קול קורא להגשת בקשות עבור פיילוטים בתחום האנרגיה

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

קול קורא משותף לרשות החדשנות, משרד האנרגיה ומנהלת תחבורה חכמה במשרד רוה”מ להגשת בקשות סיוע לתוכניות מחקר ופיתוח ולפיילוטים בקנה מידה מסחרי, קדם מסחרי או מפעל חצי תעשייתי, העוסקים בתחומי אנרגיה, תחליפי נפט, מים ואוצרות טבע שיתרמו לקידום משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל מצד אחד, ולפיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע מצד שני.
על מוצרים המוגשים בבקשה להיות בשלב מתקדם ומוכנים להרצה. 

מטרת הקול הקורא היא לעודד תמיכה בטכנולוגיות חדשניות בתחומים אלה על מנת להגדיל את מספר הפיתוחים הטכנולוגיים המגיעים לשלב בחינת היתכנות הטכנולוגיה בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים.
לצפייה בנושאים הנמצאים במיקוד משרד האנרגיה 
לחצו כאן.

תיאור הקול הקורא

במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש פיילוטים (תכניות הרצה) לבחינת היתכנות ויישום של טכנולוגיות חדשניות.

*המוצרים המוגשים במסגרת הקול הקורא צריכים להיות מוכנים להרצה לאחר השלב העיקרי של מחקר ופיתוח.

 

קהל יעד

 חברות טכנולוגיה ישראליות העוסקות בתחומים הבאים בשלבים מתקדמים של המוצר או הטכנולוגיה (TRL 6-8):

 • התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה
 • משאבי מים
 • אוצרות טבע
 • אנרגיות מתחדשות וחלופיות
 • התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה
 • קיימות במרחב האורבני
 • צמצום פליטות
 • אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה
 • משק החשמל ורשת החשמל
 • תחליפי נפט לתחבורה
 • הפחתת השימוש בנפט 
 • משק הדלקים
 • אנרגיה במשק המים
 • פתרונות טכנולוגיים וסביבתיים הקשורים בהפקת אנרגיה
 • הנדסה של קידוח והפקה של נפט וגז
 • כריה וחציבה
 • פסולת ואנרגיה
 • הגנה על תשתיות

 

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל.
 • תוספת של 10% מענק במידה שפעילות המו”פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.

 

קריטריונים להערכה:

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה כולל יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.
 • ההשפעה הצפויה של התוכנית על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל.

 

תנאי סף

 

אופן הגשת הבקשה

הגשת הבקשה נעשית באזור האישי של אתר רשות החדשנות.
יש למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).
מידע אודות אופן הגשת הבקשה והטפסים שיש לצרף אליה מופיעים בפירוט בדף מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום האנרגיה.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ‏ה-15 לאוגוסט,2023, בשעה 12 בצהריים.
תשובות צפויות להתקבל באמצע נובמבר 2023. 

 

לפרטים ויצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00
לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il
להתייעצות עם משרד האנרגיה, ד”ר יעל הרמן, ראש תחום טכנולוגיות ואנרגיות מתחדשות ביחידת המדען הראשי בדוא”ל: yaelh@energy.gov.il

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
​*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.