קול קורא לשיתוף פעולה במו”פ בין חברות ישראליות לטיוואניות

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

התכנית הדו-לאומית ישראל-טיוואן לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח, המופעלת ע”י רשות החדשנות ו-ITRI בטיוואן, משיקה קול קורא חמישי ומזמינה חברות ישראליות וטיוואניות להגיש בקשת מימון לפרויקטי מו”פ משותפים.

חברות ישראליות יכולות לקבל סיוע במציאת שותף ולזכות במימון של עד 50% מהוצאות המו”פ של פרוייקט משותף.

חברה ישראלית המעוניינת לאתר שותף לטובת שיתוף פעולה מוזמנת לפנות לרשות החדשנות בסיוע מציאת שותף רלוונטי.

תיאור הקול הקורא

התכנית הדו-לאומית ישראל-טיוואן לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח, מזמינה חברות ישראליות וטיוואניות להגיש בקשת מימון לפרויקטי מו”פ משותפים: 

גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח. מועד ההגשה של הטפסים הדו לאומיים הינו עד ה-11.5.2018.

 

הגשת הבקשה לתכנית הינה דו שלבית:

1. עד לתאריך ה-11/5/2018 – יש למלא טופס דו לאומי ומכתב כוונות ולשלוח למנהלת תכניות שת”פ, טליה גושן, מדסק אסיה פסיפיק: talia.goshen@innovationisrael.org.il

2. עד לתאריך ה-01/06/2018 – יש להגיש בקשת תמיכה מלאה לרשות החדשנות באמצעות המערכת המקוונת. לבקשה זו יש לצרף כנספחים את המסמכים שהוגשו בשלב הראשון.

 

אופן הגשת בקשה: 

תחילה יש להיכנס למסלול “תכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה” ולקרוא את ההנחיות הגשת הבקשה (לצורך הגשת בקשה יש למלא את הטופס דו-לאומי להגשה)

 

למידע נוסף יש לפנות לטליה גושן, מנהלת תכניות שת”פ, דסק אסיה פסיפיק:

טלפון: 03-5118166

דוא”ל:  talia.goshen@innovationisrael.org.il