קול קורא לתוכניות הרצה (פיילוטים) בתחומי הבנייה בשיתוף משרד הבינוי והשיכון

נפתח במקביל גם קול קורא לחברות מתחום תעשיות הייצור!
ההגשה לקול קורא זה הינו לחברות תעשיית ייצור בישראל העומדות בתנאי הסף של הקול הקורא לעיל.

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

 

קול קורא במסגרת המסלול המשותף לרשות החדשנות ולמשרד הבינוי והשיכון, המעניק תמיכה לחברות טכנולוגיה שמבצעות מחקר ופיתוח ותכניות הרצה (“פיילוטים”) בטכנולוגיות חדשניות בתחומי הבנייה. הפיילוט שעבורו יתקבל המענק, מיועד לסייע לצמיחת החברה ולאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולחדירה לשוק.

טכנולוגיות הבנייה החדשות מקדמות את ענף הבנייה בישראל ונותנות מענה אסטרטגי בתועלות והיבטים כמו למשל: שיפור רמת הפריון בכדי להגדיל את היצע הדיור, שיפור איכות התכנון והביצוע של פרויקטי הבנייה, ייעול תהליכי העבודה, חיסכון בתשומות ועוד. נמצא כי שימוש בבנייה מתועשת יכולה לקצר משמעותית את משך הביצוע ודיגיטציה של התהליך תשפר את איכות התכנון והעברת המידע בתהליך הפרויקט.
תכנית הפיילוטים מיועדת לאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולחדירה לשוק, וכן לתת לגורמים המקצועים במשרד הבינוי והשיכון ולשוק המשתמשים במוצר הבנה מעמיקה לגבי תועלות השימוש בטכנולוגיות לייעול ולשיפור התכנון, הביצוע, הפריון ומדדים נוספים.

על מוצרים המוגשים במסגרת מסלול הטבה מס’ 2 , מסלול י’, להיות בשלים לפיילוט (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו”פ משמעותיות. על החברה לנסח בבירור את מדדי הפיילוט KPI, מדדי ההצלחה ולהציג את תוצאות וסיכום הפיילוט למשרד הבינוי והשיכון ורשות החדשנות. 

 

תיאור הקול הקורא

מטרות הקול הקורא

 • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הבינוי ובחינת ההיתכנות שלהן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים, לרבות אתרי בנייה.
 • פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה לשיפור הפריון בענף הבנייה, ובכלל זה הגברת התיעוש, הארכת חיי המוצרים והתייעלות במשאבי הבנייה. ובכך לקדם את ענף הבנייה בישראל ולפתח תעשייה ישראלית עתירת ידע ויצרנית בתחום.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבינוי בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים אשר בעלי פוטנציאל משמעותי להטמעה רחבת היקף בישראל

 

קהל יעד

חברות טכנולוגיה ישראליות שעוסקות בתחומי הבינוי  (בעיקר) ובתשתיות. טכנולוגיות אשר יכולות להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, הגברת התיעוש, הארכת חיי המוצרים והתייעלות במשאבי הבנייה. טכנולוגיות אלה כוללות, בין היתר, את התחומים:

 • שיטות לבנייה מתועשת
 • קידום יישום DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY בבנייה
 • אוטומציה בתהליכי התכנון והביצוע
 • רובוטיקה בתחום הביצוע והייצור
 • דיגיטציה בענף הבנייה
 • שימוש בחיישנים, IOT, בינה מלאכותית

טכנולוגיות לייעול ושיפור תהליכי הבנייה בתשתיות ובמבנים

*נפתח קול קורא לחברות מתחום תעשיות הייצור – ההגשה לקול קורא זה הינו לחברות תעשיית ייצור בישראל העומדות בתנאי הסף של קול קורא זה. 

 

גובה המענק

אין הגבלה על סכום הבקשה לפיילוט.
פרוייקטים שבקשתן תאושר יקבלו תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל לרמת חדשנות פורצת דרך ותרומתה בתחום הבינוי.
תוספת של 10% מענק במידה שמרבית פעילות המו”פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית או אתר הרצה שאושר ואשר ממוקם באזור עדיפות לאומית. אם מדובר בשיטת בניה חדשה כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), 2016, לצורך שימוש בשיטה בפיילוט יהיה על המגישים לקבל אישור זמני או קבוע מהיחידה לבדיקה ואישור שיטות בניה חדשות במכון הלאומי לחקר הבניה- הטכניון.
בתהליך ההגשה בקול קורא, יש לתת לכך התייחסות כחלק מתהליך פיתוח המוצר באבני הדרך, לקבלת אישורים רגולטוריים ובין היתר אישור מהיחידה לשיטות בניה חדשות. 

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • ההשפעה הצפויה של התכנית על הטעמת חדשנות בענף הבנייה, בדגש על: שיפור הפריון, שיפור איכות התכנון, שיפור איכות הביצוע, קיצור משך זמן הבנייה.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה ; בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לקול קורא זה נעשה באזור האישי של אתר רשות החדשנות. אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף מופיעים במסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים – בשיתוף משרד הבינוי והשיכון
ההגשה פתוחה עד ה-15 באוגוסט 2023 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות יתקבלו בסוף נובמבר.

 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל:  growth@innovationisrael.org.il
 • ​לשאלות למשרד הבינוי והשיכון, ניתן ליצור קשר עם יוני אופק, מנהל תחום החדשנות והמחקרים במשרד הבינוי והשיכון בדוא”ל: YonatanO@moch.gov.il