קול קורא לחברות ייצור: הגשת תכניות מו”פ לקידום חדשנות בענפי הדפוס והנייר

חטיבות

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות, זירת ייצור מתקדם בשיתוף איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובניה בהתאחדות התעשיינים בישראל, מזמינים מפעלי ייצור הפועלים בענף הדפוס והנייר להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו”פ וחדשנות טכנולוגית.
זאת, במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור

תיאור הקול הקורא

תוכניות המוגשות במענה לקול קורא זה כוללות פיתוח מוצרים בתחום הנייר והדפוס, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, ופיתוח פתרונות מבוססי אוטומציה ורובוטיקה למערך הייצור . על התכניות המוגשות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה וחידוש עבור הענף בו היא פועלת.

 

אוכלוסיית היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור בענפי הדפוס והנייר על כל תחומיהם: יצרני קרטון ונייר על כל שימושיו, בתי הדפוס ויצרני מערכות לעולם הדפוס והנייר.

 

מהו המענק שניתן לקבל?

  • פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכנית המכינה למו”פ, עשויים להיות זכאים להשתתפות של עד 75% מדמי התקשרות עם מומחה טכנולוגי, וכן יהיו זכאים  להנחייה ולווי מקצועי של ועדת ההיגוי של התכנית.
  • פרוייקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכנית מופ”ת (מו”פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
  • יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ”ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע”י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה הינם, בין היתר:  

  • פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח שיטות הדפסה חדשות, אריזות חדשניות חומרי גלם חדשניים, ועוד
  • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים.
  • פיתוח טכנולוגי של מוצר אריזה קיים והתאמתו לכלכלה המעגלית,  לרבות אריזות הכוללות חומרים ממוחזרים, חומרים מתכלים וכדומה
  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות

 

אופן הגשת הבקשות

התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.

קול קורא זה פתוח להגשה עד לתאריך 30 בינואר 2020, בשעה 12:00.

  • תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

לפרטים מלאים על המסלול ולהגשת בקשה לחצו כאן

 

אנשי הקשר לבירורים ושאלות:

רשות החדשנות:

התאחדות התעשיינים: