קול קורא לחברות תעשייה לקידום תכניות מו”פ בתחומי האנרגיה מתחדשת

שימו לב:
תאריך ההגשה האחרון
התעדכן לתאריך 22.3.2022 

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

     

משרד האנרגיה ורשות החדשנות מזמינים מפעלי ייצור להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו”פ וחדשנות טכנולוגית.

התוכניות המוגשות לקול קורא זה יעסקו בפיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, שיביאו להשגת בידול טכנולוגי ולהשאת תשואה עודפת לחברה ולמשק. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות יחסית בתחומי האנרגיה והתייעלות האנרגטית , ולייצר ערך משמעותי עבור החברה.

תיאור הקול הקורא

 

למי מיועד המסלול?

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית ייצור, מכלל תחומי התעשייה המעוניינות לפתח מוצרים או לפתח תהליכי ייצור חדשניים בעולמות האנרגיה וההתייעלות האנרגטית.

חברות תעשיית הייצור העונות על אחד התנאים הבאים: 
 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.
 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית (בכלל זה – כימיה, ציוד חשמלי, ייצור מכונות, מכשור אלקטרוני)
  • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים
  • מספר עובדי המו”פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
    
 • חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי הן מבצעות פעולות המעידות על  “היערכות לייצור תעשייתי” של מוצרים.

 

תנאי הסף המלאים מופיעים במסלול ההטבה מס’ 36 – חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. לבקשת בדיקת עמידה מקדמית בתנאי סף, ניתן לפנות לרשות החדשנות באמצעות טופס בדיקת עמידה בתנאי סף. 
 

מה ניתן לקבל?

 • תמיכה בשיעור של 30% – 50% מהוצאות המו”פ של תכניות שאושרו.
 • תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א.
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה ואשר ביחס אליהם ניתן יהיה להגיש בקשות במסגרתו הינם:

 1. פיתוח מוצרים המסייעים ליצירת בסיס חומרי גלם מקומי בתחומי תחליפי הדלקים, מימן ופתרונות אגירת אנרגיה.
 2. פיתוח וייצור מוצרים תעשייתיים, התומכים בהתייעלות אנרגטית כגון: מחזור פסולת לאנרגיה,  מערכות חכמות לניהול ושיפור משטר האנרגיה במפעלים ואצל צרכנים פרטיים
 3. פיתוח ויישום מוצרים, חומרי-גלם או תהליכים אשר נועדו לחזק את תחום האנרגיות המתחדשות, כגון: פיתוח מוצרים פוטו-וולטאיים, מוצרי אגירת אנרגיה, מוצרים מבוססי אנרגיה סולארית, מוצרי התייעלות אנרגטית וכדומה.
 4. האצת פתרונות בתחום התייעלות במשאבים ושימוש חוזר לאנרגיה, כפי שמוגדר בתוכניות משרד האנרגיה, הנמצאים בשלבי פיתוח שונים, לרבות שלבי הרצה, וקיצור זמן הגעתן לשוק. כגון: פתרונות תעשייתים להפחתת טביעת הרגל הפחמנית.
 5. פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל ייצור, המייצר מוצרים תעשייתיים למשק האנרגיה, לדוגמה: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור לשדרוג ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו לשימוש במשק האנרגיה

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית לפעילות המקדמת פיתוח אנרגיה מתחדשת או פיתוח מוצרים להתייעלות אנרגטית
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מו”פ בתעשיית הייצור

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏17/03/2022 בשעה 12:00 בצהריים.
תשובות ימסרו בחודש יוני, 2022.

 

פרטים ליצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
לפרטים אודות הקול הקורא ניתן ליצור קשר עם נציגי חטיבת צמיחה: 
דניאל פינטו, מנהל חדשנות בתעשייה ,חטיבת צמיחה בדוא”ל: Daniel.pinto@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-5118155
טל היבנר פרץ, מנהלת תכנית מופ”ת, חטיבת צמיחה בדוא”ל: Tal.HP@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157938
ונציגי משרד האנרגיה: 
ד”ר יעל הרמן, 074-7681914 , yaelh@energy.gov.il
 

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.