קול קורא לפיילוט בבריאות דיגיטלית – טכנולוגיות לצמצום עומסים ולמניעת שחיקת עובדי מערכת הבריאות

מעוניינים לשמוע עוד?
לצפייה בוובינר בנושא קול קורא לפיילוט בבריאות דיגיטלית, בשיתוף עם משרד הבריאות ומטה ישראל דיגיטלית 
לחצו כאן

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

כחלק מהתוכנית הלאומית לחיזוק עובדי מערכת הבריאות ומניעת שחיקה, משרד הבריאות, רשות החדשנות ומטה ישראל דיגיטלית מזמינים חברות טכנולוגיה להגיש בקשה לקבלת מענק בתוכנית פיילוט שמטרתה חיזוק עובדי מערכת הבריאות ומניעת שחיקה באמצעות מענים לאתגרים בסביבת העבודה וכלים להעלאת חוסן ההון האנושי בארגוני הבריאות.

הקול הקורא יתמוך בפיילוטים והטמעת טכנולוגיות בריאות דיגיטלית בנושאים הבאים:

 1. פיתוח והטמעת טכנולוגיות אשר יתנו מענה אופרטיבי ויסייעו בצמצום עומסים על עובדי מערכת הבריאות.
 2. פתרון סוגיות המשפיעות על שגרת העבודה והרווחה של עובדי מערכת הבריאות.
 3. מענים הקשורים בחיזוק חוסן אישי ובריאות העובד.

מטרת הקול קורא: קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם באמצעות פיילוטים בישראל, אשר יביאו לצמצום עומסים על עובדי מערכת הבריאות, ולמניעת שחיקתם.

סיוע לתעשייה בישראל בתהליכי בחינה והוכחת היתכנות של טכנולוגיות חדשניות לצמצום עומסים על עובדי מערכת הבריאות, ולצמצום שחיקת צוותי רפואה ועובדי מערכת הבריאות.

שחיקת עובדי מערכת הבריאות הנו נושא שנדון ונחקר רבות בעולם ונמצא כבעל השלכות ישירות על איכות הטיפול, חווית המטופל, בריאות העובד והעלויות הכלכליות במערכת. בשנים האחרונות נבחנות דרכי ההתמודדות עם בעיה מורכבת זו, אשר התעצמה בעקבות התמודדות עובדי מערכת הבריאות עם נגיף הקורונה.

הקול הקורא משותף למשרד הבריאות, למטה ישראל דיגיטלית ולרשות החדשנות מטרתו לקדם צמצום עומסים על עובדי מערכת הבריאות, כמו גם הרתמות והתערבות מערכתית להעלאת חוסן ההון האנושי בארגוני הבריאות. הקול הקורא יתמוך בפיתוח והטמעת טכנולוגיות אשר יתנו מענה אופרטיבי ויסייעו בצמצום עומסים על עובדי מערכת הבריאות. ובפתרון סוגיות המשפיעות על שגרת העבודה והרווחה של עובדי מערכת הבריאות, כמו גם בהתמודדות עם נושא שחיקת עובדי מערכת הבריאות וקידום השימוש בטכנולוגיות בריאות דיגיטלית בתחום.

תיאור הקול הקורא

רקע

שחיקה היא פגיעה תעסוקתית אשר הפכה נפוצה בעשורים האחרונים בקרב עובדי מערכות בריאות בעולם ואף נמצאת במגמת עליה. מחקרים מדגימים את הקשר בין שחיקה ובין עלייה בטעויות רפואיות, ירידה בשביעות רצון מטופלים, ירידה בפריון העבודה ונטייה לעזיבה של המקצוע.

שחיקה היא תופעה מערכתית ארגונית ולכן היא ניתנת לשליטה, וויסות, טיפול ואף מניעה באמצעות טיפול בגורמים המערכתיים והסביבתיים היוצרים אותה. מודלים שונים של התערבות ומניעה מציעים התערבות בשלוש רמות – התערבות ארגונית, סביבת העבודה והחוסן האישי של העובד.

בשנים האחרונות מושם דגש על השינויים בסביבת העבודה הרפואית והעומסים החדשים ששינויים אלו מביאים כגורם מוביל לעלייה במדדי השחיקה. השינוי בפרדיגמה הרפואית ועליה בתוחלת החיים (מרפואה אקוטית לרפואה כרונית), דורש מעבר לעבודת צוות עם עלייה משמעותית בעומסי התקשורת הבינאישית. הגידול של הידע הרפואי ומנגד של המידע הנוגע לכל מטופל יוצרים עומסי מידע כבדים על עובדי מערכת הבריאות. אל מול שינויים אלו גוברת מגמת העיצוב מחדש (Care of Redesign) של סביבת העבודה, התפקידים, תהליכי העבודה ואמצעי עיבוד המידע במטרה להסיר עומסים מיותרים ולצמצם את ממדי השחיקה.

