קול קורא למסלול האסטרטגי Agri-Food Tech של קרן SIIRD

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

קרן סינגפור ישראל (SIIRD) מזמינה חברות ומוסדות אקדמיים ישראליים יחד עם חברות ומוסדות אקדמיים סינגפוריים להגיש בקשה למסלול האסטרטגי של הקרן לתמיכה בשיתוף פעולה בתחום ה- Agri-Food Tech (בדגש על חלבונים אלטרנטיביים).
מטרת המסלול הינה להקים מיני-מאגדים של תעשייה ואקדמיה שייצרו יחד מחקר ופיתוח מהפכני ופורץ החל משלב המחקר והפיתוח ועד למסחור.
רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול קרנות דו-לאומיות, קרן ישראל-סינגפור (SIIRD)

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

 • חברות טכנולוגיות ומוסדות אקדמיים אשר פועלות בתחומי המיקוד של המסלול.
 • חברות שייצרו ערך מוסף והשפעה על האקו-סיסטם.

 

מימון

הפרויקטים שיאושרו יקבלו מימון של עד 3 מיליון דולר או עד 66% מהתקציב המאושר (פר פרויקט, הנמוך מביניהם).
למידע נוסף על תנאי התוכנית בקרן סינגפור
*בקרן סינגפור תשלומי המענקים לחברות מסינגפור ולחברות ישראליות יהיו במטבע המקומי דהיינו דולר סינגפורי ושקלים ישראליים בהתאמה.
 

קריטריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף מסלול קרנות דו-לאומיות ואתר קרן ישראל-סינגפור (SIIRD) 
 

קריטריונים להגשה:

 • הפרויקט יבוצע בשיתוף פעולה המכיל לפחות חברה אחת רשומה מכל מדינה (ישראל וסינגפור) ומוסד אקדמי אחד מכל מדינה (ישראל וסינגפור), ועד 6 משתתפים לכל היותר
 • לפחות 30% מהוצאות המו”פ בפועל חייבות להיעשות גם בסינגפור וגם בישראל
 • הטכנולוגיה והמוצר שפותחו חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור
 • התקציב המקסימלי שמוקצה למחקר הינו 30% מהעלות הכוללת של הפרויקט
 • על החברות להיות בעלות איתנות פיננסית למימון החלק המשלים של תמיכת הקרן

 

קריטריונים מרכזיים להערכה:

 • יכולות טכניות לביצוע הפרויקט
 • יכולות פיננסיות
 • יכולות מסחור המוצר ושיווקו
 • סינרגיה בין השותפים
 • יכולות משלימות בין השותפים
 • מידת החדשנות הטכנולוגית או הפונקציונלית
 • פוטנציאל להצלחה מסחרית

 

אופן הגשת הבקשה

למסלול זה יש שני שלבי הגשה:
 • בשלב הראשון (Executive Summary), השותפים מתבקשים להציג את המידע הבסיסי אודות הפרויקט, אשר יתאר את החדשנות, פוטנציאל השוק, מומחיות השותפים המעורבים וציפיות ההשפעה והערך המוסף שלהם לטובת שיתוף הפעולה הדו-לאומי ועלויות הפרויקט. הגשת הבקשות הינה עד לתאריך 15.12.2022 בשעה 12:00 שעון ישראל.
 • בשלב זה, יש להגיש את הES בלבד לפי הפורמט הזה.
  * שימו לב, בעת ההגשה באזור האישי תידרשו להגיש אקסל תקציב. מאחר שבשלב הראשון  (ES)  אין צורך במסמך זה, אנא העלו קובץ אקסל ריק. 
 • בשלב השני, הפרויקטים שאושרו בשלב הראשון, יתבקשו להגיש את הצעתם המלאה אשר תכלול פירוט אודות תוכנית המו”פ, לוח זמנים למשימות, תפקידי מו”פ של כל ארגון משתתף, תוכנית תקציב מלאה, אסטרטגיית מסחור וכו’. הגשת הבקשות לשלב זה הינו עד לתאריך 1.3.2023 בשעה 12:00
  * מאגדים שיציגו גם מכתב כוונות חתום על ידי חברות גלובליות לגבי בקשת הפיתוח הטכני או כוונת הרכישה יקבלו עדיפות במהלך בחינת ההצעה.

השותפים הישראליים (בלבד) חייבים להגיש את ההצעה באזור האישי באתר הרשות לחדשנות. השותפים הסינגפורים חייבים להגיש את ההצעה דרך הפלטפורמה של הקרן. בקשה שלא תוגש דרך האזור האישי לא תיבדק ותדחה על הסף.
במידה וזו הגשה ראשונה של החברה בפורטל של רשות החדשנות, יש להעלות תעודת התאגדות. במידה והחברה הגישה בקשת מימון למסלול אחר של רשות החדשנות עם חפיפה בתקופת הביצוע המבוקשת, נדרש להעלות טופס ריכוז משאבים.

ניתן לפנות אל הקרן לטובת סיוע במציאת שותפים להגשה משותפת באמצעות הטופס הבא: טופס חיפוש שותפים.
כמו כן, באתר מתעדכנת רשימה של חברות סינגפוריות המחפשות שותפים ישראליים למגוון פרויקטים משותפים. ניתן לפנות אל החברות באופן ישיר (עצמאי).

* רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי הקרן. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהריים שעון ישראל או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח

 

לפרטים ויצירת קשר

לפרטים בנוגע לקרן סינגפור ישראל ולהגשת בקשה יש ליצור קשר בדוא”ל odelia.toledano@innovationisrael.org.il 
עם המשרד בסינגפור יש ליצור קשר במייל: siird@enterprisesg.gov.sg
לתמיכה טכנית בהגשת הבקשות באזור אישי, ניתן לפנות למערך הלקוחות   contactus@innovationisrael.org.il