קול קורא לשיתוף פעולה ישראל-סינגפור במסלול המו”פ ובמסלול פיילוטים – סינגפור (קרן SIIRD)

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

קרן ישראל סינגפור קוראת לכם להגיש הצעות למסלול המו”פ ולמסלול הפיילוטים!

קרן סינגפור ישראל (SIIRD) מזמינה חברות ישראליות יחד עם חברות סינגפוריות להגיש בקשה לתמיכה בשיתוף פעולה במו”פ או בפיילוטים בכל מגזרי הטכנולוגיה.
התמיכה המוצעת במסלולים השונים יכולה להגיע עד ל-1 מילון דולר (תלוי מסלול) או עד 50% (הנמוך מבין השניים)

באמצעות שיתופי פעולה במו”פ ומימון של SIIRD חברות שמומנו על ידיהן –

 • פיתחו מוצרים חדשים / יצרו שדרוג טכנולוגי
 • הרחיבו את סל המוצרים ללקוחות
 • הגיעו לשווקים חדשים
 • קיצרו את זמן ההגעה לשוק של מוצרים חדשים

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול קרנות דו-לאומיות, קרן ישראל-סינגפור (SIIRD).

לפרטים נוספים, עינו בדף הקרן.

תיאור הקול הקורא

מה אנחנו מחפשים? פרויקטים שייצרו יתרון ברור וערך מוסף הנובע משיתוף הפעולה הטכנולוגי בין חברות בסינגפור ובישראל, קרי: טכנולוגיות חדשות, סטנדרטיזציה, אב טיפוס, מוצרים חדשים או משפרים, גישה לתשתית מו”פ וכו’.
יש לכם הזדמנות פז לקחת את הרעיונות והמוצרים שלכם צעד קדימה, לקבל תמיכה ולהנות משת”פ פורה ומרתק עם חברות מאחת המדינות המפותחות בעולם!

שימו לב!! מאז יוני 2011, תוכנית SIIRD הורחבה כדי לכלול שיתופי פעולה גם עם גופי מחקר ופיתוח שאינם מסחריים בסינגפור כגון מכוני מחקר, גופי מו”פ באוניברסיטאות, פוליטכניק וכו’.

קהל יעד:

חברות טכנולוגיות מכל התחומים המעוניינות בשת”פ (מו”פ או פיילוט) עם חברות/מכוני מחקר מסינגפור

מימון

לקרן שלושה מסלולי תמיכה במימון משתנה:

 1. Full Scale R&D & Commercialization Project
 • מימון שיכול להגיע עד ל-1 מיליון דולר אמריקאי למימון של 40% – 50% מהוצאות המו”פ המאושרות (הנמוך מביניהם, לפרויקט). הוצאות מסחור משותפות מאושרות בנוסף, עד 30 אלף דולר לפרויקט.
 • לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור
 • משך הפרויקט המוגש צריך להיות עד 24 חודשים.
 • מיועד לתקציבים משותפים שעולים על 400 אלף דולר אמריקאי
 1. Mini R&D & Commercialization Project 
 • מימון שיכול להגיע עד 200 אלף דולר אמריקאי או מימון של 50% מהוצאות המו”פ המאושרות (הנמוך מביניהם, לפרויקט), הוצאות מסחור משותפות מאושרות בנוסף, עד 30 אלף דולר לפרויקט.
 • לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור
 • משך הפרויקט המוגש צריך להיות עד 12 חודשים.
 • מיועד לתקציבים משותפים עד 400 אלף דולר אמריקאי
 1. Pilot Project 
 • מימון שיכול להגיע עד 1 מיליון דולר אמריקאי או מימון של 50% מהוצאות המו”פ המאושרות (הנמוך מביניהם, לפרויקט).
 • לחברות שבשלות לבצע פיילוט ומסחור של טכנולוגיות קרובות לשוק, על ידי 2 חברות או יותר (פיילוט/בדיקה משותפת של המוצר- TRL מעל 6).
 1. מסלול בדיקת היתכנות
 • עבור פרויקט שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק.
 • מימון שיכול להגיע עד 30 אלף דולר או מימון עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות (הנמוך מביניהם, לפרויקט).

למידע נוסף על תנאי התכניות בקרן סינגפור, לחצו כאן 

*בקרן סינגפור תשלומי המענקים לחברות מסינגפור ולחברות ישראליות יהיו במטבע המקומי דהיינו דולר סינגפורי ושקלים ישראליים בהתאמה.

קריטריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים המלאים להערכה מפורטים בדף מסלול קרנות דו-לאומיות ואתר קרן ישראל-סינגפור (SIIRD)

קריטריונים להגשה:

 • הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בסינגפור וחברה הרשומה בישראל.
 • חברה לא יכולה להחזיק יותר מ 20% מהמניות בחברה השותפה. 
 • על הפרויקט המשותף להיעשות בסינגפור ובישראל. 
 • לפחות 30% מעבודות המו”פ בפועל חייבות להיעשות גם בסינגפור וגם בישראל. 
 • הטכנולוגיה והמוצר שפותחו חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור.
 • על החברות להיות בעלות יכולת לממן את החלק המשלים של תקציב הפרויקט שלהן לאחר מענק.

