קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום חדשנות ותוכניות מו”פ דואלי

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות, בשיתוף המינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון (“מפא”ת”), מזמינים מפעלי ייצור הפועלים בענפי כלי הטיס, כלי תחבורה, מערכות אלקטרוניות, מערכות אופטיות, מערכות לייזר ועוד להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו”פ וחדשנות טכנולוגית. זאת, במסגרת מסלול הטבה מספר 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח י”ז – מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הבטחון.

תיאור הקול הקורא

קהלי יעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור הפועלות בענפים בטחוניים, ומעוניינות לבצע תכניות מו”פ דואלי, שנותנות מענה לפער מבצעי-ביטחוני וכן בעלות פוטנציאל ממשי בשוק האזרחי (לרבות ביטחון פנים).

בקול קורא זה ניתן להגיש בקשה משותפת על ידי חברת ייצור, או שיתוף פעולה בין שתי חברות ייצור או שיתוף פעולה בין חברת ייצור ויזם.

גובה המענק

 • תמיכה כספית בשיעור של 30%-50% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א’ (לרשימת היישובים לפי אזורי הפיתוח לחצו כאן).
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.
 • סך תקציב התמיכה לכלל בקשות המענק המוגשות בתת מסלול מו”פ דואלי בתעשיית יצור יהא עד 5 מיליון ₪ לשנה קלנדרית לכלל השותפים. במקרה של שתוף פעולה בין חברת ייצור ויזם,  תקרת התקציב ליזם תהא עד 500 אלף ₪

תחומים מועדפים

הנושאים הכלולים בקול קורא זה הינם, בין היתר:   

 • פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח מערכות אופטיות מתקדמות, פיתוח רחפנים, כלי טייס וחלל המיועדים לשוק הבטחוני והאזרחי, פיתוח רכיבים ותתי-מערכות המיועדים לשוק הצבאי והאזרחי  ועוד
 • פיתוח תהליכים או מוצרים מבוססי לייזר בתעשיית הייצור, לדוגמה: פיתוח לייזר לשימושים רפואיים או בטחון אזרחי, פיתוח תהליכי ייצור מתקדמים במפעלים בשימוש בלייזר ועוד. 
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות מוצר קיים, ובהם פיתוח תהליכי ייצור חדשניים בהדפסה דיגיטלית, שימוש בחומרים מרוכבים בעלי תכונות משופרות, יישום טכנולוגיה בשימוש בטחוני לטובת מוצר אזרחי ועוד
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פיתוח פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות

תנאי סף

חברת ייצור (כהגדרתה במסלול הטבה מס’ 2, נספח י”ז תת מסלול תעשיית יצור לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון) הינה:

חברת תעשיית הייצור העונה על אחד התנאים הבאים:

 • חברה תעשייתית אשר התאגדה במדינת ישראל ומרבית הכנסתה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר) או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה – מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
 • חברה תעשייתית אשר התאגדה במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה – כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות) או בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה – ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס);
  • מספר עובדי הייצור המועסקים על ידה הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים;
  • מספר עובדי המו”פ המועסקים על ידה הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • חברה הנמצאת בהיערכות לייצור תעשייתי: חברה שביצעה ומבצעת פעולות מוחשיות שמטרתן הקמת מפעל יצור או תהליך יצור בישראל, הכוללות לפחות שתיים מבין חמש הפעילויות המופיעות בהוראת מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור
 • יזם השותף להגשת תוכנית פיתוח, הינו יחיד/ים בעל/י הרעיון הטכנולוגי אשר בבסיס תכנית מחקר ופיתוח נושא הבקשה, המבקש/ים לפתחו למוצר מסחרי. מבקש שהוא יזם יידרש להתאגד כתאגיד תעשייתי ולהגיש את המסמכים המתאימים בעניין זה לרשות החדשנות לאחר אישור התיק וטרם הפעלתו.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית/התהליכית ומידת הייחודיות של התכנית ותוצריה.
 • רמת האתגרים הטכנולוגיים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הטכנולוגיות והניהוליות להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית, ויכולתה של החברה לפעול בשוק האזרחי במקביל לשוק הבטחוני.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק, היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • במקרה של הגשה על ידי שני מבקשים, מידת הערך המוסף בשיתוף הפעולה בין המבקשים לביצוע המחקר והפיתוח מושא הבקשה, לעומת ביצוע המחקר והפיתוח בנפרד.

אופן הגשת הבקשה

אופן הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.

מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה ההגשה מופיעים בפירוט בדף מסלול מופ”ת
לצפייה בוובינר המסביר על אופן הגשת הבקשה לחץ כאן

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏

31/01/2023 בשעה 12:00 בצהריים.

תשובות ימסרו במהלך חודש אפריל 2023. 

לפרטים נוספים ויצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לפרטים אודות המסלול, ניתן לפנות לדניאל פינטו, מנהל מסלול מופ”ת בטלפון daniel.pinto@innovationisrael.org.il | 03-5118155