קול קורא להגשת בקשות סיוע לתכניות הרצה (פיילוטים) ברשות ניירות ערך

חטיבות

צמיחה וייצור מתקדם

תמצית הקול קורא

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה (פיילוטים) ברשות ניירות ערך, בגופים המפוקחים על ידה ובתחומים המפוקחים על ידה.

מפורסם בזאת קול קורא 2019 של רשות ניירות ערך ורשות החדשנות, להגשת בקשות סיוע לתכניות הרצה (פיילוטים) המיועד לחברות טכנולוגיות ישראליות. הסיוע כולל גישה למאגר המידע של הדיווחים הפומביים במגנ”א ברשות ניירות ערך ולמאגר של נתוני מסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב ליווי מקצועי של סגל רשות ניירות ערך ותמיכה כספית. ההגשה באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (מסלול משנה י”א).

הפיילוט מיועד לסייע לצמיחת החברה ולאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולחדירה לשוק.

תיאור הקול הקורא

 

מטרות

 • צמיחת חברות טכנולוגיה ישראליות.
 • ייעול משמעותי בפעילות רשות ניירות ערך והגופים המפוקחים על ידה.
 • מיצוב מדינת ישראל כבעלת ממשל ושוק מקומי חדשניים בבחינת ובהטמעת טכנולוגיות וחיזוק הקשר בין רשות ניירות ערך ובין מגזר ההייטק.

 

מה אנו מציעים?

בתקופת הרצת הפיילוטים ברשות ניירות ערך או בגופים המפוקחים על ידה ייהנו החברות מ:

1.       יכולת לבחון את מוצריהם.

2.       גישה למידע –

א.      מאגר היסטורי של דיווחי מגנ”א פומביים עם meta data. הדיווחים בפורמט HTML, XML,) PDFבמידה וקיים), XBRL (עבור הדוחות הכספיים);

ב.      נתוני מסחר היסטוריים של הבורסה בממשק API או בדרך אחרת – בכפוף לתאום עם הבורסה;

ג.        נתונים של גופים המפוקחים על ידי הרשות – בכפוף להסכמת הגוף המפוקח וקבלת LOI לביצוע הפיילוט איתו.

 

יכולת להרצת אלגוריתמים והתאמת טכנולוגיות ומוצרים.

הנחייה בהתאמת המוצר ללקוח דומה ע”י סגל רשות ניירות ערך.

הדגמת המוצר לקהלי היעד בסביבת אמת.

תמיכה תקציבית לביצוע התאמת מוצר וטכנולוגיה והדגמת יישומם Pilot Demonstration)).

חשיפת המוצר לרשויות ניירות ערך מובילות בעולם – בין היתר באמצעות פעילות ה- GFIN.[4]

 

האתגרים הנמצאים במוקד עשיית רשות ניירות ערך

כללי

1.       שיפור יעילות הפיקוח והאסדרה של רשות ניירות ערך.

2.       הגנה על תשתיות ומערכות המידע של הגופים המפוקחים על ידי הרשות.

3.       ייעול ושיפור שוקי ההון וענפי השירותים הפיננסיים בישראל.

4.       הנגשת מידע ושירותים לציבור.

 

דוגמאות לאתגרים:

1.       הרחבת פעילות הבורסה ושוק ההון.
 

2.       עידוד הנפקה או רישום למסחר של חברות מקומיות וזרות בבורסה , לרבות חברות היי-טק.
 

3.       הגברת הנזילות בבורסה.
 

4.       ביסוס מעמדו של שוק ההון הישראלי בחטיבה הבינלאומית.
 

5.       כלים להנגשת הרגולציה הפיננסית לגופים המפוקחים והגברת הוודאות.
 

6.       התגברות על השפה כמחסום להשקעה או הנפקה בבורסה.
 

7.       ייעול ופישוט עבודת הרשות בדגש על ניהול וזרימת המידע והטמעת תהליכי אוטומציה.
 

8.       שיפור יכולות הציות והפחתת עלויות הציות של הגופים המפוקחים:

א.      כלים המשלבים אוטומציה בתהליכי הדיווח של המפוקחים.

ב.      מניעת טעויות בדיווח.
 

9.       הערכת יעילות והשפעת הרגולציה לאורך זמן:

א.      כלים לבחינת אפקטיביות הרגולציה הפיננסית לאורך זמן.

ב.      מדידת השפעת הרגולציה על היקף ואופי הפעילות בשווקים הפיננסיים.

 

10.   הנגשת מידע

א.    הנגשת מידע מורכב ורחב המצוי במגוון מערכות מידע פנימיות וחיצוניות באופן שיאפשר מיצוי טוב יותר של המידע, ניתוחו, יצרת התראות והפקת תובנות.

ב.    הנגשת מידע רלבנטי לציבור במועד שבו הוא זקוק לו בצורה אינטואיטיבית ויעילה:

 • איחוד מאגרי מידע רחבים ולא מובנים (unstructured) למאגר אחיד שעבר עיבוד/ניתוח בסיסי והפקת תובנות ראשונית.

 • ניהול תיק חקירה ממוחשב.

 • איתור קשרים נסתרים בין יישויות/אנשים/חברות/ארועים.

 • כלי פיקוח המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות.

 • שליפת נתונים כספיים מתוך דיווחי החברות ללא צורך בתיוג מראש.