ככלל, ניתן לזהות שני מישורים המשפיעים על השחיקה במערכת הבריאות:

 1. עומסי הטיפול הרפואי, תנאי עבודה ותהליכי עבודה :
  אתגרים אדמיניסטרטיביים: תיעוד, נגישות למידע, התממשקות למערכות מרובות וניהול זרימות עבודה, כלים מרובים והעדר מערכות תומכות החלטה לסנכרון המידע הקיים מהווים גורם שחיקה משמעותי.
  אתגרים פיזיים הקשורים לסביבה פיזית מקשה, עומסים פיזיים, שעות עבודה מרובות וניהול עומסי עבודה
  ממשקי עבודה בן גורמי המקצוע ומחלקות תומכות שירות להעברת מידע, התייעצות, עדכון הדדי ותיאום

 

 1. היבטים הקשורים לניהול ההון האנושי – הכשרה, רווחת העובד, קריירה והוקרה
 • אורח חיים בריא גופנית ונפשית 
 • תרבות ארגונית מיטיבה ותומכת
 • מוגנות העובד בעבודה: ובכלל זה סביבה מסכנת וחשיפה לאלימות 
 • פערים ביכולת ניהול קריירה, קידום והתפתחות המקצועית
 • גיוון ועניין ומשמעות בעבודה
 • הוקרה
 • הדרכה וכלים מקצועיים

התכנית הלאומית לחיזוק עובד מערכת הבריאות ומניעת שחיקה

בשנת 2016 החל משרד הבריאות את התוכנית הלאומית לחיזוק עובדי מערכת הבריאות ומניעת שחיקה. התוכנית כוללת מיפוי וזיהוי מרכיבי השחיקה, ארגז כלים להתמודדות וקידום תכנית התערבות הכוללת הכשרה והטמעה של כלים בשטח.

בתוכנית הלאומית שותפים מעל 50 ארגוני בריאות ציבורים,  ומעל 90 צוותי עבודה העוסקים במיפוי צרכים ואיתור דרכים ליצירת כלים ופתרונות להתמודדות עם גורמי הלחץ והשחיקה בקרב מטפלים ועובדים בארגוני הבריאות.

ארגוני הבריאות השותפים לתוכנית הלאומית כוללים את משרד הבריאות, קופות החולים, בתי חולים כלליים, גריאטריים ופסיכיאטריים. ארגוני הבריאות השתתפו בסקר הלאומי שהתקיים בשנים 2018 ו 2021 העוסק במיפוי רמות שחיקה וגורמי השחיקה בקרב קבוצות העובדים השונים בפילוחים על פי תחומי פעילות, סקטור ומקצוע. ממצאי הסקר ברמה הארגונית מצויים בידי הארגונים ומשמשים עבורם ככלי לזיהוי אתגרים ולקידום תוכניות התערבות לצמצום שחיקה.

מידע נוסף הכולל גם את תוצאות סקרי שחיקה שבוצעו בשנים 2018 ו 2021 ברמה מערכתית:

בקישור זה תוכלו למצוא מידע על ממצאי סקר השחיקה  2018-2021 (רמות שחיקה וגורמי שחיקה במערכת הבריאות)

להלן מיפוי גורמי השחיקה בסקר הלאומי שנערך בשנת 2021. ממצאי הסקר ברמה מערכתית מופיעים בקישור לאתר משרד הבריאות שלעיל,, וממצאים ארגוניים פרטניים ימסרו לארגונים במהלך  החודשים יוני – אוגוסט 2022.

טכנולוגיות לפתרון אתגרים בסביבת העבודה , צמצום ומניעת שחיקה

במקביל לעלייה בתופעת השחיקה במערכת הבריאות, חלה בשנים האחרונות פריחה בעולם הבריאות הדיגיטלית ובטכנולוגיות הרבות העשויות לשמש מנוף ופוטנציאל להפחתת גורמי לחץ ושחיקה איתם מתמודדים יום יום עובדי מערכת הבריאות בישראל ובעולם.

קהלי יעד

חברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) עבור פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל, או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.

גובה המענק

תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות.

במקרים מיוחדים בהם ועדת המחקר תסבור, בהתבסס על חוות הדעת המקצועית, כי התוכנית המפורטת תשפיע בצורה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם ו/או התוכנית המפורטת מהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה, היא תוכל לאשר מתן מענק בשיעור חריג של %60 או בשיעור של %75 מהוצאות המחקר והפיתוח של התקציב המאושר. במקרים אלו לא תינתן תוספת אזור עדיפות לאומית.

