קול קורא לחברות לביצוע הדגמות ברובוטיקה בתחומי ייצור מתקדם ומזון, בתוכנית המסגרת של האיחוד האירופאי

חטיבות

בין-לאומית, ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

קול קורא לביצוע תוכניות ליישום טכנולוגיות רובוטיקה בתחומי חקלאות-מזון וייצור מתקדם, בסביבה אמיתית או קרובה לכך. פתוח להגשת הצעות במאגדים אירופאיים במסגרת תכנית Horizon 2020. במסגרת ההצעה לפרויקט יש להציג יישומי אב-טיפוס הבנויים סביב פלטפורמות הפועלות בסביבה אמיתית (או קרובה לכך) ולהדגים השפעה חברתית-כלכלית משמעותית.
בהצעה לפרויקט יינתן דגש על הנושאים הבאים: 
  1. מידה משמעותית של חדשנות וסיכון מדעי וטכנולוגי, פיתוח פתרונות טכנולוגיים הנותנים מענה ליעדי הביצועים הנדרשים 
  2. ביצוע הדגמות בהיקף נרחב דרך שימוש בתשתיות קיימות, ופיתוח מדדי ביצועים עבור התוכנית 
  3. דגש על פוטנציאל הקיימות לטווח הארוך של התוכנית, חיבור אפשרי למקורות מימון אירופיים, לאומיים או פרטיים אחרים.
  4. שיתוף גורמי תעשייה, לרבות חברות קטנות ובינוניות (SMEs), בהפעלת התוכנית, וסלילת הדרך לביסוס שיתופי פעולה חזקים ליישומים רובוטיים חדשניים בתעשייה. 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד 

חברות תעשייתיות העוסקות בפיתוח טכנולוגיות ייצור מתקדמות, חברות המפתחות טכנולוגיות משלימות/תומכות, וחברות ייצור המעוניינות להכניס חדשנות לתהליכיהן. שותפים אקדמיים או מכוני מחקר יכולים להצטרף כקבלני משנה.
מינימום דרישה למאגד הינה השתתפות של שלושה שותפים לפחות משלוש מדינות שונות המשתתפות בתכנית H2020. 

מימון

המענק ניתן ישירות ע”י האיחוד האירופאי בהתאם לתנאי התוכנית. גובה המענק בקול הקורא הוא בין 6-7 מיליון יורו לפרויקט (לכל השותפים למשך כל שנות הפרויקט). שיעור המימון לתוכניות מאושרות הוא 70% מתקציב הפרויקט + 25% תקורה. סה”כ שיעור המימון עשוי להגיע לכ-87.5% מתקציב הפרויקט.

אופן הגשת בקשה

יש לקרוא בעיון את הנוסח המלא והמחייב של הקול הקורא המופיע בפורטל הנציבות האירופית  
ICT-46-2020 b) Innovation Actions (IA) – Robotics for agri-food, and agile production

לפרטים ויצירת קשר

ליווי ותמיכה בתהליך יינתנו למועמדים ע”י ISERD, המינהלת הישראלית למו”פ האירופי, רשות החדשנות. למידע נוסף ניתן לפנות לניר שקד Nir.s@iserd.gov.il