קריטריונים להערכה:

 • יכולות טכניות לביצוע הפרויקט
 • יכולות פיננסיות
 • יכולות מסחור המוצר ושיווקו
 • סינרגיה בין השותפים
 • יכולות משלימות בין השותפים
 • מידת החדשנות הטכנולוגית או הפונקציונלית
 • פוטנציאל להצלחה מסחרית

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשות בקרנות היא עד תאריך 25/08/2022 בשעה 12:00 שעון ישראל.

שלבי הבקשה ובדיקתה:

 1. הגשת הצעה/בקשה מלאה 

כתיבת והכנה ההצעה צריכה להיעשות במשותף על ידי שתי החברות (מסינגפור ומישראל) באנגלית. יש להשתמש בהנחיות ובתבניות שמופיעות באתר הקרן.

לנוחיותכם, ניתן להיעזר ברשימת הבדיקה הבאה:

 • הצעת מו”פ מלאה הכוללת: תרשים גנט של הפרויקט, קורות חיים של חברי הצוות, טבלת תחזית ההכנסות ודוחות כספיים מבוקרים של כל חברה.
 • תקציב הפרויקט של כל חברה.
 • מסמכים תומכים אחרים (במידת הצורך).
 • תקציר מנהלים (לא חובה).

החברה הישראלית צריכה להגיש את ההצעה, על כל טפסיה, בשתי פלטפורמות, במקביל:

 • ההגשה יחד עם תקציר המנהלים וכלל המסמכים הסופיים יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני למנהלת קרן סינגפור בישראל.
 • על החברה הישראלית להגיש את הטפסים באמצעות הפורטל של רשות החדשות (לסיוע והסבר בהרשמה לאזור האישי : https://www.youtube.com/watch?v=Jr7gOgw75cM)
   

לתשומת ליבך:

 • במידה וזו הגשה ראשונה של החברה לרשות החדשנות, תידרש החברה להעלות אישור התאגדות לאתר רשות החדשנות.
 • במידה והחברה הגישה בקשת מימון נוספת לרשות החדשנות במהלך השנה הקלנדרית הנוכחית, היא תידרש להעלות טופס “ריכוז משאבים”. פרטים אך ורק לגבי 2 המסמכים הללו בעמוד של מסלול מו”פ בילאטרלי.

הטפסים שיוגשו דרך המערכת חייבים להיות תואמים לטפסים שהוגשו במייל לקרן. כל שוני שימצא יביא לביטול הבקשה!

 1. בדיקת הפרויקט – לאחר הגשת הבקשה המלאה, יתקיימו מספר תהליכי בדיקה ופגישות הערכה בסינגפור ובישראל בחברות עצמן. תהליכי ההערכה והבדיקה כוללים בדיקות מקצועיות, בדיקות פיננסיות והערכת הפרמטרים השונים להערכת הפרויקט.

 

 1. אישור מועצת המנהלים – לאחר בדיקת הפרויקט, הצעת הפרויקט תוצג בפני מועצת המנהלים של הקרן להחלטה. מועצת המנהלים של מתכנסת פעמיים בשנה

 

 • לתשומת ליבך, ניתן להגיש תקציר מנהלים טרם הגשת ההצעה – באם יש רצון להגיש בקשה למימון משותף לפרויקט של קרן  SIIRD,ניתן להעביר למנהלי הפרויקטים בקרן תקציר מנהלים (לאחר הדיון וההחלטה על שיתוף הפעולה עם השותף הסינגפורי) ההגשה הינה באמצעות הדוא”ל.
  • שתי החברות צריכות להיות שותפות להכנת תקציר המנהלים תוך שימוש בהנחיות לתקציר שנמצא באתר הקרן. ויגישו ל- SIIRD באמצעות דואר אלקטרוני. שלב זה הינו בכדי לקבל פידבק והערות לפני הגשת הבקשה המלאה והוא אופציונלי.
  •  הזמן מינימלי המומלץ להגשת תקציר מנהלים הוא עד שלושה שבועות לפני סגירת הקול הקורא.

 

אופן הגשת הבקשה מפורט בדף הקרן ישראל-סינגפור (SIIRD)
למידע נוסף על הגשת בקשות באתר קרן SIIRD לחצו כאן

במידה והנכם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, תוכלו לפנות אלינו גם בסיוע בחיפוש אחר שותף רלוונטי דרך אתר הקרן באתר מתעדכנות באופן שוטף חברות המחפשות שותפים למגוון פרויקטים. ניתן לפנות אל החברות ישירות או לבקש מהקרן לבצע היכרות.
באם אינכם מצאתם באתר חברה שיכולה להתאים לפרויקט ניתן למלא טופס חיפוש שותפים והקרן תעזור בחיפוש השותף המתאים.

רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי הקרן. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

לפרטים ויצירת קשר

 : Israel-Singapore Fund (SIIRD), APAC@innovationisrael.org.il.

פרטים בנוגע לקרן סינגפור ישראל ולהגשת בקשה יש ליצור  קשר בדוא”ל APAC@innovationisrael.org.il .עם המשרד בסינגפור יש ליצור קשר במייל: siird@enterprisesg.gov.sg

לדף מסלול קרנות דו-לאומיות, לחצו כאן