הבינוי. 
 • תוספת של 10% מענק במידה שמרבית פעילות המו”פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית או אתר הרצה שאושר ואשר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
 • יובהר למגישים כי ככל ומדובר בשיטת בניה חדשה כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), 2016,  לצורך שימוש בשיטה בפיילוט יהיה על המגישים לקבל אישור זמני או קבוע מהיחידה לבדיקה ואישור שיטות בניה חדשות במכון הלאומי לחקר הבניה- הטכניון. בתהליך ההגשה בקול קורא, יש להסדיר אישור סיום בדיקה מקדימה מהיחידה לשיטות בניה חדשות ויש להציג אישור זה בתיק הבקשה עד למועד ועדת המחקר של חטיבת צמיחה ברשות החדשנות.

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול וקידום ענף הבנייה בישראל.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה ; בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לקול קורא זה נעשה באיזור האישי של אתר רשות החדשנות. אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף מופיעים במסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים – בשיתוף משרד הבינוי והשיכון
ההגשה פתוחה עד ה-15 ביוני 2022 בשעה 12:00 בצהריים.

 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל:  growth@innovationisrael.org.il
 • ​לשאלות למשרד הבינוי והשיכון, ניתן ליצור קשר עם יונתן אופק, מנהל תחום החדשנות והמחקרים בענף הבניה בדוא”ל: YonatanO@moch.gov.il