 • העברת מידע רלבנטי ואובייקטיבי לציבור לצורך קבלת החלטת השקעה.

 • הנגשת דיווחים פיננסיים למשקיע לא מתוחכם באופן שיאפשר לו להבין את משמעות הדיווח והשפעתו.
   

11.   שיפור תהליך זיהוי ואימות הלקוח (KYC) באמצעים דיגיטאליים.
 

12.   שיפור תהליך הכרת הלקוח באמצעים מקוונים כך שתתאפשר התאמה מיטבית של מוצרי ההשקעה עבורו:

א.      הבנה וניתוח הצרכים של משקיעים.

ב.      קביעת רמת סיכון המשקפת את רכיב הסיכון של הלקוח.

ג.        מוצרים המותאמים אישית ללקוחות – “הפצה אישית”.
 

13.   הגדרת רמות סיכון ללקוחות באופן שתאפשר השוואה בין נותני השירותים.
 

14.   הגברת מעורבות הציבור הרחב בפעילות בשווקי ההון:

א.      התמודדות עם התמעטות משקיעי ריטייל כתוצאה ממסחר רובוטי מתוחכם.

ב.      שילוב קהלים רחבים יותר בפעילות בשוק ההון.

ג.        קירוב הציבור לאפיקי השקעה חדשים.
 

15.   הגברת התחרות בשוק ההון:

א.      קידום התחרות בין השחקנים השונים בשוק ההון.

ב.      הסרת חסמי כניסה ללקוחות, מתווכים ונותני שירותים.

ג.        הגברת יכולת השוואתיות בין מתווכים ונותני השירותים.

ד.      הרחבת דרכי הפצה של מוצרים ושירותים כגון, קרנות נאמנות, ניהול תיקים ועוד.
 

16.   הגברת אפקטיביות וייעול תהליכי הפיקוח, איתור ההפרות והאכיפה:

א.      איתור מוקדם של הפרות החוק.

ב.      תעדוף נושאי ביקורת על סמך המידע הקיים על המפוקח.

ג.        מודל פיקוח דינאמי ומותאם סיכונים.

ד.      זיהוי מוקדם של מוצרים, מכשירים או טכנולוגיות חדשות והסיכונים הכרוכים בהם.

ה.      זיהוי חברות שעומדות לקרוס.

ו.        איתור דפוסי מסחר חריגים ולא מוכרים.

 

לפני המועד האחרון להגשת בקשות יתקיים Meet Up במסגרתו תוצג פעילות רשות ניירות ערך, יפורטו אתגרי הפעילות ויוקדש זמן לשאלות ותשובות.

אתרי ההרצה יוקמו ויפעלו במשרדי רשות ניירות ערך, במשרדי הגוף המפוקח או במשרדי החברה.

לתשומת לבכם: ניתן להגיש בקשות בנושאים נוספים שאינם מצוינים כל עוד הם תואמים ומקדמים את אסטרטגית רשות ניירות ערך ותפקידיה. בפיילוט אצל הגופים המפוקחים, בכל נושא, ובלבד שהתקבל LOI לביצוע הפיילוט.

 

להלן מספר פרויקטים ומקורות מידע מרכזיים הנוגעים לפעילות רשות ניירות ערך והבורסה:
 

פרויקטים

מעבר מדורג לדיווח בסטנדרט IXBRL

קול קורא לפעילות ברוקר קמעונאי בישראל

הצעת חקיקה לתיקון חוק השקעות וייעוץ כללי

ניהול תיקים 2.0

שלב מיון מוקדם בפרויקט Data Science (הסתיים)

הקמת וועדה לבחינת הארכיטקטורה הרגולטורית לקידומם ומיסודם של שווקים דיגיטאליים

 

מקורות מידע

אתר רשות ניירות ערך 

התכנית האסטרטגית של הרשות

הדוח השנתי של הרשות 2018 

הדוח הכספי של הרשות 2018

דו”ח הועדה להגברת התחרות בתחום הברוקראז’

דו”ח הוועדה להקמת בורסה משנית

 דו”ח הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפים

דו”חות כספיים של הבורסה

סקירה שנתית של הבורסה

 

לפרטים אודות אופן הגשת הבקשה לקול קורא במסלול זה לחצו כאן

 

ליצירת קשר:

רשות החדשנות, חטיבת הזנק

דוא”ל: Growth@innovationisrael.org.il

טלפון: 03-7157900 / 03-7157997

 

רשות ניירות ערך, צוות פינטק

דוא”ל: fintech@isa.gov.il

כללי – יעל וייס אפרון, מנהלת חדשנות, 03-7109972

טכנולוגי – שים רובין, ס. מנהל מחלקת מערכות מידע, 02-6556451

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

כללי – נתנאל עודד 076-8160583; netanelo@tase.co.il

טכנולוגי – ישי גרין 076-8160436 ; i.green@tase.co.il

 

[1]      תוכנית הרצה (“פיילוט”) – דגם ניסוי לבדיקת היתכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

[2]   בכפוף לבחינת התכנות קיום הפיילוט עם הרשות, לרבות בחינה משפטית.

[3]   בכפוף לקבלת LOI לביצוע הפיילוט מהגוף המפוקח.

[4] https://www.fca.org.uk/firms/global-financial-innovation-network