תחומים מועדפים

 1. צמצום עומסים בשגרת העבודה באמצעות ייעול תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים, כך שיתאפשר לחסוך ולייעל זמן בעבודת עובדי מערכת הבריאות.
 2. ייעול תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים במערכות המידע של עובדי מערכת הבריאות, כגון:
 • מערכות תומכות החלטה הפועלות ברקע ללא צורך בהפעלה אקטיבית
 • פתרונות להתמודדות עם ריבוי משימות, ניהול משימות
 • אוטומציה של תהליכים
 • הקלה על עבודת התיעוד (תמלול, פורמטים, OCR, NLP).
 1. פתרונות לצמצום שחיקת עובדי מערכת הבריאות, כגון:
 • שיפור סביבת העבודה הטכנולוגית (איזון בית/עבודה, התמודדות עם עומס מערכות מידע).
 • מסגרת תומכת למטפלים, ניטור מצוקות (שיתוף ותמיכה נפשית, התמודדות עם אירועי קיצון ותחושות שליליות).
 • רווחת עובדי מערכת הבריאות Wellbeing (אכילה, שינה, פעילות גופנית, סטרס, אלימות).
 • פלטפורמות להתייעצויות בין מטפלים
 • הכשרה והעצמת עובדי מערכת הבריאות.

תנאי סף

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל שאינה חברה ממשלתית
 • ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה כהגדרתם במסלול ההטבה, להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין מתקן ההרצה (ארגון המבצע פעילות רפואית בישראל) לחברה על כוונתו להתקשרות עם החברה בתוכנית ההרצה
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2 (ראו נספח א’) ונהלי המסלול (כולל הנהלים: 200-01, 200-02, 200-03, 200-04, 200-06).
 • על מגיש הבקשה לעמוד להנחת דעתה של ועדת המחקר והוא: התוכנית תבוצע בארגון בריאות בישראל, או תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותו.

קריטריונים להערכת בקשה

קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם ובפרט:

 • מידת התאמת הפתרון לאתגרי השחיקה ולצמצום עומסים על עובדי מערכת הבריאות. הצגת חיבור קונקרטי כמענה לאתגר/ים מתוך הסקר הלאומי של משרד הבריאות
 • פוטנציאל הטמעת הפתרון בארגון הבריאות בישראל לאחר שהפיילוט מסתיים.
 • מידת ההשפעה הצפויה של התוכנית על שיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים ע”י ארגוני הבריאות בישראל

הבקשות ייבחנו לפי אמות המידה של המסלול (המופיעות תחת מסלול הטבה מס’ 2 נספח משנה א’):

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התוכנית. 
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף פעולה בין החברה לאתר הפיילוט והתועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ, בחו”ל ומסחור.

הפתרונות לקול קורא זה, צריכים לכלול פיילוט בארגון בריאות הכולל השלמת הפיתוח/התאמת המוצר/ניסוי ולהסתיים בהטמעת הפתרון.  לקול קורא זה יכולות לגשת גם חברות אשר כבר זכו בסבב קודם של תכנית הפיילוטים ומעוניינות לבצע פיילוט מעבר לתוכנית שאושרה בתוכנית פיילוטים קודמת.
ניתן לבצע פיילוט בכל ארגון המבצע פעילות רפואית בישראל. התכנון המפורט של הפיילוט ומשימותיו עם ארגון הבריאות עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ לבצעו מספיק זמן מראש בטרם מועד ההגשה.

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול הפיילוטים בבריאות דיגיטלית.

למסלול ההטבה (נספח משנה א’ – מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הבריאות וישראל דיגיטלית)

תהליך שיתוף פעולה בין החברה לארגון הבריאות:

 • ארגון הבריאות יופיע בתכנית כקבלן משנה וייבדק ברמת מגיש הבקשה (לרבות משימותיו, יכולותיו ותקצובו בהתאם לאבני הדרך בפרויקט).
 • להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI) , זיכרון דברים או הסכם בין ארגון הבריאות לחברה, על כוונתו להתקשרות עם החברה בתכנית ההרצה.
 • בתוך 60 ימים מאישור הבקשה ברשות החדשנות, ייחתם הסכם בין החברה לארגון הבריאות, והחברה תעביר את ההסכם לרשות החדשנות. לאחר מכן התיק יופעל ותועבר מקדמה (בהגשות עם הסכם חתום, המקדמה תינתן מיד עם הפעלת התיק)
 • התכנון המפורט של הפיילוט ומשימותיו עם ארגון הבריאות עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ לבצעו מספיק זמן מראש בטרם מועד ההגשה.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏29.08.2022 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו בתחילת חודש דצמבר 2022.

 • חברות וארגוני בריאות המעוניינים לבחון שיתופי פעולה, מוזמנים להשאיר את פרטי הקשר בקובץ ולאתר חיבורים רלוונטיים בפרטים שכבר מצויים בו.
 • למצגת אתגרי השחיקה במערכת הבריאות, לחצו כאן
 • לדגשים להגשת הקול הקורא ובניית הפיילוט עם ארגון הבריאות, לחצו כאן

לפרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל:  contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפניות בנוגע למסלול הפיילוטים בבריאות דיגיטלית ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל:  Growth@innovationisrael.org.il

פניות עבור משרד הבריאות ניתן ליצור קשר אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות: digital-health@moh.gov.il