קול קורא למו”פ דואלי בתעשיית הייצור

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות ומפא”ת  (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון, מזמינים חברות ייצור המפתחות טכנולוגיות הרלוונטיות לצרכים צבאיים ועבור שווקים מסחריים להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו”פ וחדשנות טכנולוגית במסגרת מסלול מו”פ דואלי בתעשיית הייצור.

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

ניתן להגיש בקשה בהרכבים הבאים:

 • חברת תעשיית ייצור (העונה על התנאים)
 • בקשה משותפת של שתי חברות תעשיית ייצור
 • בקשה משותפת בין חברת תעשיית ייצור ויזמות/ים

חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות לתמיכה במו”פ במסגרת מסלול זה, יכולות לפנות לרשות החדשנות באמצעות הטופס – טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ”ת.

 

מימון

 • תמיכה כספית בשיעור של 30%-50% מהוצאות המו”פ המאושרות. 
 • תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א’. 
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.
 • סך תקציב התמיכה לכלל בקשות המענק המוגשות בתת מסלול מו”פ דואלי בתעשיית יצור יהיה עד 5 מיליון ₪ לשנה קלנדרית לכלל השותפים. במקרה של שתוף פעולה בין חברת ייצור ויזמות/ים, תקרת התקציב ליזמות/ים תהיה עד 500 אלף ₪

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית/התהליכית ומידת הייחודיות של התכנית ותוצריה.
 • רמת האתגרים הטכנולוגיים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הטכנולוגיות והניהוליות להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית, ויכולתה של החברה לפעול בשוק האזרחי במקביל לשוק הבטחוני.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק, היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • במקרה של הגשה על ידי שני מבקשים, מידת הערך המוסף בשיתוף הפעולה בין המבקשים לביצוע המחקר והפיתוח מושא הבקשה, לעומת ביצוע המחקר והפיתוח בנפרד.

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות. 
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט בדף מסלול מופ”ת.
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏ה-23 בינואר ,2022 בשעה 12 בצהריים.

למען הסר ספק – במקרה של הגשה משותפת, על כל שותף למלא את הטופס המקוון על חלקו בהגשה. על כל אחד מהמבקשים לציין בטופס הבקשה בסעיף “הבעלות בתוצרי התכנית הרב שנתית” אם למבקש השותף בעלות או זכויות בידע אשר יפותח בתיק.

תשובות צפויות להתקבל עד ה-20 באפריל, 2022. 

 

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפרטים אודות המסלול ניתן לפנות ל: 

 • טל היבנר פרץ, מנהלת תכנית מופ”ת, חטיבת צמיחה בדוא”ל: Tal.HP@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157938
 • רונית אשל, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי, חטיבת צמיחה בדוא”ל:ronit.eshel@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157936

 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.