קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות במשלחת חברות הזנק מהמגזר הערבי לארה”ב

חטיבות

בין-לאומית, הזנק

תמצית הקול קורא

(The International Visitor Leadership Program (IVLP

בין התאריכים:30.09.2018 ועד 9.10.2018

הנכם/ן מוזמנים/ות להגשת מועמדות למשלחת הסטארט אפים בבעלות מיעוטים (הכולל את המגזר הערבי, לרבות דרוזים בדואים וצ’רכסים ) לארה”ב  בחסות הרשות לפיתוח כלכלי למגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי, ורשות החדשנות ובשיתוף שגרירות ארצות הברית בישראל  שתבנה ותוביל את תוכנית  ה-IVLP ותממן את העלויות בארה”ב. 

מטרות המשלחת, אשר תכלול סטארט אפים מכלל התחומים, הינן הכרה ולמידת האקו סיסטם האמריקאי, הטכנולוגי והמסגרות הפדראליות. חשיפת היזמים להיי טק המקומי, לגופים וחברות בתחום הטכנולוגי, יצירת נטוורקינג וחשיפה של המשלחת בפני משקיעים ושותפים פוטנציאליים. בחינת ארה”ב כשוק יעד עבור החברות הישראליות. 

תיאור הקול הקורא

קריטריונים להשתתפות:

 1. על המייסדים ו/או מייסד/ת שותף בסטארט-אפ בבעלות ערבית (בעל מניות של לפחות 33%)
 2. על המועמד/משתתף להיות ממגזר המיעוטים.
 3. לא יתקבלו מועמדים המחזיקים בדרכון אמריקאי או גרינכרד ((GREENCARD או למדו לימודי תואר בארצות הברית 
 4. על הסטארט-אפ להיות בשלב אחרי וולידציה 
 5. המגיש עבר הכשרות/סדנאות/הדרכות בכל הקשור לפרזנטציה נכונה ופיצי’נג.
 6. דובר אנגלית ברמה טובה מאוד.
 7. לסטארט-אפ מיפוי מוכן, ערוך ובדוק ללקוחות/שותפים פוטנציאלים בארה”ב.

התחייבויות הזוכים:

 1. להיצמד לתוכנית, ללוחות הזמנים, ולמועדים השונים שיפורטו בתוכנית המשלחת. 
 2. מכל נבחר תידרש השתתפות עצמית של הגבוה מבין  150$ (שווי בשקלים) או 10% או מעלות הטיסה  הלוך וחזור לארצות הברית וממנה , אשר תיקבע על ידי נותני החסות.

הרכב הוועדה:

 • מרכזי הוועדה: סמי להיאני (המשרד לשוויון חברתי) ויונתן כהן (רשות החדשנות) 
 • וועדת היגוי תכלול נציגי הרשות לפיתוח כלכלי למיעוטים במשרד לשוויון חברתי , נציגי שגרירות ארה”ב בישראל, נציגי רשות החדשנות ,נציג קרן בירד, נציג מנהל סחר חוץ, נציג מרכז העסקים בנצרת  ומנהל המאיץ הטכנולוגי ”הייבריד”.

תפקידי הוועדה:

 • סינון ראשוני של הבקשות בהתאם לתנאי הסף והדרישות השונות.
 • עריכת ראיונות לסטארט אפים ודירוגם.
 • בחירת עד 8 סטארט אפים למשלחת אשר יובאו לאישור סופי מטעם משרד החוץ של ארה”ב.
 • בניית תכנית מפורטת למשלחת בהתאם לסטארט אפים שיתקבלו.

הוראות בדבר ההגשה:

 1. מגיש/ה המעוניין/ת להשתתף ת/יגיש את בקשה לוועדת ההיגוי, כשהיא כוללת:
  • עמוד סקירה(one-pager)  באנגלית ובעברית , פרטי המייסדים, חלוקת המניות – כקבציי PDF
  • מצגת מקיפה באנגלית אודות הסטארט-אפ, עד 10 שקפים (כולל: הבעיה שהסטארט-אפ פותר, הטכנולוגיה, המתחרים, השוק, קשרים קיימים/פוטנציאליים עם שותפים ומשקיעים בארה”ב ומדינות אחרות  וכד’) – כקובץ PDF
 2. את החומר יש לשלוח לסמי להיאני במייל בלבד  samil@mse.gov.il  וליונתן כהן Jonathan.Cohen@innovationisrael.org.il   עד יום ה’ 10 למאי 2018 בשעה 12:00 בצהריים.
 3. בקשות שיתקבלו אחרי המועד הנ”ל ו/או שהתקבלו לא למיל המצוין לעיל – יפסלו 
 4. עדכון לגבי בחירת החברות שייקחו חלק במשלחת יעשה ביום ה’ 31 למאי 2018

הליך בחינת ההצעות ובחירת המשתתפים:

 1. שלב ראשון – תנאי הסף: וועדת ההיגוי תבחן את עמידת הבקשות בתנאי הסף, כמו גם תיבדק הימצאותם של החומרים הרלוונטיים המוזכרים בהוראות ההגשה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מהמגישים להשלמת חומרים ו/או תיקון פערים טכניים.
 2. שלב שני – ניקוד – הסטארט אפים שעמדו בתנאי הסף והדרישות השונות ינוקדו לפי :
  • המקצועיות של עמוד הסקירה + מצגת –  50 נקודות.
  • וולידציות המוצר – 20 נקודות
 3. שלב שלישי ראיונות: מועמדים אשר עברו את הציון 60 בשלב 2 יוזמנו לראיונות מול וועדת ההיגוי. וועדת ההיגוי תדרג את המועמדים בציונים מ- 30 נקודות.
 4. בחירת הזוכים: וועדת ההיגוי תבחר עד 8 מועמדים שקיבלו את הציונים גבוהים ביותר (ממוצע משוקלל של סעיף 2+סעיף 3 )